Brownstone » Artykuły Instytutu Brownstone » WHO i fałszywe prawo międzynarodowe 
Instytut Brownstone – WHO i fałszywe prawo międzynarodowe

WHO i fałszywe prawo międzynarodowe 

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL

Trwają prace nad nowym traktatem dotyczącym pandemii. Kraje negocjują jego warunki, a także zmiany w międzynarodowych przepisach zdrowotnych. Jeśli będą gotowe na czas, Światowe Zgromadzenie Zdrowia zatwierdzi je w maju. Porozumienie może dać WHO uprawnienia do ogłaszania globalnego stanu zagrożenia zdrowia. Kraje zobowiązują się do przestrzegania dyrektyw WHO. Blokady, nakazy szczepień, ograniczenia w podróżowaniu i inne będą wprowadzane w życie. Krytycy twierdzą, że porozumienia zastąpią suwerenność narodową, ponieważ ich postanowienia będą wiążące. Ale prawo międzynarodowe jest sztuką wielkiego udawania. 

Jedziesz główną ulicą. Wszędzie stoją samochody. Znaki mówią „Zakaz parkowania”, ale mówią też: „Miasto nie egzekwuje ograniczeń dotyczących parkowania”. W efekcie nie ma przepisu zabraniającego parkowania. Prawa to nakazy narzucane siłą państwa. Przepisy bez sankcji to jedynie sugestie. Niektórzy ludzie mogą spełnić tę prośbę, ale inni nie. Ci, którzy nie zgadzają się z zasadą, mogą ją bezpiecznie zignorować. W prawie krajowym terminy „wykonalny” i „wiążący” są synonimami.

Ale nie w prawie międzynarodowym, gdzie obietnice nazywane są „wiążącymi”, nawet jeśli są niewykonalne. W sferze międzynarodowej państwa są najwyższą władzą. Nic nie stoi nad nimi i nie ma mocy egzekwowania ich obietnic. Nie ma takich sądów. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości zależy od zgody zainteresowanych krajów. Żadna międzynarodowa policja nie egzekwuje swoich poleceń. ONZ to rozległa biurokracja, ale ostatecznie jest to jedynie miejsce gromadzenia się krajów. WHO jest oddziałem ONZ, którego kraje mandatowe negocjują między sobą. 

W proponowanym traktacie dotyczącym pandemii strony mają rozstrzygać spory w drodze negocjacji. Mogą zgodzić się na poddanie się Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości lub arbitrażowi. Ale nie można od nich tego wymagać. 

Jednak prawnicy prawa międzynarodowego upierają się, że niewykonalne obietnice traktatowe mogą być wiążące. „Wiążący charakter normy nie zależy od tego, czy istnieje jakiś sąd lub trybunał właściwy do jej stosowania” – napisał Daniel Bodansky, profesor prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Stanowym w Arizonie, w opublikowanym w 2016 r. analiza porozumienia klimatycznego z Paryża. „Egzekucja nie jest warunkiem koniecznym, aby instrument lub norma były prawnie wiążące”. Bez tego Wielkiego Udawania prawo międzynarodowe rozpadłoby się jak domek z kart na wietrznej plaży. 

Wszystkie kraje są suwerenne. Mogą podejmować wzajemne działania odwetowe za domniemane krzywdy, w tym za złamanie obietnic traktatowych. Mogą dążyć do potępienia innych krajów lub wydalenia ich z reżimu międzynarodowego. Mogą nałożyć sankcje handlowe. Mogą wydalić ambasadorów. Ale odwet nie jest „egzekwowaniem”. Co więcej, stosunki międzynarodowe to delikatna sprawa. Kraje pokrzywdzone chętniej wyrażają swoje rozczarowanie starannie opracowanym językiem dyplomatycznym, niż palą mosty.

Zagrożenie wynikające z propozycji WHO nie pochodzi z zewnątrz, ale od wewnątrz. Żyjemy w epoce menedżerskiej, rządzonej przez elitę technokratyczną. Z biegiem czasu nabyli dla siebie swobodę kierowania społeczeństwem dla dobra wspólnego, tak jak to deklarują. 

Jako dziennikarz David Samuels ujmuje to„Amerykanie żyją obecnie w oligarchii zarządzanej na co dzień przez instytucjonalną biurokrację, która działa zgodnie ze sobą, narzucając zestaw odgórnych imperatywów o charakterze ideologicznym, które pozornie zmieniają się z tygodnia na tydzień i obejmują prawie każdy temat pod słońcem. Te biurokracje regulują, udzielają licencji, wywłaszczają, subsydiują, śledzą, cenzurują, przepisują, planują, zachęcają i kontrolują. Pandemie i zdrowie publiczne to najnowsze uzasadnienia dla jeszcze większej kontroli. 

Rządy krajowe, a nie organy międzynarodowe, będą narzucać zalecenia WHO swoim obywatelom. Przyjmą prawa i zasady zawierające te dyrektywy. Nawet zirytowany dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział to podczas odprawy w tym tygodniu. „Są tacy, którzy twierdzą, że porozumienie w sprawie pandemii i [zmienione przepisy] zrzekną się suwerenności… i dadzą Sekretariatowi WHO władzę narzucania blokad lub nakazów szczepień na kraje… Te twierdzenia są całkowicie fałszywe… Porozumienie jest negocjowane przez kraje dla krajów i zostaną wdrożone w krajach zgodnie z waszymi przepisami krajowymi.”

Ghebreyesus ma rację. Władze lokalne i krajowe nie zrezygnują ze swoich uprawnień. To, w jakim stopniu zobowiązania międzynarodowe będą „wiążące” dla danego kraju, zależy nie od prawa międzynarodowego, ale od krajowego prawa i sądów tego kraju. Na przykład artykuł VI Konstytucji Stanów Zjednoczonych stanowi, że Konstytucja, ustawy federalne i traktaty łącznie „stanowią najwyższe prawo kraju związkowego”. Nie oznacza to, że traktaty zastępują Konstytucję lub ustawy federalne. Aby proponowany traktat dotyczący pandemii i dyrektywy WHO mogły zostać wyegzekwowane na amerykańskiej ziemi, wymagane będzie krajowe ustawodawstwo i polityka. Takie ustawodawstwo stanowi wykonywanie suwerenności, a nie jej odrzucenie. 

Propozycje nie są łagodne. Władze krajowe szukają przykrywki dla własnych autokratycznych posunięć. Ich obietnice będą nazywane „wiążącymi”, mimo że tak nie jest. Lokalni urzędnicy będą uzasadniać ograniczenia, powołując się na zobowiązania międzynarodowe. Wiążące zalecenia WHO nie pozostawiają im wyboru, powiedzą. WHO będzie koordynować swoje imperatywy jako twarz globalnego zdrowia publicznego.

WHO nie przejmuje władzy. Zamiast tego będzie służebnicą skoordynowanego globalnego państwa biomedycznego. Menedżerowie nienawidzą prostych linii. Rozproszone, uznaniowe uprawnienia pozwalają uniknąć odpowiedzialności i praworządności. Globalny reżim zdrowotny będzie splątaną siecią. Tak ma być.Opublikowane pod a Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Licencja międzynarodowa
W przypadku przedruków ustaw link kanoniczny z powrotem na oryginał Instytut Brownstone Artykuł i autor.

Autor

Wpłać dziś

Twoje wsparcie finansowe dla Brownstone Institute idzie na wsparcie pisarzy, prawników, naukowców, ekonomistów i innych odważnych ludzi, którzy zostali usunięci zawodowo i wysiedleni podczas przewrotu naszych czasów. Możesz pomóc w wydobyciu prawdy poprzez ich bieżącą pracę.

Subskrybuj Brownstone, aby uzyskać więcej wiadomości

Bądź na bieżąco z Brownstone Institute