Davida Barnhizera

  • Davida Barnhizera

    David Barnhizer jest emerytowanym profesorem prawa na Uniwersytecie Stanowym w Cleveland. Był starszym pracownikiem naukowym w Instytucie Zaawansowanych Studiów Prawnych Uniwersytetu Londyńskiego i profesorem wizytującym w Szkole Prawa Uniwersytetu Westminster. Pracował w Międzynarodowym Programie Rady Obrony Zasobów Naturalnych, był dyrektorem wykonawczym Komitetu Roku 2000 oraz konsultował się z Światowym Instytutem Zasobów, IIED, UNDP, Prezydencką Radą ds. Jakości Środowiska, Bankiem Światowym, ONZ/FAO , World Wildlife Fund/USA i rząd mongolski. Jego książki obejmują Strategie na rzecz zrównoważonych społeczeństw, Smutek rewolucji, Skuteczne strategie ochrony praw człowieka, Prawnik-wojownik oraz Hipokryzja i mit: ukryty porządek praworządności.


Listy do młodego studenta medycyny

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL
W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci ten sposób myślenia połączył się w swego rodzaju religię. Ma swoje założenia, które obecnie przyjmuje się na wiarę, i potępia każdego, kto kwestionuje... Czytaj więcej.
Bądź na bieżąco z Brownstone Institute