Brownstone » Artykuły Instytutu Brownstone » Dlaczego totalitaryzm nigdy nie może być totalny 
Totalitaryzm nigdy nie może być totalny

Dlaczego totalitaryzm nigdy nie może być totalny 

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL

Czytając ostatnio rozdział rozprawy doktorskiej jednego z moich doktorantów, Marca Smita, przypomniałem sobie o aktualności pracy filozof Hannah Arendt dla teraźniejszości Zmierzch bogów przeżywamy. Nie popełnijcie błędu – możliwe jest przeciwstawienie się osławionemu „Wielkiemu Resetowi” Klausa Schwaba, ale świata, jaki znaliśmy przed nadejściem „pandemii” Covid-19, nie da się wskrzesić. 

Nie powinniśmy też tego żałować; biorąc pod uwagę wszystko, co wyszło na jaw od początku 2020 roku, a co wciąż się pojawia, nie powinniśmy chcieć wracać do tamtego świata – potrzebujemy lepszy świat; powinniśmy chcieć lepszego świata niż ten, który jest tak przesiąknięty oszustwem na wielu poziomach, że doprowadził do obecnego kryzysu. 

W rozprawie p. Smit odwołuje się do Arendt, aby móc uzyskać wyjaśnienia dotyczące m.in. kwestii relacji między wyższym wykształceniem a „działaniem” w arendtowskim sensie; to znaczy najwyższy poziom tego, co nazwała Vita Activa (aktywny, w przeciwieństwie do życia kontemplacyjnego), pozostałe dwa poziomy to „praca” i „praca”. Chociaż jest to ważny temat do podjęcia, interesuje mnie tutaj raczej kwestia pożądanego działania w obliczu nieustającej próby zainstalowania na świecie technokratycznego reżimu totalitarnego. 

Totalitaryzm jest oczywiście najczęściej kojarzony z twórczością Hannah Arendt i to tutaj można napotkać niepokojące podobieństwa do tego, co można by nazwać „totalitarnym nihilizmem”, przenikającym dzisiejszy świat, pamiętając, że nihilizm jest równoznaczny z zaprzeczeniem jakiejkolwiek wewnętrznej wartości : nic ma wartość – co właśnie chcą osiągnąć sprawcy trwającej zbrodni przeciwko ludzkości, bo kiedy się nic nie ceni, nie ma czego cenić, czego bronić i o co walczyć. 

Rozważmy następujący fragment z Arendt Początki totalitaryzmu – część zatytułowana „Dominacja totalna” (s. 119 z Przenośna Hannah Arendt, Penguin Books, 2000) w świetle ostatnich i bieżących wydarzeń na świecie: 

Obozy koncentracyjne i obozy zagłady reżimów totalitarnych służą jako laboratoria, w których weryfikuje się fundamentalne przekonanie totalitaryzmu, że wszystko jest możliwe. W porównaniu z tym wszystkie inne eksperymenty mają drugorzędne znaczenie – w tym te z dziedziny medycyny, których okropności są szczegółowo odnotowane w procesach przeciwko lekarzom III Rzeszy – choć charakterystyczne jest, że laboratoria te były wykorzystywane do wszelkiego rodzaju eksperymentów .

Ignorując na razie kwestię obozów koncentracyjnych, przypomnijmy sobie, że dla dzisiejszych globalistycznych technokratów, jak i dla faszystowskich „naukowców” nazistowskich Niemiec „wszystko jest [naprawdę] możliwe”, szczególnie dzięki zaawansowanej technologii. Oto Yuval Noah Harari, rzekomo główny doradca Klausa Schwaba w sprawie osławionego programu transhumanistycznego (dosłownie: przewyższenia ludzkości), wyrażający swoje przekonania dotyczące zdolności technologii do uczynienia z ludzi czegoś „boskiego”. Poza ludzkość (Homo Deus: Krótka historia jutra, Sygnał, 2016, s. 50):

Jednak kiedy technologia pozwoli nam przeprojektować ludzkie umysły, Homo sapiens zniknie, historia ludzkości dobiegnie końca i rozpocznie się proces zupełnie nowego rodzaju, którego ludzie tacy jak ty i ja nie są w stanie pojąć. Wielu uczonych próbuje przewidzieć, jak będzie wyglądał świat w roku 2100 lub 2200. To strata czasu. Każda wartościowa prognoza musi uwzględniać zdolność do przeprojektowania ludzkich umysłów, a to jest niemożliwe. Istnieje wiele mądrych odpowiedzi na pytanie: „Co ludzie o umysłach takich jak nasz zrobiliby z biotechnologią?”. Jednak nie ma dobrych odpowiedzi na pytanie: „Co by zrobiły istoty z różne co myślisz o biotechnologii? Wszystko, co możemy powiedzieć, to to, że ludzie podobni do nas prawdopodobnie wykorzystają biotechnologię do przeprojektowania swoich umysłów, a nasze dzisiejsze umysły nie są w stanie pojąć, co może się wydarzyć dalej. 

Stwierdzenie, że można udzielić „mądrych odpowiedzi” na pytanie, co ludzie obdarzeni ludzkim umysłem zrobiliby (i robią) z biotechnologią, jest oczywiście dużym uproszczeniem. Jego sformułowanie zdradza założenie, że to tylko kwestia zdolności umysłowych determinuje dalsze działania. A co z czynnikami ograniczającymi, na przykład moralnymi? Czy to kwestia robi następuje automatycznie od Pojemność? Czy wszystko, co jest technicznie możliwe, tym samym koniecznie do zrobienia? 

Przypomnij sobie Arendt, która powyżej napisała, że ​​totalitaryzm opiera się na przekonaniu, że wszystko jest możliwy. Twierdzę, że nie inaczej jest w przypadku Harariego, Schwaba czy Billa Gatesa. W szeroko rozpowszechnianych ostatnio wywiadach wideo Harari z przekonaniem głosił, że „ludzie to zwierzęta, które można zhakować”, co ma złowieszczą implikację, że on – i bez wątpienia także Schwab i Gates – uważa ludzi za odpowiednik komputerów i/lub programów , które można „zhakować”, aby uzyskać do nich dostęp, zwykle z zamiarem zmodyfikowania lub przywłaszczenia sobie pożądanej „treści”. Co ważniejsze, nic nie wskazuje na to, by na przeszkodzie stanęły im względy etyczne, jak miało to również miejsce w nazistowskich laboratoriach, o których wspomina Arendt. 

O tym, że droga do urzeczywistnienia tego totalitarnego scenariusza była przygotowywana od jakiegoś czasu, świadczy praca Shoshany Zuboff. W jej książce Era kapitalizmu nadzorującego - Walka o ludzką przyszłość na nowej granicy władzy (Public Affairs, Hachette, 2019) ostrzega czytelników przed czymś, co wydaje się być nowym, prawie niewidocznym, rodzącym się totalitaryzmem, którego zdecydowana większość ludzi nie jest świadoma. 

Co więcej, dobrowolnie akceptują sposób, w jaki potężne agencje stojące za tym wszechobecnym nadzorem rządzą ich życiem w praktycznie „totalny” sposób. Już na początku swojej książki Zuboff przedstawia odkrywczą charakterystykę tego zjawiska („Definicja”):

Cap-i-tal-izm z lancą szpiegowską, n.


1. Nowy porządek ekonomiczny, który twierdzi, że ludzkie doświadczenie jest darmowym surowcem dla ukrytych praktyk handlowych w zakresie wydobywania, przewidywania i sprzedaży;
2. Pasożytnicza logika ekonomiczna, w której produkcja towarów i usług jest podporządkowana nowej globalnej architekturze modyfikacji zachowań;
3. Nieuczciwa mutacja kapitalizmu naznaczona koncentracją bogactwa, wiedzy i władzy bez precedensu w historii ludzkości;
4. Fundamentalne ramy gospodarki nadzoru;
5. Równie poważne zagrożenie dla natury ludzkiej w XXI wieku, jak kapitalizm przemysłowy był dla świata przyrody w XIX i XX wieku;
6. Pochodzenie nowej władzy instrumentalnej, która zapewnia dominację nad społeczeństwem i stanowi zaskakujące wyzwania dla demokracji rynkowej;
7. Ruch, który ma na celu narzucenie nowego zbiorowego porządku opartego na całkowitej pewności;
8. Wywłaszczenie krytycznych praw człowieka, które najlepiej rozumieć jako odgórny zamach stanu: obalenie suwerenności ludu.

Nie trzeba podkreślać, że z perspektywy czasu przenikliwa „definicja” Zuboff jest łatwo rozpoznawalna – niemal punkt po punkcie – jako coś niemal proroczego, dotyczącego wydarzeń z ostatnich trzech lat, jak i tych, które dopiero mają się wydarzyć, chociaż odnosiła się „tylko” do agencje, które mają fundamentalny wpływ na życie większości ludzi dzisiaj, takie jak Google, Facebook, Amazon, Twitter, Instagram i Snapchat. 

Po pierwsze, obserwacje Harari na temat „inżynierii” ludzkich umysłów mrożą krew w żyłach z jej ostrzeżeniem przed „zagrożeniem dla natury ludzkiej”. Po drugie, niepokojąca zdolność tych firm „inwigilacyjnych” do cenzurowania prawdy o ciągłych próbach okradania ludzi z ich człowieczeństwa jest wyraźnie powiązana z ich „instrumentalną” zdolnością do egzekwowania „nowego porządku zbiorowego” zakorzenionego w „pewności” i (jeszcze bardziej zdumiewające) „wywłaszczania” praw człowieka, które przez dziesięciolecia uważano za oczywiste. 

W tym kontekście każdy, kto nie żył pod przysłowiową skałą, wiedziałby, że jeśli cenimy sobie wolność, jedyną opcją jest opór. Pod tym względem Jacques Lacan słynnie porównał „wybór rabusia” z wyborem „rewolucjonisty”. To pierwsze sprowadza się do tego; „Twoje pieniądze albo twoje życie” i przedstawia sytuację przegranej/przegranej; tak czy siak coś byś stracił. 

Jednak wybór rewolucjonisty to sytuacja wygrana/wygrana – choć może się to wydawać sprzeczne z intuicją: „Wolność albo śmierć”. Cokolwiek tu wybierzesz, wygrywasz, bo w obu przypadkach człowiek byłby wolny – albo wolny od ucisku, pokonawszy tyrana, a więc wolny do życia na wolności; lub wolny od ucisku w śmierci, walcząc z ciemiężcą i tracąc życie jako wolny człowiek. 

Dziś na całym świecie są miliony ludzi (niektórzy z nich należą do grona osób związanych z Brownstone Institute), którzy zdecydowali się walczyć z technokratami, którzy wierzą, że są niezwyciężeni. Ci drudzy w nieodwracalny sposób przeliczyli się jednak w przewidywanym triumfie. 

Nie tylko niemożliwe jest nieodparte skolonizowanie ludzkiego ducha; ujmując to słowami Arendt, człowieka konstytuują między innymi dwa niezbywalne warunki egzystencjalne: narodziny i mnogość. Jak sugeruje to słowo, „narodziny” – narodziny na świecie – oznaczają nowy dodatek do rasy ludzkiej, obejmujący niejako nowy początek. „Pluralność” z kolei wskazuje na nieodwracalny fakt, że w całej historii gatunku nie było dwóch ludzi, którzy kiedykolwiek mieli i nie mogliby być dokładnie taki sam – nawet tak zwanych (genetycznie) „identycznych” bliźniąt, które często wykazują wyraźnie różne zainteresowania i ambicje. Paradoksalnie każdy z nas jest wyjątkowy, liczba pojedyncza, a zatem jesteśmy nieodwołalnie liczba mnoga, nieredukowalnie różne. Arendt omawia te dwie cechy w następujący sposób Vita Activa (Przenośna Kristeva, str. 294):

Nieprzewidywalność nie jest brakiem przewidywania i żadne inżynieryjne zarządzanie sprawami ludzkimi nigdy nie będzie w stanie jej wyeliminować, tak jak żadne szkolenie w zakresie rozwagi nie może nigdy doprowadzić do mądrości wiedzy o tym, co się robi. Tylko całkowite uwarunkowanie, to znaczy całkowite zniesienie działania, może kiedykolwiek mieć nadzieję na poradzenie sobie z nieprzewidywalnością. I nawet przewidywalność ludzkich zachowań, którą terror polityczny może wymusić przez stosunkowo długi czas, nie jest w stanie raz na zawsze zmienić samej istoty ludzkich spraw; nigdy nie może być pewna własnej przyszłości. Ludzkie działanie, jak wszystkie zjawiska stricte polityczne, wiąże się z wielością ludzką, która jest jednym z podstawowych warunków ludzkiego życia, o ile opiera się na fakcie narodzin, poprzez który świat ludzki nieustannie najeżdżają obcy, przybysze, których działania a reakcji nie mogą przewidzieć ci, którzy już tam są i za chwilę wyjadą. 

W skrócie: przez narodziny przychodzą na świat nowe początki, a dzięki wielości działania te są różne dla każdej osoby. Jak sugeruje tutaj Arendt, „terror polityczny” może wymusić jednolitość zachowań przez stosunkowo długie okresy czasu, ale nie na zawsze, z tego prostego powodu, że narodzin i wielości nie można wymazać z ludzi, nawet jeśli byłoby możliwe wykorzenienie ich z technicznie skonstruowane stworzenie, które nie odpowiadałoby już na imię „człowiek”. 

Jesteśmy w stanie oprzeć się tym niedoszłym dyktatorom, o ile poprzez nasze działania stwarzamy nowe, nieprzewidywalne początki, czasem przez zerwanie z faszystowskimi, totalitarnymi praktykami. Niezależnie od tego, czy opiera się ich próbie zniewolenia nas poprzez wprowadzenie tak zwanych walut cyfrowych Banku Centralnego – „zaprogramowanych” pseudopieniędzy, które ograniczałyby to, co można z nimi zrobić – czy poprzez zbliżające się „blokady klimatyczne”, które mają na celu ograniczenie wolności ruchu, będąc osobami obdarzonymi narodzinami i wielością oznacza, że ​​będziemy nie być popychadłem.Opublikowane pod a Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Licencja międzynarodowa
W przypadku przedruków ustaw link kanoniczny z powrotem na oryginał Instytut Brownstone Artykuł i autor.

Autor

  • Berta Oliviera

    Bert Olivier pracuje na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wolnego Państwa. Bert prowadzi badania w psychoanalizie, poststrukturalizmie, filozofii ekologicznej i filozofii technologii, literaturze, kinie, architekturze i estetyce. Jego obecny projekt to „Zrozumienie tematu w odniesieniu do hegemonii neoliberalizmu”.

    Zobacz wszystkie posty

Wpłać dziś

Twoje wsparcie finansowe dla Brownstone Institute idzie na wsparcie pisarzy, prawników, naukowców, ekonomistów i innych odważnych ludzi, którzy zostali usunięci zawodowo i wysiedleni podczas przewrotu naszych czasów. Możesz pomóc w wydobyciu prawdy poprzez ich bieżącą pracę.

Subskrybuj Brownstone, aby uzyskać więcej wiadomości

Bądź na bieżąco z Brownstone Institute