Brownstone » Artykuły Instytutu Brownstone » Porównanie ryzyka: właściwy i zły sposób
porównywanie zagrożeń

Porównanie ryzyka: właściwy i zły sposób

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL

Teraz, po trzech latach z covid-19, pandemia na całym świecie zanika. Wciąż jednak wysoka jest liczba zgłoszeń do władz farmaceutycznych dotyczących poważnych objawów i urazów po szczepieniu na covid. W Szwecji nawet to kontynuowali rosnąć w stałym tempie w ciągu ostatniego roku.

Od połowy 2021 roku próbuję wywołać w mediach otwartą dyskusję na temat czegoś zupełnie centralnego, dotyczącego poważnych dolegliwości po szczepieniu przeciwko covidowi, ale bezskutecznie. Teraz podejmuję kolejną próbę, co prawda na późnym etapie, ale w przyszłości będą pandemie i epidemie, a na całym świecie wciąż istnieją duże grupy ludzi, którzy zalecają szczepienie przeciwko covidowi.

Zapobieganie poważnym objawom i urazom jest głównym powodem, dla którego ludzie są szczepieni przeciwko chorobie. Dlatego tak ważne jest, aby odsetek kolejnych poważnych schorzeń nie okazał się wyższy w grupie szczepionej niż w grupie nieszczepionej, gdy rozpoczęto szczepienie przeciwko tej chorobie.

Należy zatem porównać całą grupę szczepioną cała nieszczepiona grupa w badaniach poważnych objawów i urazów, które wystąpiły po szczepieniu lub po zakażeniu. Kiedy jednak przyjrzałem się dokładniej temu, co faktycznie porównali naukowcy stojący za większymi, preferowanymi przez CDC badaniami amerykańskiego organu ds. zdrowia, odkryłem, że postanowili porównać całkowicie różne grupy zamiast.

Porównanie, które wybrali, było porównaniem, w którym przyjrzeli się ryzyku różnych poważnych objawów i urazów po szczepieniu przeciwko covidowi w porównaniu z ryzykiem związanym z odpowiednimi dolegliwościami po infekcji u osób nieszczepionych – zamiast patrzeć na odpowiednie ryzyko dla całej grupy osób nieszczepionych. Oznaczało to, że naukowcy uzyskali wyższe dane liczbowe dotyczące ryzyka dla opcji „powstrzymania się od szczepionki” niż dla opcji „przyjęcia szczepionki”. Ponadto postanowili spojrzeć na ryzyko po potwierdzeniu infekcji zamiast po oszacowaniu, co dało jeszcze mniejszy mianownik w podziale.

Zarzut, że badacze nie postanowili określić najbardziej optymalnego z wyborów „przyjęcia szczepionki” lub „powstrzymania się od uznać porównanie między zaszczepionymi i zakażonymi nieszczepionymi za dopuszczalne, zwłaszcza poprzez wszystkie tabele i diagramy, w których nie porównuje się nikogo poza tymi dwiema grupami. 

Amerykańskie władze ds. zdrowia również tego nie poprawiły w swoich prezentacjach badań (Patrz tutaj slajd 26 i tutaj slajd 18), a szwedzki Urząd ds. Zdrowia Publicznego również odniósł się do badań tego typu we fragmentach tekstu, z których wyraźnie wynikało, że organ uznał porównanie zaszczepionych i zarażonych nieszczepionych za prawidłowe. 

To zdjęcie dawniej zawierał następujący tekst, teraz usunięty, w tłumaczeniu: „Badania naukowe pokazują, że istnieje większe ryzyko związane z zarażeniem się covid-19 niż ze szczepieniem. Oznacza to, że korzyść ze szczepienia jest znacznie większa niż ryzyko wystąpienia jakichkolwiek skutków ubocznych szczepionki”. I to poprzednio zawierał w tłumaczeniu następującą treść: „Zachorowanie na covid-19 wiąże się z większym ryzykiem, niż wiąże się z otrzymaniem szczepionki przeciwko covid-19. Istnieje znacznie większe ryzyko związane z zarażeniem się poważną chorobą, która może zarażać inne osoby, niż z otrzymaniem szczepionki przeciwko tej chorobie”.

Kiedy następnie spojrzałem na wyniki badań i zamiast tego wykorzystałem oficjalne statystyki, aby dokonać prawidłowego porównania, stwierdziłem, że wykazały one, że ryzyko poważnych objawów i urazów po szczepieniu było wielokrotnie wyższy niż ryzyko odpowiednich stanów związanych z infekcją u osób nieszczepionych. W sumie ryzyko poważnych chorób po szczepieniu było około 13 razy wyższe niż w przypadku powstrzymania się od szczepienia, zgodnie z to danych.

Powodem, dla którego właściwe jest porównanie ryzyka chorób po szczepieniu z ryzykiem odpowiadających im chorób w stanie nieszczepionym, jest to, że alternatywą dla przyjęcia szczepionki nie jest zarażenie się infekcją, ale bycie nieszczepionym, a tym samym być może zarażenie się infekcją , może nie. 

W przypadku osób nieszczepionych ryzyko spożycia wirusowego RNA/DNA nie wynosi 100 procent, jak w przypadku szczepienia, ale jest znacznie niższe; w przypadku covidu ryzyko wahało się od około 0.5 do 15 procent, w zależności od tego, gdzie na kuli ziemskiej się znajdowało i w jakim okresie się tam przebywało (zob. tutaj, tutaj, tutaj). 

I nawet jeśli to ryzyko wzrosło, jeśli ktoś znalazł się w sytuacji o większym zarażeniu, to i tak nigdy nie było bardzo wysokie. Na przykład jest szacunkowa że tylko około 40 procent populacji Szwecji miał covid, mimo że od początku pandemii minęły już trzy lata. Jakikolwiek wybór między otrzymaniem szczepionki a zakażeniem nigdy nie ma miejsca w rzeczywistości; daleko od tego, a zatem takie porównanie jest całkowicie nieistotne z punktu widzenia oceny korzyści i ryzyka.

Nie mam zamiaru tutaj wdawać się w teorie co do przyczyn wyboru przez badaczy i władze sanitarne zbyt niskiego mianownika w podziale; Czytelnikowi pozostawiam wyciągnięcie własnych wniosków w tej sprawie. W każdym razie to porównanie między poważnymi objawami i urazami po szczepieniu a odpowiadającymi im dolegliwościami po zakażeniu u nieszczepionych musi się skończyć, nie mówiąc już o potwierdzeniu infekcji. I dotyczy to zarówno covid-19, jak i wszelkich przyszłych pandemii i epidemii. To, co jest adekwatne i zawsze było, to porównanie objawów i urazów po szczepieniu z odpowiadającymi im stanami w całej grupie osób nieszczepionych.

Naukowcy muszą przestać dokonywać błędnych porównań, a władze służby zdrowia muszą przestać twierdzić, że poważne objawy i urazy związane ze szczepieniami są „bardzo rzadkie”, jednocześnie pomijając informowanie, że ryzyko odpowiadających im dolegliwości związanych z infekcją w państwie nieszczepionym faktycznie jest niższy. Krytyczne pytanie, które staje się logiczną konsekwencją tego sprostowania i które musimy sobie zadać, brzmi:

Jeśli po tym dostosowaniu spojrzymy poza różne odpowiadające im objawy i urazy i porównamy je całkowity Czy porównując dane o poważnych stanach po szczepieniu z danymi ogółem osób nieszczepionych, czy jest możliwe, że znajdziemy dominujący odsetek dolegliwości wśród szczepionych? Cóż, zdecydowanie jest to możliwe, aw przypadku szczepionki na covid już liczby z pierwszego, dużego badania Pfizera wskazał w tamtą stronę. A jeśli tak, to musimy zadać sobie pytanie:

Gdzie jest sens szczepienia ludzi i co za tym idzie wzrastający ryzyko wystąpienia u nich poważnych dolegliwości różnego rodzaju?Opublikowane pod a Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Licencja międzynarodowa
W przypadku przedruków ustaw link kanoniczny z powrotem na oryginał Instytut Brownstone Artykuł i autor.

Autor

  • Aneta Stahel

    Anette Stahel posiada tytuł magistra biomedycyny i była badaczka raka na Uniwersytecie w Skövde w Szwecji. Jest także członkiem Läkaruppropet (Apelu Lekarzy), szwedzkiej odpowiedzi na Wielką Deklarację z Barringtona.

    Zobacz wszystkie posty

Wpłać dziś

Twoje wsparcie finansowe dla Brownstone Institute idzie na wsparcie pisarzy, prawników, naukowców, ekonomistów i innych odważnych ludzi, którzy zostali usunięci zawodowo i wysiedleni podczas przewrotu naszych czasów. Możesz pomóc w wydobyciu prawdy poprzez ich bieżącą pracę.

Subskrybuj Brownstone, aby uzyskać więcej wiadomości

Bądź na bieżąco z Brownstone Institute