NAPRAW

REPPARE w Brownstone Institute

W programie REPPARE (PONOWNA ocena planu gotowości i reagowania na pandemię) uczestniczy multidyscyplinarny zespół powołany przez Uniwersytet w Leeds i kierowany przez głównych badaczy:

  • Garretta Wallace’a Browna, kierownik Globalnej Polityki Zdrowotnej na Uniwersytecie w Leeds.
  • David Bell jest lekarzem klinicznym i zdrowia publicznego, posiadającym stopień doktora w dziedzinie zdrowia populacji oraz wiedzę z zakresu chorób wewnętrznych, modelowania i epidemiologii chorób zakaźnych.
  • Błagovesta Taczewa jest pracownikiem naukowym REPPARE w Szkole Polityki i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie w Leeds.
  • Jeana Merlina von Agrisa jest doktorantką finansowaną przez REPPARE w Szkole Polityki i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie w Leeds.

REPPARE to inicjatywa Uniwersytetu w Leeds, wspierana przez Brownstone Institute, mająca na celu wyjaśnienie bazy dowodowej, na której budowany jest największy w historii program zdrowia publicznego.

REPPARE w ciągu dwóch lat zbada i zbuduje bazę dowodów istotną dla programu pandemii, ale stale udostępniać społeczeństwu dane i analizy. Celem nie jest popieranie żadnego aktualnego stanowiska politycznego lub zdrowotnego, ale zapewnienie podstawy, na której taka debata może toczyć się w sposób zrównoważony i świadomy.

Ludzkość potrzebuje jasnej, uczciwej i świadomej polityki, która odzwierciedla aspiracje wszystkich i uznaje różnorodność i równość wszystkich ludzi. Zespół REPPARE z Uniwersytetu w Leeds pragnie wnieść pozytywny wkład w ten proces.

Poniżej znajduje się lista zasobów, artykułów i plików do pobrania od zespołu REPPARE:

Bądź na bieżąco z Brownstone Institute