Jessica Rose

  • Jessica Rose

    Dr Jessica Rose jest doktorem habilitowanym w dziedzinie biochemii, doktorem habilitowanym w dziedzinie biologii molekularnej. Doktor biologii obliczeniowej, magister medycyny (immunologia) i licencjat z matematyki stosowanej, który pracuje nad podniesieniem świadomości społeczeństwa w zakresie danych VAERS.


Bądź na bieżąco z Brownstone Institute