Brownstone » Dziennik Brownstone'a » Bitwa o kontrolę nad twoim umysłem

Bitwa o kontrolę nad twoim umysłem

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL

W swojej klasycznej powieści dystopijnej 1984, George Orwell napisał słynne: „Jeśli chcesz mieć obraz przyszłości, wyobraź sobie but, który depcze ludzką twarz — na zawsze”. Ten uderzający obraz służył jako silny symbol totalitaryzmu w XX wieku. Ale jak ostatnio Caylan Ford zauważony, wraz z pojawieniem się cyfrowych paszportów zdrowia w powstającym państwie bezpieczeństwa biomedycznego, nowym symbolem totalitarnych represji jest „nie but, ale algorytm w chmurze: pozbawiony emocji, niewrażliwy na odwołania, po cichu kształtujący biomasę”. Nowe formy represji będą nie mniej realne, ponieważ będą wirtualne, a nie fizyczne.

Te nowe cyfrowe mechanizmy nadzoru i kontroli nie będą mniej uciążliwe, ponieważ będą wirtualne, a nie fizyczne. Na przykład aplikacje do śledzenia kontaktów mają rozmnożone z co najmniej 120 różnymi aplikacjami używanymi w 71 różnych stanach, a 60 innych cyfrowych środków śledzenia kontaktów zostało wykorzystanych w 38 krajach. Obecnie nie ma dowodów na to, że aplikacje do śledzenia kontaktów lub inne metody cyfrowego nadzoru pomogły spowolnić rozprzestrzenianie się chrząszczy; ale podobnie jak w przypadku wielu naszych polityk dotyczących pandemii, wydaje się, że nie zniechęciło to do ich wykorzystania.

Inne zaawansowane technologie zostały wdrożone w tym, co jeden z pisarzy nazwał, z ukłonem w stronę Orwella: „odruch tupania”, aby opisać skłonność rządów do nadużywania uprawnień nadzwyczajnych. Dwadzieścia dwa kraje używały dronów inwigilacyjnych do monitorowania populacji pod kątem łamania zasad, inne wdrożyły technologie rozpoznawania twarzy, dwadzieścia osiem krajów stosowało cenzurę w Internecie, a trzynaście krajów uciekło się do wyłączania Internetu, aby zarządzać populacjami podczas krukowia. W sumie trzydzieści dwa kraje wykorzystały siły zbrojne lub amunicję wojskową do egzekwowania przepisów, w tym ofiar. Na przykład w Angoli policja zastrzeliła kilku obywateli, jednocześnie nakładając blokadę.

Orwell badał moc języka w kształtowaniu naszego myślenia, w tym moc niechlujnego lub zdegradowanego języka do zniekształcania myśli. Wyraził te obawy nie tylko w swoich powieściach Farma zwierząt 1984 ale w swoim klasycznym eseju „Polityka i język angielski”, w którym twierdzi, że „jeśli myśl psuje język, język może również niszczyć myśl”.

Reżim totalitarny przedstawiony w 1984 wymaga od obywateli komunikowania się w nowomowie, starannie kontrolowanym języku o uproszczonej gramatyce i ograniczonym słownictwie, zaprojektowanym w celu ograniczenia zdolności jednostki do myślenia lub wyrażania wywrotowych pojęć, takich jak tożsamość osobista, wyrażanie siebie i wolna wola. Dzięki temu bękartowi językowemu pełne myśli zostają zredukowane do prostych terminów, przekazujących jedynie uproszczone znaczenie.  

Nowomowa eliminuje możliwość niuansów, uniemożliwiając rozważanie i przekazywanie odcieni znaczeń. Partia zamierza również za pomocą krótkich słów nowomowy uczynić mowę fizycznie zautomatyzowaną, a tym samym uczynić mowę w dużej mierze nieświadomą, co dodatkowo zmniejsza możliwość prawdziwie krytycznego myślenia.

W powieści postać Syme omawia swoją pracę redakcyjną nad najnowszym wydaniem Słownika Nowomowy:

Do roku 2050 – prawdopodobnie wcześniej – cała prawdziwa znajomość staromowy [standardowego angielskiego] zniknie. Cała literatura przeszłości zostanie zniszczona. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron – będą istnieć tylko w wersjach nowomowy, nie tylko zmienionych w coś innego, ale w rzeczywistości sprzecznych z tym, czym byli kiedyś. Zmieni się nawet literatura Partii. Zmienią się nawet hasła. Jak możesz mieć hasło takie jak Wolność to niewolnictwo, kiedy koncepcja wolności została zniesiona? Cały klimat myśli będzie inny. W rzeczywistości nie będzie myśli, jak to teraz rozumiemy. Ortodoksja oznacza niemyślenie – brak potrzeby myślenia. Prawosławie to nieświadomość.

Podczas pandemii wielokrotnie pojawiało się kilka obelżywych zwrotów, których jedyną funkcją było powstrzymanie możliwości krytycznego myślenia. Należą do nich m.in. „zaprzeczający kowbojowi”, „antyszczepionkowy” i „teoretyk spiskowy”. Niektórzy komentatorzy bez wątpienia błędnie scharakteryzują tę książkę, a zwłaszcza ten rozdział, używając tych i podobnych terminów – gotowych skrótów, które oszczędzą krytykom trudu czytania książki lub krytycznego angażowania moich dowodów lub argumentów.

Krótki komentarz do każdego z nich może być pomocny w zilustrowaniu ich funkcjonowania. Pierwszy termin, „covid denier”, wymaga niewielkiej uwagi. Ci, którzy rzucają ten zarzut na każdego krytyka naszej reakcji na pandemię, lekkomyślnie utożsamiają covid z Holokaustem, co sugeruje, że antysemityzm nadal zaraża dyskurs zarówno na prawicy, jak i na lewicy. Nie musimy zatrzymywać się dodatkowymi komentarzami do tego zdania.

Epitet „antyszczepionkowy”, stosowany w celu scharakteryzowania każdego, kto zadaje pytania dotyczące kampanii masowych szczepień lub bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek przeciw wirusowi krowi, działa podobnie jak stoper rozmowy, a nie dokładnie opisowa etykieta. Kiedy ludzie pytają mnie, czy jestem antyszczepionkowcem z powodu kwestionowania wymagań dotyczących szczepień, mogę tylko odpowiedzieć, że pytanie ma dla mnie tyle samo sensu, co pytanie: „Dr. Kheriaty, czy jesteś „pro-leki” czy „anty-medycyna”?” Odpowiedź jest oczywiście warunkowa i zniuansowana: jaki lek, dla jakiego pacjenta lub populacji pacjentów, w jakich okolicznościach i dla jakich wskazań? Oczywiście nie ma czegoś takiego jak lekarstwo czy szczepionka, to zawsze jest dobre dla każdego, w każdych okolicznościach i przez cały czas.

Jeśli chodzi o termin „teoretyk spiskowy”, Agamben zauważa, że ​​jego masowe zastosowanie „pokazuje zaskakującą ignorancję historyczną”. Każdy, kto zna się na historii, wie, że historycy opowiadają i odtwarzają działania jednostek, grup i frakcji pracujących we wspólnym celu, aby osiągnąć swoje cele przy użyciu wszelkich dostępnych środków. Wspomina trzy przykłady spośród tysięcy w zapisie historycznym.

W 415 pne Alcybiades wykorzystał swoje wpływy i pieniądze, aby przekonać Ateńczyków do wyprawy na Sycylię, przedsięwzięcia, które zakończyło się katastrofą i oznaczało koniec ateńskiej supremacji. W odwecie wrogowie Alcybiadesa wynajęli fałszywych świadków i spiskowali przeciwko niemu, aby skazać go na śmierć. W 1799 Napoleon Bonaparte złamał swoją przysięgę wierności Konstytucji Republiki, obalając w zamachu stanu katalog, przejął pełnię władzy i zakończył rewolucję. Kilka dni wcześniej spotkał się ze współspiskowcami, aby dopracować swoją strategię wobec oczekiwanej opozycji Rady Pięciuset.

Bliżej naszych czasów wspomina o marszu na Rzym 25,000 1922 włoskich faszystów w październiku XNUMX roku. Do tego momentu Mussolini przygotował marsz z trzema kolaborantami, zainicjował kontakty z premierem i wpływowymi postaciami ze świata biznesu (niektórzy nawet utrzymują, że Mussolini potajemnie spotkał się z królem, aby zbadać możliwe sojusze). Faszyści ćwiczyli okupację Rzymu przez militarną okupację Ankony dwa miesiące wcześniej.

Niezliczone inne przykłady, od zabójstwa Juliusza Cezara po rewolucję bolszewicką, przyjdą na myśl każdemu badaczowi historii. We wszystkich tych przypadkach jednostki zbierają się w grupy lub partie, aby opracować strategię celów i taktyki, przewidywać przeszkody, a następnie działać zdecydowanie, aby osiągnąć swoje cele. Agamben przyznaje, że nie oznacza to, że zawsze konieczne jest uchylanie się od „spisków” w celu wyjaśnienia wydarzeń historycznych. „Ale każdy, kto określił historyka, który próbował szczegółowo zrekonstruować fabuły, które wywołały takie wydarzenia, jako »teoretyk spiskowy«, z pewnością zademonstrowałby własną ignorancję, jeśli nie idiotyzm”.

Każdy, kto wspomniał o „Wielkim Resetie” w 2019 r., był oskarżony o kupowanie teorii spiskowej – to znaczy, dopóki założyciel i prezes Światowego Forum Ekonomicznego Klaus Schwab nie opublikował w 2020 r. książki przedstawiającej program WEF z pomocnym tytułem:Covid-19: Wielki reset. Po nowych rewelacjach na temat hipotezy o wycieku z laboratorium, amerykańskim finansowaniu badań nad zwiększeniem funkcji w Wuhan Institute of Virology, celowym tłumieniu kwestii bezpieczeństwa szczepionek oraz skoordynowanej cenzurze mediów i rządowych kampaniach oczerniających głosy dysydentów, wydaje się, że jedyną różnicą między teoria spiskowa i wiarygodne wiadomości miały około sześciu miesięcy.

Opublikowane ponownie od autora ZastępkiOpublikowane pod a Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Licencja międzynarodowa
W przypadku przedruków ustaw link kanoniczny z powrotem na oryginał Instytut Brownstone Artykuł i autor.

Autor

  • Aaron Cheriaty

    Aaron Kheriaty, starszy doradca Instytutu Brownstone, jest stypendystą w Centrum Etyki i Polityki Publicznej w Waszyngtonie. Jest byłym profesorem psychiatrii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine School of Medicine, gdzie był dyrektorem ds. etyki lekarskiej.

    Zobacz wszystkie posty

Wpłać dziś

Twoje wsparcie finansowe dla Brownstone Institute idzie na wsparcie pisarzy, prawników, naukowców, ekonomistów i innych odważnych ludzi, którzy zostali usunięci zawodowo i wysiedleni podczas przewrotu naszych czasów. Możesz pomóc w wydobyciu prawdy poprzez ich bieżącą pracę.

Subskrybuj Brownstone, aby uzyskać więcej wiadomości

Bądź na bieżąco z Brownstone Institute