Brownstone » Artykuły Instytutu Brownstone » Niemcy nawiązały współpracę z Gates Foundation, aby zebrać miliardy – nie miliony – euro
Bramy Niemiec

Niemcy nawiązały współpracę z Gates Foundation, aby zebrać miliardy – nie miliony – euro

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL

Nagłówek niedawno LifeSiteNews artykuł oświadczył, że „niemiecki rząd finansuje kilka projektów Fundacji Gatesa na kwotę 3.8 miliona euro”. To nieco dziwne odkrycie, ale nic dziwnego, biorąc pod uwagę stosunkowo niewielką sumę, wywołało jedynie lawinę zainteresowania w mediach społecznościowych. Problem polega jednak na tym, że rzeczywista suma podana w niemieckim źródle dla artykułu nie wynosi 3.8 euro milion, ale raczej 3.8 € miliard.

Co więcej, po bliższym przyjrzeniu się odpowiednim danym okazuje się, że finansowanie to nie tyle fundusze niemieckie of Fundacja Gatesa jako niemiecka współfinansowanie projektów lub programów w Fundacja Gatesa.

LifeSiteNews ostatecznie poprawił błędną liczbę w nagłówku, ale dopiero po kilku dniach, kiedy to minął początkowy szum. Chociaż podgląd został zaktualizowany, poniżej widać zamieszanie ćwierkać przez autora artykułu. Jest to szczególnie dziwne, biorąc pod uwagę, że autor jest Austriakiem, a zatem z pewnością o tym wie Miliardy, liczba cytowana w niemieckim źródle artykułu to miliardy, a nie miliony. Co więcej, w treści tekstu zawsze podawana była poprawna liczba, choć z błędnym przeliczeniem na miliony, a nie miliardy dolarów.

Zrzut ekranu posta w mediach społecznościowych Opis wygenerowany automatycznie

Źródłem jest artykuł na niemieckiej stronie internetowej Test przejrzystości (Test przejrzystości), który z kolei cytuje dane dotyczące finansowania dostarczone przez sam rząd niemiecki czerwiec 29th pisemna odpowiedź na zapytanie poselskie w sprawie współpracy Niemiec z prywatnymi fundacjami.

Test przejrzystości obliczył łączną kwotę 3.8 miliarda euro na podstawie danych niemieckiego rządu. Suma ta obejmuje zarówno finansowanie wspólnych projektów niemieckiego rządu/Fundacji Gatesa, jak i niezwiązanych z projektami niemieckich wkładów w programy. Niestety jednak Test przejrzystości błędnie zinterpretował charakter tego ostatniego finansowania.

Praktycznie całe finansowanie programu nie pochodzi z funduszy niemieckich dla programów Fundacji Gatesa jako takich, ale raczej z funduszy niemieckich co-finansowanie programów, w które w większym lub mniejszym stopniu zaangażowana jest także Fundacja Gatesów.

Finansowanie projektu obejmuje 9 wspólnych projektów Fundacji Gates i niemieckiego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ). Całkowite dofinansowanie projektu wynosi prawie 450 mln euro. Finansowanie projektu obejmuje okres od 2017 r. (najwcześniejsza data rozpoczęcia) do 2025 r. (najpóźniejsza data zakończenia).

Bardziej obfite finansowanie programu obejmuje 22 programy i wynosi prawie 3.4 miliarda euro. Finansowanie jest rozłożone na okres ponad 25 lat, od 2002 r. (najwcześniejsza data rozpoczęcia) do 2030 r. (ostatnia data zakończenia), chociaż zgodnie z art. Test przejrzystości podkreśla, że ​​większość dotacji jest nowsza. Tutaj również większość funduszy pochodzi z Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, chociaż kilka dotacji przekazało Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych.

Niektóre wpisy programowe w danych rządu niemieckiego identyfikują Fundację Billa i Melindy Gatesów (BMFG) jako jednego ze sponsorów, podczas gdy inne wpisy wymieniają ją jako jedyną sponsorującą „fundację/organizację”. Zobacz na przykład kolumnę 2 w poniższym fragmencie danych.

Białe prostokątne pudełko z czarnym tekstem Opis generowany automatycznie

Jednak zgodnie z tematem zapytania parlamentarnego wydaje się to oznaczać jedynie, że Fundacja Gatesa jest jedyną prywatny zaangażowany sponsor. Praktycznie wszystkie programy obejmują znaczące publiczny sponsoringu, nie tylko z Niemiec, ale także z wielu innych krajów i organizacji międzynarodowych.

Tak jest na przykład w przypadku wszystkich trzech programów, dla których w kolumnie „Fundacja/Organizacja” w powyższym fragmencie wymieniono tylko Fundację Gatesa: Global Health Investment Corporation, Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis i Malaria i Unitaid. 

Żaden z nich nie jest sam w sobie programem Gates Foundation. Daleko stąd. 

Na przykład Fundusz Globalny najnowsze dane dotyczące finansowania pokazują, że nie tylko finansowanie z Niemiec, ale w rzeczywistości finansowanie z wielu innych krajów, w tym z Francji, Kanady i USA, z łatwością przewyższa finansowanie, które otrzymuje z Fundacji Gatesa. (Wbrew analizom niemieckiego rządu, nawiasem mówiąc, pokazują one również, że organizacja otrzymuje wsparcie również z wielu innych prywatnych źródeł).

Podobnie, chociaż Gates Foundation sponsorowała założenie Global Health Investment Corporation (GHIC) w 2012 r., własna strona internetowa organizacji wyjaśnia że:

Rząd Niemiec, działając za pośrednictwem niemieckiego Federalnego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) oraz Banku Rozwoju KfW, pomógł skapitalizować GHIC za pomocą początkowej dotacji i pozostaje kluczowym partnerem strategicznym i fundatorem GHIC.

Bardziej szczegółowa analiza danych rządu niemieckiego jest bez wątpienia wskazana. W każdym razie jasne jest, że Niemcy są kluczowe partnerem – nie podmiot finansujący – Fundacji Gates i że współfinansowanie, które zapewniła zarówno projektom, jak i programom w tym charakterze, idzie w miliardy, a nie w miliony. Opublikowane pod a Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Licencja międzynarodowa
W przypadku przedruków ustaw link kanoniczny z powrotem na oryginał Instytut Brownstone Artykuł i autor.

Autor

Wpłać dziś

Twoje wsparcie finansowe dla Brownstone Institute idzie na wsparcie pisarzy, prawników, naukowców, ekonomistów i innych odważnych ludzi, którzy zostali usunięci zawodowo i wysiedleni podczas przewrotu naszych czasów. Możesz pomóc w wydobyciu prawdy poprzez ich bieżącą pracę.

Subskrybuj Brownstone, aby uzyskać więcej wiadomości

Bądź na bieżąco z Brownstone Institute