• Abira Ballana

    Abir Ballan jest współzałożycielem THiNKTWICE.GLOBAL — Rethink. Na nowo połączyć. Wyobraź sobie ponownie. Posiada tytuł magistra zdrowia publicznego, świadectwo ukończenia studiów wyższych w zakresie edukacji specjalnej oraz tytuł licencjata z psychologii. Jest autorką książek dla dzieci, wydała 27 książek.


Bądź na bieżąco z Brownstone Institute