• Breta Swansona

    Bret Swanson jest prezesem firmy zajmującej się badaniami technologicznymi Entropy Economics LLC, nierezydentem w American Enterprise Institute i pisze Infonomena Substack.


Triumf pseudokratów

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL
The growing realization of comprehensive pseudo-elite bankruptcy will spur new generations of leaders in and out of government. They will replace the pseudocrat... Czytaj więcej.
Bądź na bieżąco z Brownstone