Brownstone » Artykuły Instytutu Brownstone » Zinfantylizowane R Us
zinfantylizowany

Zinfantylizowane R Us

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL

Jeśli chcesz zrozumieć kulturę, konieczne jest uważne słuchanie historii, które ona – a może dokładniej – jej opowiadające historie elity najpilniej rozpowszechniają wśród ogółu społeczeństwa. 

Mówienie w tym kontekście o „opowiadaniu historii” oznacza nie tylko oklepane werbalne tropy, takie jak „Ameryka jako miasto na wzgórzu” czy „Ameryka jako hojny dostawca demokracji”, ale także szerszy zbiór powtarzanych semiotyczne wejścia, które witają obywatela w trakcie jego codziennych przygód. 

Jakiś czas temu napisałem artykuł pt rosnąca obecność progów zwalniających w naszej kulturze i w tym duchu analizy semiotycznej starał się wyjaśnić, jaki komunikat – poza oczywistym celem spowolnienia kierowców – mogą wysyłać władze instalujące ich w coraz większej liczbie w miastach i miasteczkach, o tym, jak postrzegają swoich współobywateli i jak z kolei , ich pozornie protekcjonalne spojrzenie może wpłynąć na sposób, w jaki obywatele myślą o sobie i swoim stosunku do władzy. 

Patrząc na ten esej, rozumiem, że niektórzy mogą powiedzieć coś w stylu „Ciekawe, ale w końcu dość trywialne”. I może mają rację. 

Ale co, jeśli badaną dynamiką nie była kontrola ruchu, ale to, co zdaje się nam mówić każdy Big Thinker™, jest nowym „złotem” naszych czasów: informacją? 

Może warto przyjrzeć się temu, co nasze środowisko semiotyczne, ukształtowane w dużej mierze przez nasze elity, wydaje się nam mówić o tym, co postrzegają jako naszą zdolność do skutecznego i demokratycznego radzenia sobie z eksplozją informacji, jaka ma miejsce wokół nas? 

Ponad cztery dekady temu jedną z moich ulubionych rozrywek (bez żartów!) było przeglądanie kopii po kopii Życie sowieckie, bogato ilustrowany anglojęzyczny organ propagandowy ZSRR, w bibliotece mojego publicznego liceum. Ujrzenie przebłysków tego, co tak wiele innych osób w moim otoczeniu mówiło mi, że jest perwersyjne i złe, było dla mnie ekscytujące. 

Oczywiście wiedziałem, że to propaganda i że redaktorzy pozwolą, by na jej łamach pojawiały się tylko pozytywne historie. Ale wiedziałem też, słuchając godzinami bajek mojej babci, urodzonej na farmie ziemniaków w 1890 roku, że każda historia zawiera bardzo cenne samorodki prawdy obok przesady, a czasem nawet jawnych kłamstw, i że moim zadaniem było uporządkowanie to wszystko i wymyślić własną wersję prawdopodobnej „rzeczywistości” w każdym przypadku. 

Ważniejszy od tego jest jednak fakt, że ludzie odpowiedzialni za moją szkołę średnią najwyraźniej wierzyli, że w wieku czternastu lat posiadam te same dary rozeznania! 

W robieniu Życie sowieckie wyraźnie widoczne w kąciku czasopisma czytelni, „mówiły” mnie i innym studentom bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, jak zasugerowano powyżej, nie uważali nas za frajerów czekających, których łatwo da się oszukać błyszczącymi, poprawiającymi samopoczucie historiami zza oceanu. Po drugie, wierzyli bardzo głęboko, że to, co „sprzedawali” nam kulturowo, było tak z natury zdrowe, że nie wymagało ani przemyślanego marketingu dla drużyny gospodarzy, ani ataków na oferty wroga, aby zostały zaakceptowane. 

Krótko mówiąc, byli pewnymi siebie kulturowo dorosłymi, zakładającymi wrodzoną kompetencję krytyczną swoich rozkwitających współobywateli. 

Jakże różni się od świata, w którym żyjemy dzisiaj, w którym nasi „lepsi” nieustannie mówią nam – z nieustannym narzekaniem na tak zwane „operacje obcego wpływu”, „dezinformację” i „dezinformację” – że uważają nie tylko naszą dzieci, ale większość z nas, dorosłych, jest narkomanami w dużej mierze pozbawionymi podstawowych umiejętności w zakresie retorycznego, intelektualnego i moralnego rozeznania. 

Każdy, kto uczył, wie, że jeśli uzna się, że są inteligentni i traktowani z szacunkiem, uczniowie na ogół osiągną poziom intelektualnego zaangażowania i powagi wzorowany na ich mentorach. I odwrotnie, będą kroczyć posępnie po ścieżce najmniejszego oporu i trywialności, gdy wykryją najmniejszą protekcjonalność i/lub pretensjonalność u tych samych ludzi. 

Czytałem, że większość mieszkańców głębokich regionów Amazonii posiada encyklopedyczną wiedzę o cechach i zdolnościach otaczającej ich niezwykle obfitej flory i fauny, i że bardzo ostrożnie przekazuje ją swojemu potomstwu. Biorąc pod uwagę kluczowe znaczenie tej wiedzy dla dalszego przetrwania ich kolektywów, dlaczego nie mieliby tego robić? 

Ale co, jeśli pewnego dnia dojrzali członkowie takiego kolektywu, działając pod wpływem sugestii zewnętrznych ekspertów, nagle uznają, że zabieranie młodych do lasu w celu nauczenia ich środowiska jest „niebezpieczne”, ponieważ w przeciwieństwie do dzieci z setek pokolenia, które ich poprzedziły, tym młodym ludziom nagle zabrakło umiejętności stawienia czoła lękom przed nieznanym, aby wnikliwie skatalogować rzeczywistość otaczającego ich świata fizycznego? 

Widząc to, myślę, że nikt z nas nie miałby problemu z opisaniem tego, co się dzieje, jako formy kulturowego samobójstwa w zwolnionym tempie.

A wśród obserwatorów bardziej zorientowanych historycznie niewielu miałoby problem z rozpoznaniem zgodności między taką dynamiką a technikami stosowanymi przez kolonialistów od niepamiętnych czasów; to znaczy zmienić tubylców w obcych na ich własnej ziemi poprzez przymusowe wyobcowanie ich młodych z zasobów rdzennej mądrości i rozeznania, które umożliwiły przetrwanie ich społeczności jako wyjątkowej i spójnej jednostki na przestrzeni wieków. 

„Ale Tom, nigdy nie mieliśmy do czynienia z taką eksplozją informacji, jak ta, którą przeżywamy. Z pewnością nie można oczekiwać, że ludzie będą wiedzieć, jak skutecznie przejść przez to samotnie”. 

Podczas gdy sama ilość informacji generowanych dzisiaj jest prawdopodobnie bezprecedensowa, ich względny wzrost w życiu większości obywateli prawdopodobnie nie. 

Przed wynalezieniem przez Gutenberga prasy drukarskiej w 1450 r. informacje nadające się do archiwizacji były domeną znikomego odsetka populacji europejskiej. Jednak mniej więcej do 1580 roku ponad połowa mężczyzn w Anglii i innych krajach Europy Północnej potrafiła czytać. A w następnych dziesięcioleciach liczba ta nadal prężnie rosła. Mów o eksplozjach informacyjnych! 

Byli oczywiście tacy, którzy podobnie jak nasze dzisiejsze wykrywacze dezinformacji byli przekonani, że zapewnienie prostemu ludowi z ich prymitywnymi mózgami stosunkowo nieskrępowanego dostępu do informacji doprowadzi do katastrofy społecznej. Najważniejszą z nich była hierarchia Kościoła katolickiego, która począwszy od Soboru Trydenckiego (1545-1563) poświęciła ogromną energię zadaniu egzekwowania istniejących parametrów możliwej do pomyślenia myśli poprzez ograniczenie przepływu informacji. 

Ale nowo piśmienne klasy północnej Europy nie miałyby z tego nic. Wierzyli, że doskonale potrafią oddzielić dobre informacje od złych. A wraz ze wzrostem ich pewności siebie i wyrafinowania w tej dziedzinie, rosło również bogactwo ich społeczeństw. 

I odwrotnie, w miejscach, w których Kościół katolicki nadal kontrolował przepływ informacji (oczywiście dla dobra ludzi), takich jak Hiszpania i Półwysep Apeniński, wkrótce nastąpiła stagnacja i upadek gospodarczy i kulturalny. 

Podobna eksplozja informacyjna nastąpiła w drugiej połowie XIX wiekuth wieku w większości krajów zachodnich wraz z pojawieniem się gazet masowych. Ponownie wielu myślicieli ostrzegało przed szkodliwymi skutkami tej nowej eksplozji informacji w społeczeństwie. A po łańcuchu niewyobrażalnie śmiertelnych tragedii, które wstrząsnęły Europą w latach 1914-1945, wiele z ich ostrzeżeń wyglądało raczej proroczo. 

Jednak po drugiej wojnie światowej mądre umysły w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej postanowiły wystrzegać się zrozumiałej pokusy ograniczania obywatelom dostępu do informacji i zamiast tego zainwestować w rozwój krytycznego myślenia poprzez szeroko dostępną i wysokiej jakości edukację publiczną. I w większości się udało. Właśnie ten etos, zakorzeniony w głębokim zaufaniu do możliwości wykształconych obywateli, umożliwił moje „podróże” do ZSRR z Życie sowieckie możliwe w mojej szkolnej bibliotece. 

Ale chociaż rozwój szeroko wykształconych obywateli, posiadających wiedzę historyczną i świadomych swoich praw i obowiązków, miał generalnie pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia obywatelskiego i gospodarczego tzw. tradycyjnie wpływowych sektorów kultury amerykańskiej: podżegaczy wojennych i ekstremalnych maksymalistów zysku. 

Przywódcy tych dwóch obozów rozumieli, że obywatele dobrze wyszkoleni w krytycznym myśleniu będą znacznie mniej skłonni do odruchowego przyjęcia dyskursów, które w przypadku tych pierwszych miały wspierać i walczyć w imperialnych wojnach z wyboru i w w przypadku tych drugich, aby gromadzenie dóbr o wątpliwej potrzebie i wartości stało się centralnym punktem ludzkiej egzystencji. 

To nie jest zwykła spekulacja. Na przykład w tzw Notatka Powella (1971) przyszły sędzia Sądu Najwyższego Lewis Powell pisał z pasją, choć także hiperbolicznie, o tym, jak sektor uniwersytecki przeprowadzał „szeroki atak” na amerykański wolnorynkowy system gospodarczy i społeczny. I w Komisji Trójstronnej Kryzys demokracji (1975) autorzy z łysą szczerością mówili o „nadmiarach demokracji” w USA, które postrzegali jako utrudnianie elitom, z ich wrodzoną dalekowzrocznością, możliwości prowadzenia polityki zagranicznej i wewnętrznej według własnego uznania. 

I tak zabrali się do pracy nad dwiema odrębnymi, ale uzupełniającymi się ścieżkami ataku. 

Pierwszy polegał na stworzeniu dużej sieci dobrze finansowanych think tanków, które miałyby konkurować z sektorem uniwersyteckim, a ostatecznie go wyprzedzić, jako podstawowe źródło eksperckiej wiedzy na temat tworzenia polityki. Wystarczy sprawdzić pochodzenie przychylnych establishmentowi ekspertów cytowanych dziś w „prestiżowej prasie”, aby zrozumieć ogromny sukces tych wysiłków. 

Drugi polegał na przywróceniu szkolnictwa wyższego do pozorów stanu elitarnego, który charakteryzował je przed II wojną światową. W jaki sposób? Stopniowo usuwając dotacje państwowe, które sprawiły, że w późnych latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych stało się to bardzo realną opcją dla prawie każdego, kto ma na to ochotę i możliwości. 

Tutaj znowu wysiłek zakończył się niezwykłym sukcesem. Do 2000 roku większość państwowych uniwersytetów, które dwie dekady wcześniej były praktycznie wolne, wiązała się z wysokimi cenami, z tym wszystkim związanym z zaciąganiem długów studenckich, a co za tym idzie, koniecznością uniknięcia stosunkowo słabo opłacanych (przynajmniej początkowo), ale często społecznie użytecznych zawodów, takich jak nauczanie i dziennikarstwo. 

W tym nowym kontekście wielu bystrych studentów z klasy niższej i średniej, którzy w dawnych czasach mogli zająć się nauczaniem, nie mogło sobie na to pozwolić ze względu na konieczność obsługi osobistego długu, pozostawiając tym samym zawód w rękach coraz mniej ambitnych i dobrze wyszkoleni ludzie.  

Na drugim końcu spektrum znajdowali się zamożni i niezadłużeni absolwenci „prestiżowych” instytucji, którzy wiedząc, że dziennikarstwo, w przeciwieństwie do nauczania, może przynajmniej dać im możliwość pewnego dnia zdobycia szerokiego uznania i wpływów, mogli sobie pozwolić na przetrwanie szczupłej lat przed nadejściem ich wielkiego przełomu z pomocą pieniędzy rodziców i koneksji. 

Krótko mówiąc, stale podnosząc koszty publicznej edukacji, elity skutecznie ogłupiły populację i oczyściły dziennikarstwo z „wybitnych” Breslinów, Sheehanów, Hershesów i Hamillów, którzy ze swoim bardziej robotniczym poglądem na świecie, przysporzyło im tyle kłopotów w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. 

Odtąd mogli liczyć na redakcje wypełnione dobrze wyszkolonymi młodymi mężczyznami i kobietami (pomyśl o plemieniu zgrabnych Davidów Remnicks), którzy, podobnie jak najemnicy w think tankach, dzielili się swoją socjologią i czy byli skłonni przyznać się to, czy nie, ich podstawowy pogląd na to, kto powinien mieć prawo do sprawowania władzy iw jaki sposób. 

Pierwsze owoce tej elitarnej strategii można było zobaczyć podczas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, kiedy reporterzy, zachowując się w sposób jaskrawo kontrastujący ze sposobem, w jaki działali reporterzy w Wietnamie zaledwie pół pokolenia wcześniej, bez wątpienia przekazywali propagandę wojskową od Normana Schwarzkopfa, posuwając się tak daleko, że chichotali razem z nim, gdy pokazywał im filmy z tego, jak tzw Amerykańskie „inteligentne bomby” mogą likwidować niewinne osoby z wysokości 20,000 XNUMX stóp

Jednak dążenie do wywołania głupoty populacyjnej i dziecięcego pokłonu władzy w prasie stało się naprawdę widoczne po atakach Twin Tower 11 września 2001 r., kiedy w obliczu najlepiej skoordynowanej kampanii propagandowej w historii Stanów Zjednoczonych, zdecydowana większość populacji, w tym większość jej gadających klas, po prostu straciła zdolność myślenia w jakikolwiek minimalnie zniuansowany sposób. 

Najbardziej przerażające było dla mnie to, jak w ciągu pokolenia moralnie i intelektualnie istotna praktyka prób zrozumienia punktów widzenia i możliwych dążeń swoich rzekomych przeciwników, przy jednoczesnym rozważaniu możliwych słabych punktów „naszej” pozycji, został nagle zdelegalizowany. 

W wieku 16 lat mogłem prowadzić inteligentne rozmowy z przyjaciółmi, którzy niekoniecznie deklarując poparcie dla przeciwników z Viet Congu i Wietnamu Północnego, potrafili przyznać się do swoich aspiracji i możliwych źródeł gniewu wobec nas. Jednak w wieku 40 lat wszyscy mówili mi, że choćbym zrobił krok w dół tej ścieżki w odniesieniu do frustracji niektórych narodów świata islamskiego lub wspomniał o wielu zbrodniach, które podżegaliśmy i popełniliśmy wobec niektórych tych samych ludzi, było oznaką absolutnej degradacji moralnej. 

Myślenie binarne, podsumowane przez głupie oświadczenie Busha „Albo jesteś z nami, albo z terrorystami” przed Kongresem, było teraz na porządku dziennym. I prawie wszyscy wydawali się z tym w porządku. 

W efekcie nasza klasa polityczna i ich wspólnicy w prasie nakazali nam cofnięcie się psychologiczne do stanu moralnego i intelektualnego infantylizmu. I większości z nas się to podobało. Nie tylko wydawało się nam to podobać, ale wielu z nas pokazało również, że jesteśmy gotowi do agresywnego zwrócenia się przeciwko tym nielicznym współobywatelom, którzy nie chcieli dostrzec piękna i celowości myślenia o złożonych i wysoce istotnych sprawach z całą subtelnością przedszkolak. 

Co być może ważniejsze, ci w kwiecie wieku, którzy powinni mieć wystarczającą wiedzę historyczną, by dostrzec ogrom tego, co się dzieje – dokładnie moja grupa demograficzna – postanowili raczej milczeć. Wydaje się, że gdzieś po drodze poddali się w większości idei, tak podatnej na plany elitarnej władzy i czysto transakcyjnej kultury konsumpcyjnej siły, którą karmiono nas w latach 1880. transcendentnych ideałów. 

Innymi słowy, za jednym zamachem złamali nas, bezkrwawo, zaledwie 25 lat po tym, jak dzięki powszechnej mobilizacji, jak pokazały pisma Lewisa Powella i chłopców z Komisji Trójstronnej, wystraszyliśmy ich w świetle dziennym naszą zdolność do zorganizowania oporu przeciwko ich planom. 

W końcu, jeśli można całkowicie zniszczyć trzy kraje, które nic nam nie zrobiły (Irak, Syria i Libia) w dużej mierze na podstawie kłamstw i przesady o nieprzejrzystych źródłach i nie zapłacić za to absolutnie żadnej ceny społecznej ani politycznej, jaka nowa rzeczywistość lub zagrożenie może Czy nie sprzedajesz rubinom powiększenia swojej paczki władzy społecznej? 

I sprzedaj, że mają. I kup mamy. 

Choroba, która pozostawia 99.85 procent lub więcej ludzi doskonale żywych jako „bezprecedensowe zagrożenie” dla ludzkości, rzekomo wymagające środków paliatywnych, które tak się złożyło, że wywołały masową fragmentację społeczną i jeden z największych przepływów bogactwa w górę w historii. Jasne, nie ma problemu, tato, cokolwiek powiesz. 

Zakaz swobodnego przepływu idei, który jest kamieniem węgielnym każdej demokracji, bo jest, wiesz, zagrożeniem dla demokracji? Proszę pana, śmiało, to ma sens. 

Jednak w przypadku tego ostatniego gambitu należy uznać, że zmierzają do ostatecznego zabójstwa. 

Zdolność młodych ludzi do opierania się kooptującym projektom władzy polega przede wszystkim na dostępie do alternatywnych wyjaśnień tego, jak świat może działać i faktycznie działał w różnych okresach na przestrzeni wieków. To właśnie ta wiedza, że ​​rzeczy niekoniecznie muszą być takie, jakie mi mówią, i że muszą nadal być, jest paradoksalnie zalążkiem wszystkich nowych idei i wszelkiego skutecznego oporu wobec tyranii. 

Ale co by było, gdybyś, poprzez od ściany do ściany kuratorkę diety informacyjnej młodzieży – co jest dziś bardzo realną możliwością – mógłbyś pozbawić całe pokolenie młodych ludzi dostępu do tych świętych łańcuchów przekazu kulturowego i praktyk rozeznawania? które nieuchronnie pojawiają się w harmonii z ich ekspozycją na nie? 

Myślę, że znasz przerażającą odpowiedź na to pytanie. 

A jeśli nie, spójrz na opuszczone twarze dzieci w indyjskiej szkole z internatem; twarze dzieci jako podopiecznych państwa, pozbawionych języka, ziemi i wiedzy przodków, surowiec ludzki zarządzany przez outsiderów, którzy oczywiście wiedzieli, co jest najlepsze dla nich i ich rodzin.

Czy tego właśnie chcesz? Jeśli nie, może nadszedł czas, abyśmy jako rodzice i starsi rozpoczęli o wiele poważniejszą i szerszą niż dotychczas rozmowę o tym, jak temu zapobiec. Opublikowane pod a Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Licencja międzynarodowa
W przypadku przedruków ustaw link kanoniczny z powrotem na oryginał Instytut Brownstone Artykuł i autor.

Autor

  • Thomasa Harringtona

    Thomas Harrington, starszy stypendysta Brownstone i członek Brownstone, jest emerytowanym profesorem studiów latynoskich w Trinity College w Hartford, Connecticut, gdzie wykładał przez 24 lata. Jego badania dotyczą iberyjskich ruchów tożsamości narodowej i współczesnej kultury katalońskiej. Jego eseje publikowane są pod adresem Słowa w Pogoni za światłem.

    Zobacz wszystkie posty

Wpłać dziś

Twoje wsparcie finansowe dla Brownstone Institute idzie na wsparcie pisarzy, prawników, naukowców, ekonomistów i innych odważnych ludzi, którzy zostali usunięci zawodowo i wysiedleni podczas przewrotu naszych czasów. Możesz pomóc w wydobyciu prawdy poprzez ich bieżącą pracę.

Subskrybuj Brownstone, aby uzyskać więcej wiadomości

Bądź na bieżąco z Brownstone Institute