Brownstone » Artykuły Instytutu Brownstone » Blokada nie jest końcem liberalizmu

Blokada nie jest końcem liberalizmu

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL

Matthew Crawford słusznie potępia podżeganie do strachu i ograniczenia, ale zbyt szybko obwinia ten dystopijny zwrot o wady nieodłącznie związane z liberalizmem („Covid był końcową rozgrywką liberalizmu," 21 maja). 

To prawda, że ​​jedna z gałęzi liberalizmu, przyjmująca pogląd, że ludzkość można udoskonalić poprzez rozum i naukę, logicznie prowadzi do tyranii społeczeństwa traktowanego – tak okropnie od marca 2020 r. – jako projekt naukowy. Ta gałąź jest dokładniej nazywana „progresywizmem”. 

Ale inna, prawdziwsza gałąź liberalizmu odrzuca tę głupotę. Liberalizm Adama Smitha, Tocqueville'a, Lorda Actona i FA Hayeka – mądry liberalizm rewolucji amerykańskiej, a nie zarozumiały liberalizm Francuzów – zawiera w sobie niezłomną obawę przed scentralizowaną władzą. Obok tego strachu jest równie niezłomna tolerancja dla jednostek w swobodnym wyborze celów, do których dążą, jak również w wyborze środków dla tych dążeń. 

Wśród największych obaw prawdziwych liberałów jest piekło, które czeka ludzkość na końcu każdej utopijnej wyprawy. I tak obietnica prawdziwego liberalizmu nigdy nie była rajem na ziemi. Zamiast tego jest to osiągalny, znacznie skromniejszy – ale niezwykle ważny – cel, jakim jest zapewnienie każdemu człowiekowi maksymalnego możliwego zakresu pokojowego życia tak, jak on lub ona, bez dozwolonego „szturchania” iz przymusem używanym tylko do przeciwdziałania przymusowi.

Jak podsumował Thomas Sowell, wolność w prawdziwie liberalnym porządku „jest przede wszystkim prawem zwykłych ludzi do znalezienia dla siebie miejsca na łokieć i schronienia przed szalejącymi domniemaniami ich 'lepszych'”.

Prawdziwy liberalizm nigdy nie zniósłby tyranii, jaką przez ostatnie dwa lata sprawowali ci, którzy uważali się za naszych „lepszych”. Opublikowane pod a Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Licencja międzynarodowa
W przypadku przedruków ustaw link kanoniczny z powrotem na oryginał Instytut Brownstone Artykuł i autor.

Autor

  • Donalda Boudreaux

    Donald J. Boudreaux, starszy stypendysta w Brownstone Institute, jest profesorem ekonomii na George Mason University, gdzie jest związany z programem FA Hayek for Advanced Study in Philosophy, Politics and Economics w Mercatus Center. Jego badania koncentrują się na handlu międzynarodowym i prawie antymonopolowym. Pisze w Kawiarnia Hayak.

    Zobacz wszystkie posty

Wpłać dziś

Twoje wsparcie finansowe dla Brownstone Institute idzie na wsparcie pisarzy, prawników, naukowców, ekonomistów i innych odważnych ludzi, którzy zostali usunięci zawodowo i wysiedleni podczas przewrotu naszych czasów. Możesz pomóc w wydobyciu prawdy poprzez ich bieżącą pracę.

Subskrybuj Brownstone, aby uzyskać więcej wiadomości

Bądź na bieżąco z Brownstone Institute