Brownstone » Artykuły Instytutu Brownstone » Globalna wojna z przestępczością myślową 
myśl o zbrodni

Globalna wojna z przestępczością myślową 

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL

Na całym Zachodzie wprowadzane są przepisy zakazujące dezinformacji i dezinformacji, z częściowym wyjątkiem w USA, gdzie obowiązuje Pierwsza Poprawka, zatem techniki cenzury musiały być bardziej tajne. 

W Europie, Wielkiej Brytanii i Australii, gdzie wolność słowa nie jest tak jawnie chroniona, rządy tworzyły przepisy bezpośrednio. Komisja Europejska stosuje obecnie „ustawę o usługach cyfrowych” (DSA), słabo zamaskowaną ustawę o cenzurze. 

W Australii rząd stara się nadać Australijskiemu Urzędowi ds. Komunikacji i Mediów (ACMA) „nowe uprawnienia umożliwiające pociąganie platform cyfrowych do odpowiedzialności i usprawnianie wysiłków na rzecz zwalczania szkodliwej dezinformacji i dezinformacji”.

Jedna skuteczna odpowiedź na te opresyjne prawa może pochodzić z zaskakującego źródła: krytyki literackiej. Użyte słowa, które są przedrostkami dodanymi do słowa „informacja”, są przebiegłym wprowadzeniem w błąd. Informacje zawarte w książce, artykule czy poście są biernym artefaktem. Nie może nic zrobić, więc nie może łamać prawa. Naziści spalili książki, ale ich nie aresztowali i nie wsadzili do więzienia. Zatem gdy ustawodawcy starają się zakazać „dezinformacji”, nie mogą mieć na myśli samych informacji. Ich celem jest raczej tworzenie znaczenia. 

Władze używają odmian słowa „informacja”, aby stworzyć wrażenie, że chodzi o obiektywną prawdę, ale nie na tym się skupia. Czy te prawa mają zastosowanie na przykład do prognoz ekonomistów lub analityków finansowych, którzy rutynowo dokonują błędnych przewidywań? Oczywiście nie. Jednak prognozy gospodarcze i finansowe, jeśli w nie wierzy się, mogą być dla ludzi bardzo szkodliwe.

Zamiast tego przepisy mają na celu atakowanie zamiar autorów do tworzenia znaczeń, które nie są zgodne z oficjalnym stanowiskiem rządów. „Dezinformacja” jest definiowana w słownikach jako informacja, która jest zamierzony wprowadzać w błąd i wyrządzać krzywdę. „Dezinformacja” nie ma takiego celu i jest po prostu błędem, ale nawet wtedy oznacza określenie, co myśli autor. „Nieprawdziwą informację” uważa się za coś, co jest prawdziwe, ale coś takiego istnieje intencja wyrządzić krzywdę.

Określenie intencji autora jest niezwykle problematyczne, ponieważ nie możemy dostać się do umysłu innej osoby; możemy jedynie spekulować na podstawie ich zachowania. Dlatego w dużej mierze dlatego w krytyce literackiej funkcjonuje pojęcie zwane błędem intencjonalnym, które głosi, że znaczenia tekstu nie można ograniczać do intencji autora ani nie można z dzieła definitywnie poznać, jaki jest ten zamiar. Znaczenia zaczerpnięte z dzieł Szekspira są na przykład tak różnorodne, że wiele z nich z pewnością nie istniało w umyśle Barda, gdy pisał te sztuki 400 lat temu. 

Skąd możemy na przykład wiedzieć, że w poście lub artykule w mediach społecznościowych nie ma ironii, podwójnego znaczenia, udawania ani innego sztuczności? Mój były przełożony, światowy znawca ironii, przechadzał się po kampusie uniwersyteckim w koszulce i mówił: „Skąd wiesz, że ironizuję?” Chodziło o to, że nigdy nie wiadomo, co tak naprawdę siedzi w umyśle danej osoby, dlatego tak trudno udowodnić zamiar w sądzie.

To jest pierwszy problem. Po drugie, jeśli celem proponowanej ustawy jest tworzenie znaczeń – zakazanie znaczeń uznawanych przez władze za niedopuszczalne – skąd mamy wiedzieć, jakie znaczenie otrzymają odbiorcy? Teoria literatury, ogólnie określana mianem „dekonstrukcjonizmu”, twierdzi, że z tekstu wynika tyle znaczeń, ilu jest czytelników, oraz że „autor nie żyje”. 

Chociaż jest to przesadą, nie ulega wątpliwości, że różni czytelnicy odbierają różne znaczenia tych samych tekstów. Na przykład niektóre osoby czytające ten artykuł mogą zostać przekonane, podczas gdy inne mogą uznać to za dowód złowrogiego planu. Jako dziennikarz zawodowy zawsze byłem zszokowany zmiennością reakcji czytelników na nawet najprostszy artykuł. Rzuć okiem na komentarze pod postami w mediach społecznościowych, a zobaczysz skrajną gamę poglądów, od pozytywnych po intensywną wrogość.

Mówiąc oczywisto, wszyscy myślimy samodzielnie i nieuchronnie tworzymy różne poglądy i widzimy różne znaczenia. Ustawodawstwo antydezinformacyjne, które uzasadnia się ochroną ludzi przed złymi wpływami dla dobra wspólnego, nie jest jedynie protekcjonalne i infantylizujące, ale traktuje obywateli jak zwykłe maszyny przetwarzające dane – roboty, a nie ludzi. To jest po prostu błędne.

Rządy często przedstawiają błędne twierdzenia, a podczas Covid-XNUMX było ich wiele. 

Władze Australii stwierdziły, że blokady potrwają tylko kilka tygodni, aby „spłaszczyć krzywą”. W przypadku, gdy były one nałożone na ponad rok i nigdy nie było „krzywej”. Według Australijskiego Biura Statystycznego w latach 2020 i 2021 odnotowano najniższy poziom zgonów z powodu chorób układu oddechowego od czasu prowadzenia rejestrów.

Rządy nie będą jednak stosować wobec siebie tych samych standardów, ponieważ rządy zawsze mają dobre intencje (ten komentarz może mieć charakter ironiczny lub nie; decyzję pozostawiam czytelnikowi). 

Istnieją podstawy, aby sądzić, że przepisy te nie przyniosą pożądanego rezultatu. Reżimy cenzury mają nastawienie ilościowe. Opierają się na założeniu, że jeśli wystarczająca część mediów społecznościowych i innych rodzajów „informacji” zostanie nastawiona na propagowanie propagandy państwowej, wówczas publiczność nieuchronnie da się przekonać, by uwierzyła władzom. 

Ale chodzi o znaczenie, a nie o ilość przekazu. Zwłaszcza powtarzające się wyrażenia preferowanej narracji rządu ad hominem ataki takie jak oskarżanie każdego, kto zadaje pytania, o bycie teoretykiem spiskowym, w końcu tracą sens.

Dla kontrastu, tylko jeden dobrze zbadany i dobrze uargumentowany post lub artykuł może trwale przekonać czytelników do poglądów antyrządowych, ponieważ są one bardziej znaczące. Pamiętam, że czytałem artykuły na temat Covida, w tym na Brownstone, które nieuchronnie prowadziły do ​​wniosku, że władze kłamały i że coś jest bardzo nie tak. W rezultacie obszerne doniesienia masowego przekazu popierające stanowisko rządu okazały się jedynie bezsensownym szumem. Interesujące było jedynie wykazanie, jak władze próbowały manipulować „narracją” – tego poniżonego słowa używano kiedyś głównie w kontekście literackim – aby ukryć swoje nadużycia. 

Dążąc do anulowania niezatwierdzonych treści, wymykające się spod kontroli rządy starają się ukarać to, co George Orwell nazwał „przestępstwami myślowymi”. Ale nigdy nie będą w stanie naprawdę powstrzymać ludzi od samodzielnego myślenia, ani nigdy nie będą w stanie ostatecznie poznać intencji autora ani tego, jakie znaczenie ostatecznie uzyskają ludzie. To złe prawo, które w końcu upadnie, ponieważ samo w sobie opiera się na dezinformacji.Opublikowane pod a Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Licencja międzynarodowa
W przypadku przedruków ustaw link kanoniczny z powrotem na oryginał Instytut Brownstone Artykuł i autor.

Autor

  • David James

    David James, doktor literatury angielskiej, jest dziennikarzem biznesowym i finansowym z 35-letnim doświadczeniem, głównie w australijskim krajowym magazynie biznesowym.

    Zobacz wszystkie posty

Wpłać dziś

Twoje wsparcie finansowe dla Brownstone Institute idzie na wsparcie pisarzy, prawników, naukowców, ekonomistów i innych odważnych ludzi, którzy zostali usunięci zawodowo i wysiedleni podczas przewrotu naszych czasów. Możesz pomóc w wydobyciu prawdy poprzez ich bieżącą pracę.

Subskrybuj Brownstone, aby uzyskać więcej wiadomości

Bądź na bieżąco z Brownstone Institute