Julia Birky

  • Julia Birky

    Julie Penrod Birky jest klinicznym pracownikiem socjalnym specjalizującym się w leczeniu zaburzeń zachowania u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Jest także instruktorem w college'u, opracowuje programy edukacji w zakresie zdrowia psychicznego i uczy pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego.


Bądź na bieżąco z Brownstone Institute