Gilada Harana

  • Gilada Harana

    Gilad Haran jest profesorem na Wydziale Fizyki Chemicznej i Biologicznej Instytutu Nauki Weizmanna. Pełnił funkcję dziekana Wydziału Chemii Instytutu. Był zaangażowany w rozwój pierwszego w historii nanoleku, Doxil. Opracowuje i stosuje w swoim laboratorium nowatorskie metody badania funkcjonowania białek jako maleńkich maszyn.


Bądź na bieżąco z Brownstone Institute