Brownstone » Artykuły Instytutu Brownstone » Miłość, a nie strach przeprowadzi nas przez ten kryzys

Miłość, a nie strach przeprowadzi nas przez ten kryzys

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL

Ostatnio w australijskich mediach głównego nurtu promuje się oszałamiające statystyki: „Jeśli jesteś zaszczepiony, [istnieje] 200 razy mniejsze ryzyko, że [inna zaszczepiona osoba] cię zakaże” (REF).

To z kolei powtórzyły nowozelandzkie, państwowe media TVNZ: „Jeśli dwie osoby zostaną w pełni zaszczepione, szansa na zarażenie zmniejsza się 200-krotnie. Jeśli jednak jedna osoba jest zaszczepiona, a druga nie, następuje dziesięciokrotne zmniejszenie liczby zarażonych osób zaszczepionych, ponieważ opiera się ona tylko na jednej szczepionce” (REF); od tego czasu historia jest dalej propagowana w krajobrazie informacyjnym, szczególnie z głównych źródeł medialnych.

Artykuły te (podobnie jak wiele innych artykułów z podobnych źródeł) są połączone z innymi powiązanymi wiadomościami, które mogą zaszczepić u ludzi ogromną ilość strachu – strachu przed jak najszybszym zastrzykiem z Covida oraz strachu i urazy wobec osób, które postanowili tego nie robić. Moją pierwszą myślą było, że ta liczba musi być nieproporcjonalna, opierając się na innych moich ostatnich obserwacjach. Ale potem pomyślałem, co by było, gdyby to była prawda? Czy zatem tak intensywny strach i uraza nie byłyby uzasadnione? Aby się tego dowiedzieć, poświęćmy chwilę i postarajmy się odłożyć wszelkie uprzedzenia, jakie możemy mieć, i spójrzmy na te stwierdzenia w duchu obiektywnego krytycznego dociekania.

Przede wszystkim przyjrzyjmy się, kto jest autorem oryginalnego artykułu. Okazuje się, że obaj autorzy otrzymują dofinansowanie od rządów Nowej Zelandii i Australii. Ciekawe. To zdecydowanie oznacza potencjalny konflikt interesów. Przyjrzyjmy się recenzowanym badaniom naukowym, które doprowadziły autorów do tego niezwykłego wniosku. Um, chwileczkę… hmmm… wygląda na to, że tak nie faktycznie czerpać z takich badań. Wskazują na 3 źródła informacji: 1 badanie „pre-print” „The Puzzle of Monogamous Marriage”  (co oznacza, że ​​nie przeszedł jeszcze recenzji naukowej i dlatego powinien być przyjmowany z dużym przymrużeniem oka); twierdzenie „wiktoriańskich urzędników ds. zdrowia”, że „nieszczepieni mieszkańcy są dziesięć razy bardziej narażeni na zarażenie się koronawirusem niż ktoś, kto otrzymał podwójną dawkę szczepionki”, ale bez związku z badaniami lub konkretnymi danymi wykorzystanymi do sformułowania tego twierdzenia; oraz finansowaną przez rząd agencję modelowania (która wskazuje dwie flagi – potencjalny konflikt interesów i zastosowanie modelowania zamiast danych w czasie rzeczywistym – modelowanie jest prognozą opartą na pewnym zestawie założeń i zazwyczaj jest znacznie mniej wiarygodna niż dane w czasie rzeczywistym, zwłaszcza biorąc pod uwagę tak wiele niewiadomych i złożoności w tym przypadku).

A co z matematyką, którą wykonali ci autorzy, aby dojść do ich niezwykłego twierdzenia? Jedyne badanie, do którego się odnoszą (przypomnij sobie, że ma nie były recenzowane) stwierdzili o 50% zmniejszenie transmisji od osób w pełni zaszczepionych w porównaniu z osobami nieszczepionymi (co jest około 2-krotne), ale nie wspomnieli, że w tym badaniu również stwierdzono, że korzyść ta szybko maleje do brak redukcji prędkości transmisji w ogóle 12 tygodni po szczepieniu. Następnie autorzy pomnożyli tę liczbę przez ich nieuzasadnione twierdzenie, że nieszczepieni zarażają się dziesięciokrotnie częściej niż nieszczepieni (stąd liczba ta jest 10-krotna), a następnie pomnożyli ją przez 20, aby sformułować twierdzenie, że nieszczepieni rozprzestrzeniają wirusa między sobą 10-krotność liczby zaszczepionych; i są 200 razy bardziej podatne na zarażenie osoby zaszczepionej.

Po tym, jak sam studiowałem matematykę i statystykę na wysokim poziomie oraz przeprowadziłem i opublikowałem własne badania, mogę powiedzieć, że są to jedne z najgorszych i najsłabiej cytowanych „badań”, z jakimi się spotkałem i jestem bardzo zaskoczony żeby zobaczyć, że będzie to tak dużo czasu antenowego. Ale kto wie, może w tym bałaganie jest trochę prawdy. Poświęćmy kilka minut, aby zwrócić naszą uwagę na rzeczywisty zrecenzowana literatura naukowa i sprawdź, czy ma coś do powiedzenia…

Świetny. Okazuje się, że tam mieć było sporo recenzowanych (a także przed drukiem) badań naukowych, czerpiących z rzeczywistych danych (nie tylko prognoz modelowych) i skupiających się na tym samym pytaniu: Jaka jest różnica w szybkości transmisji między zaszczepionymi a nieszczepionymi. Zobaczmy więc, jakie wnioski wyciągnęły te badania:

Wzrost COVID-19 nie ma związku z poziomem szczepień w 68 krajach i 2947 hrabstwach w Stanach Zjednoczonych

„Na poziomie kraju wydaje się, że nie ma dostrzegalnego związku między odsetkiem populacji w pełni zaszczepionej a nowymi przypadkami COVID-19 w ciągu ostatnich 7 dni (ryc. 1). W rzeczywistości linia trendu sugeruje nieznacznie pozytywne powiązanie, takie że kraje o wyższym odsetku populacji w pełni zaszczepionej mają wyższy odsetek przypadków COVID-19 na 1 milion osób. Warto zauważyć, że Izrael, w którym ponad 60% populacji jest w pełni zaszczepionych, miał najwyższe przypadki COVID-19 na 1 milion osób w ciągu ostatnich 7 dni. Brak znaczącego związku między odsetkiem populacji w pełni zaszczepionej a nowymi przypadkami COVID-19 jest dodatkowo zilustrowany, na przykład, przez porównanie Islandii i Portugalii. Oba kraje mają w pełni zaszczepionych ponad 75% ich populacji i mają więcej przypadków COVID-19 na 1 milion osób niż kraje takie jak Wietnam i RPA, w których około 10% ich populacji jest w pełni zaszczepionych”.

Wniosek: Brak dowodów na zmniejszenie szybkości transmisji u osób w pełni zaszczepionych w porównaniu z osobami nieszczepionymi; i faktycznie wydaje się, że jest trochę pozytywny korelacja między odsetkami szczepień a wskaźnikami przenoszenia wirusa (tj. im większy odsetek szczepień, tym wyższy wskaźnik przenoszenia).

Wybuch zakażeń SARS-CoV-2, w tym przełomowych zakażeń wirusem COVID-19, związanych z dużymi zgromadzeniami publicznymi – hrabstwo Barnstable, Massachusetts, lipiec 2021 r.

„W lipcu 2021 r. wśród mieszkańców Massachusetts zidentyfikowano 469 przypadków COVID-19 związanych z wieloma letnimi wydarzeniami i dużymi zgromadzeniami publicznymi w mieście w hrabstwie Barnstable w stanie Massachusetts”. Około 69% uczestników tych spotkań było w pełni zaszczepionych; a jednak 74% infekcji wystąpiło wśród w pełni zaszczepionych, co sugeruje co najmniej takie samo ryzyko infekcji u w pełni zaszczepionych, jak u nieszczepionych lub częściowo zaszczepionych uczestników. 79% zaszczepionych pacjentów miało objawy; 4 z 5 pacjentów hospitalizowanych było w pełni zaszczepionych i nie zgłoszono żadnego zgonu wśród osób zakażonych (zaszczepionych lub nieszczepionych). Co więcej, nie stwierdzono znaczącej różnicy w obciążeniu wirusem między zaszczepionymi i nieszczepionymi, co sugeruje, że te dwie grupy – w pełni zaszczepiona i zaszczepiona – stwarzają bardzo podobne ryzyko przeniesienia.

Wniosek: bardzo mała różnica w szybkości transmisji między w pełni zaszczepionymi a nieszczepionymi, w rzeczywistości nieznacznie wyższy ryzyko infekcji i hospitalizacji wśród w pełni zaszczepionych.

Warianty delta SARS-CoV-2 powodują znacznie zwiększoną liczbę przypadków przełomu w szczepionkach COVID-19 w Houston w Teksasie

Badanie to nie dotyczyło konkretnie porównania wskaźników infekcji i przenoszenia wśród zaszczepionych i nieszczepionych, zamiast tego skupiło się bardziej na porównaniu wskaźników „przełomowych infekcji” między wariantem Delta a poprzednimi wariantami i pokazało, że szczepionki generalnie zapewniają znacznie mniejszą ochronę od infekcji wariantem Delta w porównaniu z poprzednimi wariantami, co jest już dobrze ugruntowane. Jednak dla celów naszej dyskusji, badanie to zawierało porównanie miana wirusa między osobami w pełni zaszczepionymi i nieszczepionymi.

Wniosek: bardzo niewielka, jeśli w ogóle, różnica w szybkości przenoszenia między osobami w pełni zaszczepionymi a nieszczepionymi.

Kinetyka transmisji pozaszpitalnej i miana wirusa w wariancie SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) u osób zaszczepionych i nieszczepionych w Wielkiej Brytanii: prospektywne, podłużne badanie kohortowe

Ocenie poddano członków gospodarstwa domowego, od których wymagano wspólnego życia w izolacji, zwracając szczególną uwagę na wskaźniki infekcji i przenoszenia, wskaźniki wiremii i czas trwania oraz porównując je w różnych stanach szczepień.

Wyniki: 25% w pełni zaszczepionych osób narażonych na osoby początkowo zakażone zostało zarażonych, podczas gdy 38% nieszczepionych osób zostało zarażonych – a więc nieco wyższy wskaźnik infekcji u osób nieszczepionych. Osoby szczepione osiągnęły ten sam szczyt obciążenia wirusowego, co osoby nieszczepione, chociaż czas trwania szczytu był nieco krótszy. Jednak pomimo tego krótszego czasu trwania choroby u w pełni zaszczepionych, ich wskaźnik przenoszenia wirusa na innych był faktycznie nieco większa niż w przypadku osób nieszczepionych – 25% osób narażonych na w pełni zaszczepione osoby zakażone zostało zarażonych; podczas gdy tylko 23% osób narażonych na nieszczepione osoby zakażone zostało zarażonych.

Wniosek: było to jedyne badanie, które znalazłem, wykazujące niewielką przewagę w przypadku osób w pełni zaszczepionych w odniesieniu do zakażenia nosicielem (25% w porównaniu z 38% niezaszczepionych, co sugeruje 1.5-krotne ryzyko, a nie 10-krotne!) , ale następnie bardzo mała różnica w częstości przenoszenia między różnymi stanami szczepień, przy czym osoby w pełni zaszczepione w rzeczywistości wykazują nieco wyższe wskaźniki przenoszenia niż nieszczepione (25% w porównaniu z 23%).

Poniższe trzy artykuły są nadal w wersji „pre-print”, co oznacza, że ​​nie zakończyły jeszcze procesu recenzowania; jednak nadal reprezentują badania kontrolowane, więc chociaż z pewnością powinniśmy traktować je z przymrużeniem oka, przynajmniej zapewniają nam dostęp do swoich danych i metodologii, więc wyraźnie mają większą wartość niż artykuł wspomniany na początku tego artykuł, który opiera się na twierdzeniu o 10-krotnym wskaźniku infekcji dla nieszczepionych bez wyraźnego odniesienia do badań, metodologii lub jakichkolwiek istotnych danych.

Brak istotnej różnicy w obciążeniu wirusem między grupami zaszczepionymi i nieszczepionymi, bezobjawowymi i objawowymi po zakażeniu wariantem SARS-CoV-2 Delta

W badaniu tym zebrano dane od osób bezobjawowych, ale z pozytywnym wynikiem testu na Covid, a następnie porównano miano wirusa (co zasadniczo przekłada się na ryzyko przeniesienia), analizując różnice między osobami zaszczepionymi i nieszczepionymi oraz między objawami i bezobjawami w każdej z tych kategorii .

Wniosek: „Nie stwierdziliśmy znaczących różnic w wartościach progowych cyklu między zaszczepionymi i nieszczepionymi, bezobjawowymi i objawowymi grupami zakażonymi SARS-CoV-2 Delta”. Przekłada się to na brak znaczącej różnicy w miana wirusa, a zatem brak istotnej różnicy w ryzyku przeniesienia wirusa między tymi różnymi grupami.

Wydalanie zakaźnego SARS-CoV-2 pomimo szczepień

„Porównaliśmy dane progowe cyklu RT-PCR (Ct) z 699 dodatnich w teście próbek wymazów z nosa od osób w pełni zaszczepionych (n = 310) lub nieszczepionych (n = 389). Zaobserwowaliśmy niskie wartości Ct (<25) u 212 z 310 w pełni zaszczepionych (68%) i 246 z 389 (63%) nieszczepionych osób. Testowanie podzbioru tych próbek o niskim Ct ujawniło zakaźny SARS-CoV-2 w 15 z 17 próbek (88%) od osób nieszczepionych i 37 z 39 (95%) od osób zaszczepionych”.

Wniosek: niższe wartości Ct odpowiadają wyższym mianom wirusa, a tym samym większemu ryzyku przeniesienia. W tej próbie 699 osób z dodatnim wynikiem testu na Covid miano wirusa było nieznacznie wyższy u w pełni zaszczepionych niż u niezaszczepionych, a odsetek osób, u których potwierdzono, że są zaraźliwe, również wyższy w grupie w pełni zaszczepionej.

Dzielnica miasta Waterford ma najwyższy w stanie wskaźnik zakażeń Covid-19: Hrabstwo ma również najwyższy wskaźnik przyjmowania szczepień w Republice

Ten artykuł sam w sobie nie jest kontrolowanym badaniem; dostarcza nam jednak danych, a wniosek jest uderzający, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jest to artykuł opublikowany w mediach głównego nurtu, a to, co stwierdza, wyraźnie sprzeciwia się naturze usankcjonowanej przez państwo narracji: Region Irlandii o najwyższym wskaźnik zakażeń Covid jest również regionem o najwyższym wskaźniku szczepień (99.7% wszystkich dorosłych w wieku powyżej 18 lat jest w pełni zaszczepionych!), przy czym niedawny gwałtowny wzrost liczby zakażeń koreluje z niedawnym szybkim wzrostem szczepień, z tym regionem, który przeszedł od jednego z najniższych wskaźników infekcji w Irlandii do najwyższego w tym okresie. Myślę, że dość trudno byłoby twierdzić, że za tę epidemię odpowiada wyłącznie transmisja z pozostałych 0.3%. Jak wspomniano w pierwszym z wymienionych wyżej artykułów, podobne trendy można znaleźć w innych częściach świata.

Mógłbym z łatwością kontynuować, ale myślę, że rozumiesz – widzimy bardzo podobne liczby szybko pojawiające się na całym świecie, które mają zasadniczo te same wnioski: Jest bardzo mała różnica zarówno w infekcji, jak i współczynniki transmisji między zaszczepionymi a nieszczepionymi. I to jest w rzeczywistości trochę hojne, ponieważ wydaje się, że istnieje tendencja do nieco wyższych szybkości transmisji u osób w pełni zaszczepionych.

Tak więc w obliczu tych wszystkich dowodów, znajdujemy finansowane przez rząd źródła rozpowszechniające wiadomość, że nieszczepieni przenoszą wirusa z 200-krotnie większą częstotliwością niż zaszczepieni…?! Łał po prostu łał…

Warto zauważyć, że niektóre z artykułów wymienionych powyżej i inne dostarczyły dowodów na to, że chociaż szczepienia wydają się mieć bardzo mały wpływ na wskaźniki infekcji i przenoszenia, mogą w pewnym stopniu zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkiej choroby w niektórych populacjach. przynajmniej przez kilka miesięcy przed ustąpieniem tej korzyści, w którym to momencie „wzmacniacze” są wymagane, aby utrzymać tę korzyść. Jednak to, co zostało całkowicie zignorowane (lub nawet aktywnie wyparte) w dyskursie głównego nurtu to:

(a) kwestia poważnych działań niepożądanych i śmiertelności już związanych z tymi szczepionkami (zob. na przykład tutaj i tutaj);

(b) fakt, że te szczepionki nadal mają status eksperymentalny, po prostu nie ma dostępnych długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa, chociaż pojawiają się już pewne niepokojące oznaki, takie jak dowody na wzrost śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny jest skorelowany ze szczepieniem;

(c) fakt, że masowe szczepienia (w przeciwieństwie do wybiórczego szczepienia najbardziej narażonych) prawdopodobnie wywierają duży nacisk ewolucyjny na wirusa (znany jako ciśnienie epigenetyczne), co prowadzi do szybkiego pojawienia się nowych szczepów, które są oporne na istniejące szczepionki i mogą stać się coraz bardziej zjadliwe;

(d) fakt, że istnieje ponad tysiąc opracowań naukowych (wiele recenzowanych), z udziałem setek tysięcy uczestników, które dostarczają przekonujących dowodów na alternatywne metody wczesnego leczenia, z których wiele ma znacznie bardziej uspokajające profile bezpieczeństwa niż szczepionki;

(e) fakt, że pewne zmiany stylu życia mogą mieć ogromny pozytywny wpływ na zmniejszenie ryzyka Covid, na przykład zwiększenie odżywianie i wykonywanie, Zmniejszając otyłość cukrzycai redukując Niedobór witaminy D;

oraz (f) fakt, że istnieje wiele innych poważnych szkód związanych z bardzo rygorystycznym i redukcjonistycznym podejściem „zamknięcia i szczepienia” – na przykład izolacja społeczna i eskalacja samobójstwa i zaburzenia zdrowia psychicznegoprzemoc w rodzinie i maltretowanie dzieci, zakłócenia podstawowych usług zdrowotnych i dobrostanu oraz powszechne bankructwo przedsiębiorstw i utrata środków do życia.

Wracając więc do głównego założenia tego artykułu, w jaki sposób te rządy i media głównego nurtu mogą ujść na sucho wysuwając tak fantastyczne twierdzenia, które wyraźnie kłócą się z rzeczywistymi danymi pojawiającymi się wokół nas, jednocześnie ignorując lub aktywnie tłumiąc wszystkie inne ważne kwestie omówione powyżej? A co ważniejsze, dlaczego na Ziemi czy chcieliby to zrobić – wyraźnie podsycając ogień strachu, wrogości i podziałów w naszych już niespokojnych społecznościach?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, pomocne będzie rozważenie 2 kluczowych pojęć: pierwszym jest reakcja na zagrożenie ze strony człowieka —nasza naturalna ludzka reakcja w obliczu niepewności i strachu – desperacko starać się (a) zidentyfikować źródło postrzeganego zagrożenia i (b) działać w jakiś sposób, aby zneutralizować to zagrożenie, nawet jeśli nie są one oparte na zdrowym rozsądku. Ta ostatnia kwestia jest tak ważna, że ​​powtórzę ją: w obliczu znacznego strachu, zwłaszcza gdy źródło strachu nie jest początkowo jasne i/lub mamy do czynienia z sprzecznymi informacjami, wtedy nasze zdolności krytycznego myślenia i racjonalnego myślenia słabną , czasami znacząco, a najważniejsze staje się tworzenie kilka poczucie bezpieczeństwa, nawet jeśli nasze nowo odkryte bezpieczeństwo opiera się na irracjonalnych przesłankach.

Widzimy to zjawisko wyraźnie u ludzi, którzy padli ofiarą tego, co zwykle nazywa się „urojeniem paranoidalnym”; jednak, gdy taki stan ogarnia znaczną część populacji, może w mniejszym lub większym stopniu zapanować rodzaj zbiorowego paranoidalnego złudzenia. Historia ludzkości jest pełna takich przykładów; niestety, skutki tego bywały czasem strasznie tragiczne, włączając w to wojnę międzynarodową, wojnę domową, totalitaryzm, brutalny ucisk i dyskryminację, a nawet ludobójstwo.

Zasada propaganda dostarcza nam drugiego kluczowego punktu przy rozważaniu pytania: „Jak i dlaczego takie fantastyczne twierdzenia (i równie fantastyczne pominięcia) są dokonywane w obliczu tak wyraźnie sprzecznych dowodów?” Propaganda jest ogólnie definiowany jako „informacje, zwłaszcza o charakterze stronniczym lub wprowadzającym w błąd, wykorzystywane do promowania sprawy politycznej lub punktu widzenia”. Niezależnie od tego, jak życzliwe lub złowrogie możesz osobiście sądzić, są źródłami twierdzenia omawianymi w tym artykule (tj. rządy Australii i Nowej Zelandii, media głównego nurtu, główne źródła finansowania tych organizacji, w tym zwłaszcza przemysłu farmaceutycznego wśród wielu wielu innych kluczowych graczy korporacyjnych), istnieje jeden bardzo jasny program polityczny: jak najszybciej zaszczepić jak najwięcej osób.

Ponownie, możesz osobiście zgodzić się z tym programem lub nie, i może on pochodzić z dobrych intencji, ale nie można temu zaprzeczyć, ponieważ jest to program polityczny. A we współczesnym świecie, gdziekolwiek istnieje program polityczny, prawie na pewno będzie stronniczy raport; i kiedy ten program jest wspierany przez tych, którzy generalnie są odpowiedzialni za główną politykę zdrowotną i główne media, i kiedy stan strachu ogólnie ogarnął populację głównego nurtu, ten program wraz z jego uprzedzeniami prawdopodobnie zajmie poważne miejsce większości populacji. Można powiedzieć, że podobnie jak sam wirus.

Niestety, ta propaganda wydaje się coraz bardziej zmierzać w kierunku bardzo niepokojącego wzorca – takiego, który był używany przez różne autorytarne reżimy w przeszłości i obecnie: po pierwsze, zidentyfikuj prawdziwy kryzys (lub stwórz go, jeśli to konieczne); następnie dmuchnij w żar strachu i polaryzacji, które naturalnie pojawiają się w wyniku tak poważnego zagrożenia; wreszcie, stale wyolbrzymiaj tę reakcję na zagrożenie, podając coraz bardziej alarmujące (i prawdopodobnie coraz bardziej fałszywe) informacje. Strategia ta może być bardzo skutecznym środkiem do wprowadzania zmian w zachowaniu na dużą skalę, z rezultatem często służącym tym, którzy czerpią korzyści ze status quo, poprzez skierowanie uwagi mas na postrzegane zagrożenie dla siebie nawzajem, a nie na znacznie bardziej poważne i autentyczne zagrożenie ze strony władz. Innymi słowy, istnieje historyczny precedens, kiedy ludzie z wyższych szczebli społecznych zwracają się przeciwko sobie nawzajem, podczas gdy ci po cichu zagarniają dla siebie coraz więcej władzy i bogactwa.

Nie mówię, że osobiście wierzę, że jest to wyraźny cel takich propagandowych komunikatów pochodzących od rządów Nowej Zelandii i Australii oraz związanych z nimi rzeczników – pozwolę innym wyrobić sobie własne opinie na ten temat. Osobiście, choć czasami czuję się cynicznie w stosunku do tej sytuacji, naprawdę wolałbym dać rządowi i współpracownikom korzyść z wątpliwości i uważać, że nie mają nic poza najlepszymi intencjami dla nas wszystkich. Co ja am mówię, że pojawia się kilka bardzo niepokojących sygnałów ostrzegawczych; i choć jest to dla mnie niewygodne, czuję się zmuszony do mówienia o nich, szczególnie biorąc pod uwagę moje doświadczenie jako psychologa klinicznego, z pewnym wglądem w traumę, psychozę oraz rozległą władzę i korupcję przemysłu farmaceutycznego (moje własne). badania doktoranckie skoncentrowane na wszystkich trzech z tych zagadnień). Świadomie lub nieświadomie obawiam się, że możemy wspólnie wesprzeć się w bardzo poważną katastrofę – taką, która może być znacznie gorsza niż wirus Covid. Pozwólcie, że rozwinę to nieco:

Zatem ponownie zacznijmy od stanowiska „dobrej wiary” wobec tych rządów i powiązanych organizacji. Odłóżmy na chwilę na bok fakt, że przemysł farmaceutyczny i jego współpracownicy mają niezwykły wpływ na te kraje, ogólną politykę zdrowotną i regulacje oraz znaczną część świata zachodniego; że z tego kryzysu czerpią ogromne bogactwo i władzę; że, co zrozumiałe, czuliby pokusę, by wymyślić kilka faktów, aby wygenerować jeszcze więcej bogactwa i władzy; i że zostali już złapani i skazani za to dokładnie wiele razy w przeszłości (można powiedzieć, że oszustwo stało się po prostu kolejnym kosztem prowadzenia działalności dla przemysłu farmaceutycznego). Raczej odłóżmy tę kwestię na bok i załóżmy, że rząd i media głównego nurtu mają tylko najlepsze intencje dla nas wszystkich w tym konkretnym podejściu, które przyjmują – że jedyną rzeczą, którą są zainteresowani, jest próba zminimalizowania szkód spowodowane przez Covida i że szczerze wierzą, że szczególna taktyka, do której się uciekają, choć czasami może być brutalna i nieprzejrzysta, jest najskuteczniejszym sposobem osiągnięcia tego celu.

Więc co dokładnie robią? Cóż, jak omówiono powyżej (to szczególne fantastyczne twierdzenie jest tylko jednym z wielu przykładów), wyraźnie rozpowszechniają bardzo wąski, zbyt uproszczony i zniekształcony przekaz na temat szczepionek – „szczepionki są naszą jedyną opcją leczenia i są całkowicie bezpieczny i skuteczny, dlatego musimy jak najszybciej zaszczepić jak najwięcej osób; ci, którzy zdecydują się powstrzymać od szczepień, są wyjątkowo lekkomyślni i samolubni; i musisz być bardzo ostrożny, aby nie dać się wyprać mózgu przez „antyszczepionkowców” i całą tę „dezinformację”, którą rozpowszechniają – szczególnie chcesz zignorować badania nad transmisją, dowody poważnych skutków ubocznych szczepionek, dowody na alternatywne opcje leczenia oraz dowody na to, że Covid nadal szybko się rozprzestrzenia w regionach o bardzo wysokim wskaźniku szczepień oraz wśród osób w pełni zaszczepionych”.

Więc nawet przyznając tym uprawnieniom korzyść z wątpliwości, czy naprawdę możemy powiedzieć, że cele (zaszczepienie jak największej liczby osób) naprawdę usprawiedliwiają środki (ignorowanie lub aktywne tłumienie dowodów, które podważają mądrość ich podejścia i aktywne dmuchanie na zarzewie strachu, podziałów i nieufności do siebie i naszych wybranych przywódców)? Co więcej, czy ta strategia rzeczywiście osiąga pożądany „cel”? Jasne, jest wiele osób, które wahają się co do szczepień, które są zmuszane do przyjmowania zastrzyków z Covida przez groźbę utraty środków do życia i/lub innych swobód obywatelskich. Ale czy nie jest również prawdą, że ten poważny brak przejrzystości i mocno stronnicza „kampania informacyjna” popycha wielu innych do coraz większej nieufności wobec naszych wybranych urzędników i innych „władz, które są”? Czy nie jest również prawdą, że porzuciliśmy od dawna utrzymywane święte prawo człowieka do? świadoma zgoda, tj. aby móc wybrać, w jakiej interwencji medycznej będziemy uczestniczyć bez przymusu lub siły? Czy nie jest również prawdą, że takie podejście powoduje, że wiele osób po prostu jeszcze bardziej się obija wbrew dyrektywom rządowym? Czy nie jest prawdą, że wiele firm i organizacji zostało poważnie skrzywdzonych lub zbankrutowało tymi metodami? Czy nie jest prawdą, że te taktyki szybko eskalują strach i niechęć, które ludzie czują do siebie nawzajem – „pro-szczepionkowcy” kontra „antyszczepionkowcy”, „zwolennicy wyboru” kontra „anty-wyborcy”? Jaki wpływ na nasze społeczeństwo może mieć ten rodzaj zerwania społecznego, w perspektywie krótko- i długoterminowej?

Znowu widzieliśmy podobną historię rozgrywającą się w różnych częściach świata w przeszłości i teraźniejszości, a wyniki generalnie nie są ładne. Sprawdź to Niedawny artykuł zajmę się bardziej szczegółowym badaniem psychologicznych i społecznych szkód, które prawdopodobnie wystąpią (i faktycznie już występują) w wyniku tych surowych taktyk „przejęcia władzy” popełnianych przez nasze ciała zarządzające.

Jest wielu, którzy mogą wierzyć, że korzyści uzyskane przez tę kampanię strachu i ucisku (tj. jej rzekomą skuteczność w łagodzeniu ryzyka Covid) są warte wielu poważnych szkód z nią związanych. Moja osobista opinia? Od jakiegoś czasu intensywnie zgłębiam ten temat, starając się jak najlepiej rozważyć wszystkie kąty; a rozważając tę ​​kwestię całościowo, biorąc pod uwagę wszystkie te różne czynniki, wcale mnie to nie przekonuje. Doszedłem do przekonania, że ​​jedyną rzeczą, która nas wyciągnie z tego bałaganu, jest empatia, wzajemny dialog, przejrzystość i ogólne przejście od taktyki „przejęcia władzy” do wzajemnie wzmacniającego podejścia „z mocą”.

Mówiąc o programach politycznych, każdy krytycznie myślący czytelnik prawdopodobnie zada sobie w tym momencie pytanie: Co to jest my (Paris Williams, autor tego artykułu) porządku? A jakie są moje uprzedzenia?

Oczywiście jestem człowiekiem i chętnie to przyznaję tak, mam agendę. Mam swoje własne uprzedzenia i uprzedzenia, niektóre są dla mnie jasne i które staram się zachować przejrzyście, a inne, o których podejrzewam, ale których nadal jestem mniej lub bardziej nieświadomy. Można powiedzieć, że sam angażuję się w pewien stopień propagandy tym artykułem i innymi artykułami, które napisałem (podejrzewam, że niektórzy z was poczują się w ten sposób bardziej niż inni!). Prawdą jest, że próbuję rozpowszechniać „informacje z zamiarem promowania sprawy politycznej lub punktu widzenia”, chociaż naprawdę staram się nie naginać prawdy, przynajmniej nie świadomie. Więc jaki jest ten program?

Jak sobie wyobrażam, tak jest w przypadku wielu ludzi, wszystko, czego naprawdę chcę, to prowadzić przyjemne, sensowne życie w zdrowym i kwitnącym świecie. Dążę do życia w świecie, w którym brane są pod uwagę potrzeby wszystkich, i w którym wspólnie pracujemy nad opracowaniem strategii, w których zaspokajane są podstawowe potrzeby wszystkich; gdzie możemy przejść do prawdziwie zrównoważonego i sprawiedliwego świata, żyjąc we względnym pokoju i harmonii między sobą oraz z naszymi bliźnimi Ziemianami; gdzie nasze dzieci i wnuki mogą doświadczyć niewypowiedzianej radości bycia członkami kwitnącej i obfitej planety. Więc powiedziałbym, że to jest mój osobisty plan w pigułce.

A jednak widzę biosferę, która gwałtownie się zapada, gdy wchodzimy w szóste masowe wymieranie w historii tej planety, spowodowane przez us; gdzie klimat już zaczyna wykazywać niepokojące oznaki wymykania się spod kontroli i gdzie prawdopodobnie będzie coraz mniej żywności; gdzie nasze osobiste i zbiorowe reakcje na zagrożenia mogą być coraz bardziej uwrażliwione, ponieważ świat staje się coraz bardziej wymagającym miejscem do przetrwania i rozwoju; gdzie wszyscy będziemy coraz bardziej podatni na porwanie przez strach, wrogość i polaryzację. Naprawdę żałuję, że nie postrzegałem naszej sytuacji jako tak strasznej, ale po spędzeniu tylu godzin i lat nad dowodami (łącznie z tym, czego byłem świadkiem na własne oczy), teraz, gdy to zobaczyłem, nie mogę już tego nie widzieć.

I tutaj mamy tę pandemię – globalny kryzys, który szybko się rozwija, ze wszystkimi składnikami, które wiążą się z szybko pojawiającą się zbiorową reakcją na ludzkie zagrożenie – polaryzacją, strachem, paranoją, wrogością, przemocą, gromadzeniem, zamieszaniem, rozpaczą i bezradnością. A jednak, na szczęście, jest jeszcze jeden aspekt ludzkiej natury, który również ma tendencję do pojawiania się podczas takiego kryzysu – przyciąganie wielu do odwagi, empatii, współczucia, poświęcenia i kreatywności. Ale uważam, że ta ostatnia może naprawdę zakorzenić się tylko wtedy, gdy pozwolimy miłości, a nie strachowi zasiąść za kierownicą. Jak zostało rozpoznane przez wiele tradycji mądrościowych, znajdujemy rodzaj walki toczącej się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz nas, pomiędzy tym, co zasadniczo jest miłością i strachem; i ostatecznie do każdego z nas należy decyzja, które z nich chcielibyśmy kultywować, które z nich chcielibyśmy mniej lub bardziej kierować, a jednak wszyscy jesteśmy podatni na wpływ różnych sił wokół nas. Dlatego uważam za głęboko niepokojące i przygnębiające, że tak wielu przywódców tak mocno naciska przycisk „strach”, a nie przycisk „miłość” naszej natury. I wierzę, że tak się ostatecznie dzieje, ponieważ wielu przywódców i inne „moce, które są” sami zostali porwani przez własny strach (chciwość, egocentryzm i gromadzenie zapasów jest „złym” rodzeństwem strachu).

Więc co robić? Opierając się na wszystkim, co rozumiem na temat tej pandemii i innych poważnych kryzysów, z jakimi mamy do czynienia, doszedłem do wniosku, że groźba tej pandemii jest prawdopodobnie znacznie mniejsza niż groźba wielu innych kryzysów, które toczą się w dół rurociągu, ponieważ różne polaryzacje i pęknięcia w ludzkim społeczeństwie nasilają się, a biosfera, która daje nam życie, nadal dramatycznie się rozpada. Nazwijcie mnie radykałem, ale wierzę, że jeśli gatunek ludzki ma jakąkolwiek szansę na przetrwanie tego stulecia przy życiu, będziemy musieli znaleźć sposób, aby umieścić miłość z powrotem na miejscu kierowcy. (Nawiasem mówiąc, nie wierzę, że jest coś złego w strachu jako pasażer– musimy być ostrzegani o pojawiających się zagrożeniach i niebezpieczeństwach – ale naprawdę wierzę, że musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby utrzymać miłość na miejscu kierowcy, jeśli mamy to zrobić). Tak więc, z mojego punktu widzenia, ta kampania strachu , ucisk i podziały zrastające się wokół pandemii Covid nie mogły mieć miejsca w gorszym czasie. Wierzę, że przetrwanie naszego gatunku jest w wielkim niebezpieczeństwie i naprawdę potrzebujemy wszystkich rąk na pokładzie – „zjednoczeni stoimy, podzieleni upadamy”.

W pewnym sensie tę pandemię postrzegam jako rodzaj próby generalnej. Jest to dla nas okazja, aby zmierzyć się z naszymi lękami i tendencjami do polaryzacji, myślenia grupowego, podziałów, kozła ofiarnego, paranoi i gromadzenia; w ten sposób lepiej zrozumieć siebie, uznać te pierwotne ludzkie tendencje, a zamiast tego podjąć świadomą decyzję, aby zamiast tego zwrócić się ku odwadze, empatii, dobroci i współczuciu; dokonać przejścia od zamkniętego do otwartego umysłu, od zamkniętego serca do otwartego serca. Postawić się w sytuacji innych, zwłaszcza tych, których możemy się szczególnie obawiać lub w jakiś sposób pogardzać. Wierzę, że jeśli uda nam się to zrobić, to może, tylko może, będziemy mogli wspólnie pracować, aby stawić czoła znacznie poważniejszym kryzysom, które nadejdą na naszej drodze.

Więc jak to wygląda praktycznie?

Przede wszystkim musimy przeciwstawić się nadużywaniu władzy przez elity i nie pozwalać im dalej siać nasion strachu, podziałów i zamieszania. Musimy mieć dostęp do możliwie najdokładniejszych informacji cała kolekcja z nas i nalegaj, aby wszyscy byli traktowani jak troskliwi ludzie, którymi, jak sądzę, wszyscy mamy potencjał; i w związku z tym musimy jasno powiedzieć, że nie będziemy dłużej tolerować rozwadnianych, zniekształconych i nieprzejrzystych dźwięków podawanych łyżeczką przez potężny przemysł i lobby polityczne.

Okazuje się, że mamy już dostęp do większości surowych badań akademickich na świecie, z możliwością łatwego ominięcia korporacyjnej zapory, choć większość ludzi nie jest tego świadoma. Poświęć chwilę, aby sprawdzić tutajktórą stworzyłem, w której dokładam wszelkich starań, aby dzielić się tymi zasobami ze wszystkimi. Chociaż w tej dziedzinie wciąż pozostaje wiele do zrobienia, ponieważ nawet recenzowane badania wykazały: poważnie skorumpowany i zagrożony przez potężne gałęzie przemysłu (przemysł farmaceutyczny należy do najgorszych przestępców); ale przynajmniej mamy już o wiele skuteczniejszy sposób edukacji niż słuchanie „gadających głów” głównych mediów, papugujących narrację, która jest najbardziej korzystna dla ich korporacyjnych sponsorów. Jeśli chodzi o kwestię ogólniejszego odebrania naszej władzy z rąk elit, może spodobać się ten artykuł, który napisałem na ten temat:  Odzyskaj naszą moc lub wyginięcie twarzy: wybór należy do nas

Po drugie, musimy naprawić pęknięcia, które już wystąpiły na wielu poziomach w społeczeństwie; i robimy to w odważnym, empatycznym dialogu. Wiąże się to z robieniem wszystkiego, co w naszej mocy, aby zobaczyć człowieka pod jakimkolwiek „wrogim obrazem”, jaki możemy o nim mieć; stawiając się w sytuacji innych, z którymi się nie zgadzamy i starając się wczuć w podstawowe potrzeby, które starają się zaspokoić (poza konkretnymi strategiami, o które możemy się sprzeczać, gwarantuję, że wszyscy ostatecznie podzielamy te same potrzeby – takie jak bezpieczeństwo, przynależność, towarzystwo, wsparcie, znaczenie, wolność i autonomia); i wykorzystując niesamowitą kreatywność, którą obdarzono nas, ludzi, aby opracować strategie, które się spotykają każdy jest wymagania. Jest już wielu ludzi wprawnych w ułatwianiu takiej pracy dialogowej (ja jestem jedną z nich), a tego rodzaju praca nie jest tak trudna do nauczenia. W rzeczywistości większość ludzi uważa to za bardzo intuicyjne. Aby wymienić jeden punkt wyjścia, który wiele osób uważa za bardzo przydatny, polecam przyjrzeć się metodzie Komunikacja bez przemocy (NVC) — widzieć tutaj i tutaj.

Wreszcie, musimy poświęcić trochę czasu, aby „zmierzyć się z własnymi demonami” – wykonać osobisty rozwój i pracę uzdrawiania, która pozwoli nam nie być tak łatwo porwanym przez strach i naszą pierwotną reakcję na zagrożenie. Dla różnych osób może to wyglądać na wiele różnych sposobów. Osobiście uważam, że medytacja uważności jest nieoceniona, ponieważ dostarcza nam środków do obiektywnej obserwacji różnych myśli, przekonań, uprzedzeń, uczuć i impulsów, na które wszyscy jesteśmy podatni, a które pozostawione nieświadome i niekontrolowane mogą siać spustoszenie. Inne metody, które wielu ludziom są pomocne, to różne formy psychoterapii, poradnictwo, praktyki łączące nas z ciałem i duszą oraz praktyki połączenia z Ziemią (tj. spędzanie czasu na świeżym powietrzu, komunikowanie się z innymi Ziemianami).

Po naprawieniu pęknięć, porzuceniu taktyk przymusu/zagrożenia i zainicjowaniu zdrowej komunikacji, mamy wrażenie, że wszystkie nasze potrzeby mają znaczenie i są brane pod uwagę. Naturalnie czujemy się bardziej bezpieczni i połączeni, a nasze reakcje na zagrożenia naturalnie się uspokajają. Nasz autonomiczny układ nerwowy przechodzi ze stanu walki/ucieczki/zamrożenia do odżywczego zaangażowania społecznego. To właśnie z tego miejsca możemy w pełni wykorzystać kreatywność, którą jesteśmy naturalnie obdarzeni i pozwolić rozkwitnąć zbiorowej inteligencji.

To otwiera drzwi do rozwoju strategii, do których po prostu nie mamy dostępu, gdy działamy z miejsca strachu i podziału. Tak, perspektywa zachorowania na Covida jest dla wielu bardzo przerażająca; a perspektywa bycia zmuszonym do wzięcia udziału w eksperymencie medycznym z wieloma niewiadomymi i poważnymi flagami niebezpieczeństwa jest również bardzo przerażająca dla wielu. Prawda jest taka, że ​​nie da się przejść przez ten kryzys bez pewnych skutków ubocznych – pewne szkody nieuchronnie będą się pojawiać jeszcze przez jakiś czas.

Ale naszym zadaniem, jeśli zdecydujemy się to zaakceptować, jest zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby zminimalizować tę krzywdę, zapewnić lekarstwo (które obecnie polega głównie na sianiu strachu, traumy i podziałów społecznych oraz szybkim demontażu naszych praw człowieka i demokracji). ) nie jest gorszy od choroby. Jedną z rzeczy, które wiemy o ludzkiej naturze, jest to, że kiedy stajemy w obliczu kryzysu, z otwartymi sercami i otwartymi umysłami, przy współpracy opartej na „dobrej wierze”, a nie niechęci do „wrogiego wizerunku”, niezmiennie pojawiają się zdrowe rozwiązania.

Na zakończenie chcę tylko zachęcić nas wszystkich (włącznie ze mną!), abyśmy nadal zwracali uwagę na te momenty, w których strach (i towarzyszący mu „kuzyni” nienawiści, chciwości i bezradności) próbuje wskoczyć na miejsce kierowcy, i aktywnie zaszczepiać się przed próbami innych, by wepchnąć strach za kółko. A w tych nieuniknionych chwilach, kiedy strach udaje się wślizgnąć za kierownicę, odnawiaj nasze połączenie z miłością (i związanymi z nią kuzynami: empatią, ciekawością, odwagą i życzliwością), aż znów zasiądzie za kierownicą. Przy wytrwałej praktyce może to stać się domyślnym stanem naszego serca i umysłu, tworząc zupełnie inny i znacznie przyjemniejszy i satysfakcjonujący rodzaj egzystencji; a jeśli wystarczająca liczba z nas dokona tej zmiany, nie tylko zwiększy to nasze szanse na przejście przez kryzys Covid z minimalną szkodą, ale także znacznie zwiększy nasze szanse na wyjście z wielu innych wyzwań, które czekają nas.Opublikowane pod a Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Licencja międzynarodowa
W przypadku przedruków ustaw link kanoniczny z powrotem na oryginał Instytut Brownstone Artykuł i autor.

Autor

Wpłać dziś

Twoje wsparcie finansowe dla Brownstone Institute idzie na wsparcie pisarzy, prawników, naukowców, ekonomistów i innych odważnych ludzi, którzy zostali usunięci zawodowo i wysiedleni podczas przewrotu naszych czasów. Możesz pomóc w wydobyciu prawdy poprzez ich bieżącą pracę.

Subskrybuj Brownstone, aby uzyskać więcej wiadomości

Bądź na bieżąco z Brownstone Institute