Brownstone » Artykuły Instytutu Brownstone » Freudowska krytyka reakcji na pandemię
Freudowska krytyka reakcji na pandemię

Freudowska krytyka reakcji na pandemię

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL

Goethe słynnie zauważył, że „nie ma nic trudniejszego do zniesienia niż następujące po sobie piękne dni”. Po namyśle to zagadkowe stwierdzenie nawiązuje do czegoś rozpoznawalnego we własnym życiu: kiedy sprawy układają się gładko „zbyt długo”, zaczynamy zastanawiać się, quasi-zabobonnie, kiedy nastąpi kolejna katastrofa. W obecnych okolicznościach – po prawie trzech latach bezprecedensowych wydarzeń w historii ludzkości – można jednak wybaczyć, jeśli „kolejność pięknych dni” wydaje się niezwykle pociągająca.

Przypomniało mi się powiedzenie Goethego, kiedy ponownie czytałem Freuda Cywilizacja i jej niezadowolenie (1930), gdzie twórca psychoanalizy – cytując epigramat Goethego – zamienia swoją znaczną wiedzę i wgląd w cywilizację (lub „kulturę”; „cywilizacja” to tłumaczenie niemieckiego „Kultur”), co musiało być rozczarowaniem postępowców od tego czasu. 

Powodem tego jest to, że argument Freuda w Cywilizacja i jej niezadowolenie, poparta dziesięcioleciami pracy klinicznej w psychoanalizie, połączona z ciągłym teoretyzowaniem sił, które ożywiają ludzką psychikę, stwierdza bezkompromisowo, że – z dala od historii kultury podlegającej prawom nieuchronnego postępu – dramat ludzkiej cywilizacji będzie na zawsze rozgrywał się w napięta przestrzeń między instynktem życia (Eros) i instynkt śmierci (znany również jako Thanatos).

Zważywszy, że Freud wiąże instynkt życiowy (Eros) z agregacją rodzin i społeczności oraz z mnóstwem twórczych wysiłków składających się na kulturę i jej antytezę, instynkt śmierci (Thanatos), z rozkładem, różnymi rodzajami destrukcji i agresywnością, z obecną przewagą tej drugiej – Thanatos – na świecie powinno być oczywiste, jeśli nie rzucające się w oczy.

Od nadejścia pandemii zniszczenie przejawiało się w różnych postaciach, w tym śmierci i cierpień fizycznych i ekonomicznych, delikatnie mówiąc. Po tym nastąpiły większe trudności gospodarcze i konflikt zbrojny (na Ukrainie) i tylko ci, którzy ślepo polegają na tradycyjnych mediach, uwierzą oficjalnej narracji, że inflacja i „wojna na Ukrainie” są winne temu pierwszemu. 

Dzięki pracy śledczej alternatywnych mediów, takich jak The Epoch Times i Exposé, a dla odważnych jednostek, takich jak Robert F. Kennedy Jr, Naomi Wolf i Joseph Mercola, nie ma wątpliwości co do źródeł trwającej destrukcji. Długotrwałe badania tych destrukcyjnych wydarzeń i stojących za nimi aktorów, prowadzone przez takich niestrudzonych badaczy, wykazały, że jeśli nie postrzega się świata przez ideologiczną mgłę celowej dezinformacji, to stosunkowo niewielka grupa globalistycznych neofaszystów-miliarderów jest odpowiedzialna za rozwój zamęt na świecie. Praca Freuda nad instynktem śmierci okazuje się niezwykle istotna dla zrozumienia „kontrolowanego upadku”, którego jesteśmy świadkami. 

Aby móc uchwycić aktualność twierdzeń Freuda dotyczących cywilizacji dla czasów, w których żyjemy, nieoceniona jest krótka rekonstrukcja sedna jego pracy w filozofii kultury. Skupię się tylko na kilku ważnych fragmentach. U Freuda Ukończ prace psychologiczne (The Standard Edition, red. James Strachey, s. 4511), pisze:  

Nazwą „libido” można… określać przejawy potęgi Erosa, aby odróżnić je od energii popędu śmierci. Trzeba przyznać, że mamy o wiele większe trudności w uchwyceniu tego instynktu; możemy tylko podejrzewać, że jest czymś w tle za Erosem i umyka wykryciu, chyba że jego obecność zdradza zmieszanie z Erosem. To właśnie w sadyzmie, gdzie instynkt śmierci wypacza cel erotyczny w jego własnym sensie, a jednocześnie w pełni zaspokaja popęd erotyczny, udaje nam się uzyskać najjaśniejszy wgląd w jego naturę i jego związek z Erosem. 

Nietrudno pojąć Freudowskie ujęcie sadyzmu jako domieszki libido (energii seksualnej) z instynktem śmierci, którego nigdy nie spotyka się samodzielnie, ale zawsze w połączeniu jakiegoś rodzaju z inną siłą. W obecnych czasach uderzające jest to, że od czasu do czasu pojawiają się oznaki sadystycznej przyjemności ze strony niektórych wątpliwych postaci związanych z grupą globalistów dążących do dominacji nad światem, o której była mowa wcześniej. Nie musi to być w sensie satysfakcji seksualnej poprzez okrucieństwo, jak wyjaśnia Freud, gdzie postępuje: 

Ale nawet tam, gdzie pojawia się bez żadnego celu seksualnego, w najgłębszej furii destrukcji, nie możemy nie zauważyć, że zaspokojeniu instynktu towarzyszy niezwykle wysoki stopień narcystycznej przyjemności, dzięki temu, że przedstawia ego spełnieniem dawne życzenia wszechmocy. 

Kluczowym słowem w tym fragmencie jest „wszechmoc”, co rezonuje z wnikliwą obserwacją Naomi Wolf na temat założyciela i prezesa wykonawczego Światowego Forum Ekonomicznego, Klausa Schwaba. Nawiązując do stanowczego apelu Schwab o transformujący świat „wielki reset” gospodarek, warunków pracy, edukacji i „umów społecznych” w jej ostatniej książce, Ciała innych (2022; s. 16), Wolf zauważa: „Pamiętam, jak to czytałem i myślałem:„ Co? Dlaczego?' a także zwracając uwagę na megalomański, dyktatorski ton: „Musimy. . .'” 

Na tym jednak jej przenikliwość się nie kończy. Aby pokazać jej prawdziwy cel globalistów, toruje drogę, przedstawiając jasną charakterystykę deklarowanych intencji globalnych elit wobec reszty ludzkości, które pojawiły się podczas ich corocznych spotkań w Davos w Szwajcarii, w tym przygotowania do nowych „pandemii” i nieograniczonej kontroli społecznej, jeśli nie wręcz „podporządkowania” ludzi maszynom (s. 17, 22-23). Na tym tle Wolf skupia się na najwyraźniejszym znaku, że Schwab i jego kohorty są pod urokiem destrukcyjnego popędu śmierci, połączonego z rodzajem sadyzmu – okrutnej przyjemności okradania ludzi z tego, co czyni ich ludźmi (s. 175-176 ):

To było tak, jakby świat został przeprojektowany przez Klausa Schwaba w ramach promocji „The Great Reset”. Kultura jest wielkim źródłem siły i męstwa rodzaju ludzkiego. Ale po roku bez uwielbienia, bez Paschy, bez Bożego Narodzenia, bez szkoły, bez skautów i harcerek, bez balu maturalnego, bez neapolitańskich pogawędek ze sprzedawcami pizzy, bez nowojorskich pogawędek ze sprzedawcami hot dogów, bez nowych okien na Broadwayu, bez gale, żadnych improwizujących grup jazzowych, żadnych nieoczekiwanych spotkań ludzi, nie było o czym pisać ani śpiewać, nie było o czym pamiętać, nie było historii do opowiedzenia naszym dzieciom; a dzieci nawet nie wiedziały, że poza ich pokojami istnieje świat. Kultura wymaga kontaktu z ludźmi, aby się powielać i rozwijać, a kiedy izolujesz ludzi i nie kształcisz ani nie socjalizujesz dzieci, wtedy kultura umiera i jest łatwo zastępowana dyrektywami internetowymi lub CDC (lub CCP).

Tak to jest nie kwestia tego, że Schwab, dr Fauci, rząd amerykański i CDC nie zdawali sobie sprawy z tego, co robią z egzekwowanymi przepisami podczas blokad Covid, wynika z deklaracji tego pierwszego, około połowy 2020 r., że wkrótce „zobaczy się wiele złość” na świecie (cyt. Wolf, s. 17). Ale mimo to naciskali – nieustępliwie i destrukcyjnie. Jeśli Eros jest siłą stojącą za rozkwitającym życiem, rozwojem, twórczością kulturową i tworzeniem nowych więzi z przyjaciółmi i współpracownikami, to z interpretacji Wolfa wydarzeń z ostatnich kilku lat jasno wynika, że ​​globalistyczni neofaszyści są zdeterminowani, by sadystycznie podważając tę ​​siłę życiową w imię popędu śmierci. 

Z perspektywy czasu aluzja Freuda do pragnienia „wszechmocy” podniesienia głowy tam, gdzie panuje entropiczny Thanatos, stanowi złowrogą wróżbę tego, co może czekać świat. Mając na uwadze zamiłowanie globalistów do technologii (zwłaszcza Sztucznej Inteligencji) – jak zauważył Wolf (s. 22-23) – porównaj wypowiedź Freuda (s. 4511):  

Instynkt zniszczenia, miarkowany i ujarzmiony, i niejako zahamowany w swoim dążeniu, musi, gdy jest skierowany ku przedmiotom, zapewnić ego zaspokojenie jego żywotnych potrzeb i kontrolę nad naturą. 

Dosłownie elokwentne, ale pełne pasji przywołanie przez Wolfa powagi ataku Thanatic na samo człowieczeństwo ludzi od początku „pandemii” nie jest jedynym przypadkiem publikacji książkowej, która skutecznie wyprowadza drzemiących z nas z ich ignorancji, lub co gorsza, błędne przekonania dotyczące domniemanej dobroczynności władzy. Istnieje kilka innych, które należą do tej kategorii – nie trzeba dodawać, że mają różne podejścia – ale jedną, którą można wyróżnić ze względu na jej wszechstronność i dokładną dokumentację, jest książka Roberta Kennedy'ego Jr. Prawdziwy Anthony Fauci - Bill Gates, Big Pharma i globalna wojna z demokracją i zdrowiem publicznym (2021), które krótko skomentuję w świetle ciągłych obserwacji Freuda dotyczących popędów życia i śmierci vis-a-vis cywilizacja (s. 4512):

We wszystkim, co następuje, przyjmuję stanowisko… że skłonność do agresji jest pierwotną, samoistną, instynktowną dyspozycją człowieka i powracam do mojego poglądu, że stanowi ona największą przeszkodę cywilizacyjną. W pewnym momencie w trakcie tych dociekań doszedłem do wniosku, że cywilizacja jest szczególnym procesem, któremu podlega ludzkość, i nadal jestem pod wpływem tej idei. Mogę teraz dodać, że cywilizacja jest procesem w służbie Erosa, którego celem jest połączenie pojedynczych jednostek ludzkich, a potem rodzin, następnie ras, ludów i narodów, w jedną wielką jedność, jedność ludzkości. Dlaczego tak się musi stać, nie wiemy; dzieło Erosa jest właśnie tym. Te kolekcje mężczyzn mają być libidinalnie związane ze sobą. Sama konieczność, wspólne korzyści płynące z pracy nie utrzymają ich razem. Ale naturalny instynkt agresji człowieka, wrogość każdego do wszystkich i wszystkich do każdego, sprzeciwia się temu programowi cywilizacji. Ten instynkt agresji jest pochodną i głównym przedstawicielem instynktu śmierci, który znaleźliśmy obok Erosa i który dzieli z nim panowanie nad światem. 

Dowody na to, że ten „instynkt agresji” znowu działa w zorganizowany sposób, można znaleźć w książce Kennedy'ego (s. 76-105; 105-145), w której dokłada wszelkich starań, aby przedstawić dokładny opis nieustających wysiłków dr Anthony'ego Fauci i jego pomocnik, samozwańczy „ekspert” od szczepionek, Bill Gates, po początkowym wybuchu Covid-19 w 2020 r., aby zdyskredytować wszelkie wczesne leczenie zakażonych, chorych pacjentów za pomocą „leków o zmienionym przeznaczeniu”, takich jak hydroksychlorochina i iwermektyna. 

Dokonano tego, mimo że oba te leki zostały uznane za niezwykle skuteczne przeciwko Covid-19 przez dr Petera McCullougha, Pierre'a Kory'ego i Josepha Mercola. Zamiast tego Fauci i Gates zdecydowali się zrobić wszystko, aby promować „cudowną szczepionkę”, która rzekomo pokona Covida i uratuje ludzkość na początku 2020 r. (s. 157). Zbędne jest dziś przypominanie komukolwiek, że biorąc pod uwagę rosnącą liczbę dowodów, te „cudowne szczepionki” są dokładnym przeciwieństwem lekarstwa na Covid-19, a mianowicie sposobem popełnienia ludobójstwa, a może raczej democyd, na niespotykaną dotąd skalę. 

Kennedy (s. 158-168) wymienia szereg wskaźników złowrogich zamiarów ze strony Fauciego (i Gatesa), które są praktycznie niemożliwe do zinterpretowania jako cokolwiek innego niż jego próba maksymalizacji (pożądanego) poziomu śmiertelności wśród tych, którzy w ich głupie zaufanie do „władz”, postanowiło przyjąć cios. Obejmują one kwestię „nieszczelnych szczepionek”, „ulepszeń zależnych od przeciwciał”, odmowę naprawy (dobrowolnego) systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych (VAERS) w Stanach Zjednoczonych, przekonywanie firm mediów społecznościowych, takich jak Google i Facebook, a także głównego nurtu sieci telewizyjne i gazety, takie jak CNN i New York Times, (a nawet czasopism naukowych) do cenzurowania doniesień o zdarzeniach niepożądanych, w tym zgonach, które mogą być powiązane z zastrzykami Covid, i kierowania CDC do zniechęcania do autopsji osób podejrzanych o poddanie się „szczepionkom”. 

Niemożliwe jest oddanie sprawiedliwości wszystkiemu, co Kennedy obejmuje w postaci dowodów – takich jak znaczący wskaźnik „śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny” – demonstrujących śmiertelne i w inny sposób szkodliwe konsekwencje, w szczególności szczepionki firmy Pfizer. Wystarczy zakończyć moje omówienie książki Kennedy'ego cytatem, który omawia coraz więcej dowodów na to, że „zaszczepieni Amerykanie zaczęli masowo umierać” (str. 172). Kennedy pisze (s. 176-177):

Do sierpnia 2021 r. dr Fauci, CDC i urzędnicy Białego Domu niechętnie przyznawali, że szczepienie nie powstrzyma choroby ani jej przenoszenia, niemniej jednak powiedzieli Amerykanom, że szczepionka i tak ochroni ich przed ciężkimi postaciami choroby lub śmierć. (Warto wspomnieć, że HCQ i iwermektyna mogły osiągnąć ten sam cel za ułamek ich ceny). Dr Fauci i prezydent Biden, prawdopodobnie za namową dr Fauci, powiedzieli Amerykanom, że 98 procent poważnych przypadków, hospitalizacji i zgonów byli wśród nieszczepionych. To było kłamstwo. Rzeczywiste dane z krajów o wysokim wskaźniku szczepień COVID pokazują całkowitą odwrotność tej narracji; wznowieniu zakażeń we wszystkich tych krajach towarzyszyła eksplozja hospitalizacji, ciężkich przypadków i zgonów wśród zaszczepionych! [Pogrubione w oryginale; BO] W rzeczywistości śmiertelność na całym świecie śledzi wyniki śmiertelnych badań klinicznych firmy Pfizer, w których zaszczepionych umiera więcej niż nieszczepionych. Dane te ugruntowały podejrzenia, że ​​pojawiło się przerażające zjawisko patogennego torowania, które teraz sieje spustoszenie. 

Należy ponownie podkreślić, że te stwierdzenia ze strony Kennedy'ego są potwierdzone przez niezwykle dokładną dokumentację, na przykład dotyczącą wskaźników infekcji i śmiertelności w krajach o wysokim stopniu „zaszczepionych”, z których szczególną uwagę zwraca na Gibraltar (s. 174) – najbardziej „zaszczepionym” narodem na świecie, w którym śmiertelność wzrosła 19-krotnie po tym, jak wszyscy zostali w pełni zaszczepieni. W świetle tego wszystkiego można bezpiecznie stwierdzić, że Freud ma rację tam, gdzie twierdzi (s. 4512):

A teraz, jak sądzę, znaczenie ewolucji cywilizacji nie jest już dla nas niejasne. Musi przedstawiać walkę między Erosem a Śmiercią, między instynktem życia a instynktem zniszczenia, tak jak toczy się w gatunku ludzkim. Ta walka jest tym, z czego zasadniczo składa się całe życie, dlatego ewolucję cywilizacji można po prostu opisać jako walkę o życie gatunku ludzkiego. I właśnie tę bitwę olbrzymów nasze pielęgniarki starają się uspokoić kołysanką o Niebie.

Ponadto powinno być oczywiste, że w obecnej sytuacji na całym świecie zniszczenie i śmierć mogą wydawać się mieć przewagę, ale może to oznaczać niedocenianie odporności ludzkiego ducha – niezależnie od dowodów na to, że ludzie „budzą się” stopniowo . Jako ktoś, kto pracuje w dziedzinie złożoności, doskonale zdaję sobie sprawę z niemożności dokładnego przewidzenia, co ludzie – prawdopodobnie najbardziej złożone stworzenia na świecie – zrobią w przyszłości. Dlatego globalistyczni neofaszyści popełniliby błąd, gdyby zaczęli już liczyć swoje kurczaki. Nikt nie posiada kryterium pozwalającego ocenić z całą pewnością, jaka będzie jego przyszłość.

Kończąc freudowską nutą, pouczająca jest krótka uwaga austriackiego mędrca na temat Mefistofelesa Goethego w odniesieniu do zła i Erosa. „W Mefistofelesie Goethego mamy wyjątkowo przekonujące utożsamienie pierwiastka zła z instynktem destrukcji…” – pisze Freud; „Sam diabeł wymienia jako swojego przeciwnika nie to, co święte i dobre, ale moc Natury do tworzenia, rozmnażania życia – to jest Eros”. Jeśli ktoś może wątpi, że zło jest czymś rzeczywistym, niech rzuci okiem na mnogość destrukcyjnych działań, które go otaczają dzisiaj; tam kwitnie zło. Nadszedł czas, aby ponownie potwierdzić moc Eros.Opublikowane pod a Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Licencja międzynarodowa
W przypadku przedruków ustaw link kanoniczny z powrotem na oryginał Instytut Brownstone Artykuł i autor.

Autor

  • Berta Oliviera

    Bert Olivier pracuje na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wolnego Państwa. Bert prowadzi badania w psychoanalizie, poststrukturalizmie, filozofii ekologicznej i filozofii technologii, literaturze, kinie, architekturze i estetyce. Jego obecny projekt to „Zrozumienie tematu w odniesieniu do hegemonii neoliberalizmu”.

    Zobacz wszystkie posty

Wpłać dziś

Twoje wsparcie finansowe dla Brownstone Institute idzie na wsparcie pisarzy, prawników, naukowców, ekonomistów i innych odważnych ludzi, którzy zostali usunięci zawodowo i wysiedleni podczas przewrotu naszych czasów. Możesz pomóc w wydobyciu prawdy poprzez ich bieżącą pracę.

Subskrybuj Brownstone, aby uzyskać więcej wiadomości

Bądź na bieżąco z Brownstone Institute