• Carla Heneghana

    Carl Heneghan jest dyrektorem Centrum Medycyny Opartej na Dowodach i praktykującym lekarzem rodzinnym. Epidemiolog kliniczny, zajmuje się badaniem pacjentów pod opieką klinicystów, zwłaszcza tych z typowymi problemami, w celu ulepszenia bazy dowodowej stosowanej w praktyce klinicznej.


Najnowsze w wojnie z nauką

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL
Nie wiemy, co przestraszyło redaktora naczelnego, ale biorąc pod uwagę szybkość i wysoce nieprofesjonalny charakter reakcji, czy mógł to być jeden z ich największych fundatorów? H... Czytaj więcej.

To sezon otwarty dla naukowców

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL
Kilka tygodni temu ostrzegaliśmy naszych czytelników, że artykuły opinii przejmują rolę redaktorów czasopism naukowych. Stwierdziliśmy: „Argumenty wysunięte… Czytaj więcej.
Bądź na bieżąco z Brownstone Institute