Brownstone » Dziennik Brownstone'a » Prawo » Odszkodowania dla biznesowych ofiar blokady 

Odszkodowania dla biznesowych ofiar blokady 

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL

Wraz ze stopniowym kończeniem kontroli pandemicznej wiele osób wzywało do realizacji pewnego rodzaju sprawiedliwości: śledztwa w sprawie pochodzenia i realizacji blokad i mandatów, kary dla sprawców i odszkodowania dla ofiar. 

Jakże by to było cudowne! A jednak zgadzam się z Clarencem Darrowem, który… napisał że państwo nie ma środków do wymierzania czystej sprawiedliwości w sensie arystotelesowskim. Nie może cofnąć krzywd, spłacić kosztów wystarczających do przywrócenia tego, co zniszczyło, ani ukarać ludzi na tyle, aby złagodzić cierpienie, które spowodował. Jest to również najgorsza z możliwych instytucji, którym powierzono takie zadanie: nieprawdopodobne jest, aby wierzyć, że sprawcy można powierzyć zadanie zadośćuczynienia. 

Nie ma możliwości odrobienia dwóch lat utraconej edukacji i sztuki, nie ma możliwości ożywienia setek tysięcy biznesów (⅓ wszystkich małych), które zostały zmuszone do zamknięcia, ani drogi do przywrócenia nadziei życiowych milionom, okrutnie rozbity. Nie ma naprawiania tych, których nowotwory nie były leczone, gdy szpitale były zamknięte na rutynowe badania i nie ma możliwości powrotu tych, którzy zmarli samotnie bez przyjaciół lub rodziny, ponieważ ich bliscy musieli przestrzegać nakazów pozostania w domu. 

Szkoda jest już wyrządzona. Rzeź otacza nas wszystkich. Nic tego nie zmieni. Możemy mieć nadzieję na prawdę i uczciwość, ale tęsknota za czystą sprawiedliwością jest daremna. Ta świadomość sprawia, że ​​reakcja na pandemię jest jeszcze bardziej moralnie nie do przyjęcia. 

Jeśli jednak pomyślimy o reparacjach związanych z blokadą jako składających się na jakąś formę rekompensaty, może pojawić się ścieżka dla nowej grupy przywódców politycznych. Jest na to precedens: rząd Stanów Zjednoczonych wypłacił odszkodowania ofiarom w japońskich obozach internowania podczas II wojny światowej. Niemcy zostały zmuszone do wypłacenia reparacji po I wojnie światowej (co nie skończyło się dobrze). 

A sam pomysł jest wpisany w piątą poprawkę do konstytucji Stanów Zjednoczonych, która mówi: „tak jak własność prywatna nie może być zabierana do użytku publicznego bez sprawiedliwego odszkodowania”.

Blokady wydają się być „przejęciem”, jak opisuje Konstytucja. Rządy odebrały własność prywatną milionom właścicieli firm, kościołów, szkół i rodzin. Przejęli kontrolę nad szpitalami, siłowniami, centrami rekreacyjnymi, miejscami spotkań, lodowiskami, kinami, bibliotekami i prawie każdym innym biznesem, z wyjątkiem sklepów wielkopowierzchniowych, które uznano za niezbędne i nie rozprzestrzeniające chorób. To było wyraźnie niesprawiedliwe. To, że federalni udzielali niskooprocentowanych pożyczek i tak dalej, aby utrzymać wielu, nie rekompensuje odebrania prawa do prowadzenia interesów. 

Nawet jeśli uważasz, że całe to branie było konieczne do „użytku publicznego”, nadal istnieje zadanie odszkodowawcze. Kłopot w tym, że płatnik, czyli rząd, nie ma własnych środków. Wszystko, co płaci, otrzymuje z podatków, pożyczek lub inflacji, a wszystko to wynika z produktywności innych, co oznacza jeszcze więcej brania. Nie wydaje się również słuszne zabieranie funduszu kompensacyjnego nawet dużym firmom, które wzbogaciły się podczas blokad tylko dlatego, że faktycznie świadczyły cenną usługę. 

Jak Richard Epstein, autor książki Zarobki: własność prywatna i potęga wybitnej domeny, podkreśla, że ​​głównym założeniem klauzuli dotyczącej wpływów jest to, że państwo może przejąć własność prywatną tylko wtedy, gdy rozwiąże to pewne niedoskonałości rynku, takie jak problem gapowicza lub problem z utrzymaniem. To rzekomo generuje nadwyżkę bogactwa, z której wywłaszczone ofiary mogą zostać zrekompensowane, tak że akt zabierania, przynajmniej teoretycznie, poprawia sytuację wszystkich lub przynajmniej nie pogarsza ich sytuacji. 

Ale blokady i związane z nimi mandaty nie stworzyły bogactwa ani nie rozwiązały żadnych niepowodzeń rynkowych; były to czyste akty zniszczenia. Blokady powodowały tylko szkody; nie generowały żadnego dodatkowego bogactwa, z którego ofiary mogą być zrekompensowane. Jest to w rzeczywistości jeden z powodów, dla których Epstein ściśle ograniczałby władzę państwa w zakresie wybitnej domeny do sytuacji, w których są wyraźne korzyści, takich jak autostrady i tym podobne. 

Proponuję zatem, aby rekompensata – reparacje – przybrała formę ulgi od ciągłego nakładania wysokich podatków, mandatów i regulacji, zwłaszcza gdy dotyczą one małych przedsiębiorstw, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii. Innymi słowy, aby naprawić wyrządzone krzywdy i odbudować tętniący życiem sektor małego biznesu, należy wyzwolić właścicieli od biurokratycznych zawiłości, podatków i żądań, które zaostrzyły się przez dziesięciolecia. 

Ciężar rządu, według do American Action Forum, pięć lat temu kosztowało małe firmy 3.3 miliarda godzin i 64.6 miliarda dolarów rocznie: „małe firmy muszą wykonywać ponad 379 godzin pracy papierkowej rocznie, czyli prawie równowartość dziesięciu pełnych tygodni pracy”. Liczby są teraz bez wątpienia wyższe, co może powiedzieć każdy właściciel małej firmy. 

Wysoko skapitalizowane i większe firmy mogą znacznie łatwiej znieść te obciążenia – co jest jednym z powodów, dla których tak naprawdę istnieją. Takie interwencje zapobiegają urzeczywistnieniu prawdziwej konkurencji i okopują elitarną klasę w przedsiębiorstwie. Sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu podczas blokad, kiedy przywilej pozostawania otwartym został przyznany osobom z koneksjami politycznymi, podczas gdy niezależne firmy zostały zatrzaśnięte. 

Jak zrekompensować? Moja propozycja w skrócie: wszystkie firmy zatrudniające mniej niż 1,000 pracowników powinny być zwolnione ze wszystkich federalnych podatków od osób prawnych (21%), podatków FICA i wszystkich innych kosztownych i uciążliwych obowiązkowych świadczeń (w tym mandatów opieki zdrowotnej) przez okres 10 lat. 

Najlepiej byłoby, gdybym to wydłużył, ale staram się myśleć o politycznej żywotności. To nie przywróci tego, co zostało utracone. Ale może zapewnić pewną rekompensatę tym, którym udało się przeżyć, i zapewnić doskonały i żyzny grunt dla nowych firm. 

Miałoby to również wartość symboliczną: wyraźnie pokazało świadomość rażącego ataku na małą firmę, który miał miejsce w ciągu dwóch lat. Małe firmy to 99%, które zatrudniają prawie połowę pracowników w Ameryce. Zdrowy i dobrze prosperujący sektor małych firm jest dowodem na istnienie społeczeństwa oddanego prawdziwej wolnej przedsiębiorczości w przeciwieństwie do systemu kartelowego, który faworyzuje tylko duże i politycznie powiązane korporacje. 

Zadośćuczynienie za nich wydaje się być umiarkowanym, ale niezbędnym krokiem. 

Rozważ zastrzeżenia:

1. Blokady zostały w większości narzucone przez stany, a nie rząd federalny. Jest to technicznie prawdziwe tylko dlatego, że rząd federalny nie ma środków na wprowadzenie blokady. Od 13 marca 2020 r. rząd federalny wyraźnie ich zachęcał, zmuszał stany do służby, a CDC/NIH wywierał ogromną presję na każdego stanowego urzędnika służby zdrowia, aby uchwalił edykty nadzwyczajne, które miały moc prawną. Ponadto stany powinny również rozważyć rekompensatę. 

2. Podatki FICA (na ubezpieczenie społeczne, bezrobocie itp.) pomagają pracownikowi, a zniesienie mandatu, jaki płaci mały biznes, szkodzi tylko pracownikom. W rzeczywistości pracownicy płacą cały rachunek w sensie ekonomicznym, więc wyeliminowanie tych podatków może w końcu podnieść płace i pomóc milionom ludzi w przejściu na prywatne oszczędności, w przeciwieństwie do żałosnego systemu ubezpieczeń społecznych. Wyeliminowanie federalnego podatku od osób prawnych przełoży się również na wyższe płace i doskonałą rentowność na całym świecie. 

3. Wyeliminowanie mandatu opieki zdrowotnej zaszkodzi pracownikom. W rzeczywistości to pracownicy płacą składki ze swoich zarobków i pensji, pomimo iluzji. Umożliwienie firmom rezygnacji umożliwiłoby każdemu pracownikowi podjęcie decyzji o tym, jaki rodzaj pakietu chce kupić, jeśli w ogóle tego chce. Blokady sprawiły, że telemedycyna stała się znacznie bardziej opłacalna i coraz więcej konsorcjów lekarskich działa na zasadzie gotówkowej. Być może nowa partia u władzy wreszcie zaspokoi palącą potrzebę reformy ubezpieczeń zdrowotnych, udostępniając je ludziom poza środowiskiem korporacyjnym. 

4. Nie jest sprawiedliwe oferowanie tego małym firmom, ale nie dużym, a ponadto karze to firmy zatrudniające 1,500 pracowników i przyznaje przysługi tym, które zatrudniają 1,000 lub mniej pracowników. To prawda. Ale granica musi gdzieś być, a ponieważ to małe firmy ucierpiały najbardziej, to one powinny być w pierwszej kolejności w kolejce do odszkodowania. Wiele dużych firm uzyskało przewagę na rynku podczas blokad, więc to dyskryminacyjne podejście, choć bardzo niedoskonałe, przynajmniej wydaje się to dostrzegać. 

5. Ucierpiało również wiele dużych firm, takich jak statki wycieczkowe, sieci restauracji, kina i inne. To jest absolutnie prawdziwe. Być może ogromne ulgi podatkowe powinny być również dostępne dla każdej firmy, która może wykazać szkodę wyrządzoną w latach 2020-21. Osoby, które specjalizują się w takich kwestiach legislacyjnych, mogą dopracować szczegóły tego, jak by to wyglądało. Moim głównym celem jest zachęcenie do poważnej rozmowy na ten temat. 

Blokady były i są niedopuszczalnym atakiem na prawa własności, wolność zrzeszania się, wolną przedsiębiorczość oraz podstawowe prawa handlu i wymiany, które od czasów starożytnych były podstawą dobrze prosperującej gospodarki. Były też bezprecedensowe na taką skalę. Potrzebujemy jasnego oświadczenia z góry, że to było złe i nie osiągnęło celów. Dobrze skonstruowany pakiet reparacyjny miałby znaczenie. 

Nie powinniśmy mieć złudzeń, że tak się prawdopodobnie stanie, ale nadal warto zastanowić się, czy iw jakim stopniu możliwy jest pewien stopień sprawiedliwości. Pomijając reparacje, potrzebujemy pewnego rodzaju uniwersalnej gwarancji, osadzonej w egzekwowalnym prawie, że nic takiego jak te blokady nigdy się nie powtórzy. Powinny być wykluczone w każdym społeczeństwie, które uważa się za wolne. Opublikowane pod a Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Licencja międzynarodowa
W przypadku przedruków ustaw link kanoniczny z powrotem na oryginał Instytut Brownstone Artykuł i autor.

Autor

  • Jeffrey A. Tucker

    Jeffrey Tucker jest założycielem, autorem i prezesem Brownstone Institute. Jest także starszym felietonistą ekonomicznym „Epoch Times”, autorem 10 książek, m.in Życie po zamknięciuoraz wiele tysięcy artykułów w prasie naukowej i popularnej. Wypowiada się szeroko na tematy z zakresu ekonomii, technologii, filozofii społecznej i kultury.

    Zobacz wszystkie posty

Wpłać dziś

Twoje wsparcie finansowe dla Brownstone Institute idzie na wsparcie pisarzy, prawników, naukowców, ekonomistów i innych odważnych ludzi, którzy zostali usunięci zawodowo i wysiedleni podczas przewrotu naszych czasów. Możesz pomóc w wydobyciu prawdy poprzez ich bieżącą pracę.

Subskrybuj Brownstone, aby uzyskać więcej wiadomości

Bądź na bieżąco z Brownstone Institute