Jaffa Shir-Raz

  • Jaffa Shir-Raz

    Dr Yaffa Shir-Raz jest badaczem komunikacji ryzyka i wykładowcą na Uniwersytecie w Hajfie i Uniwersytecie Reichmana. Jej obszar badań koncentruje się na komunikacji dotyczącej zdrowia i ryzyka, w tym komunikacji pojawiających się chorób zakaźnych (EID), takich jak epidemie H1N1 i COVID-19. Bada praktyki stosowane przez przemysł farmaceutyczny oraz władze i organizacje zdrowotne w celu promowania zagadnień zdrowotnych i markowych terapii medycznych, a także praktyki cenzury stosowane przez korporacje i organizacje zdrowotne w celu tłumienia głosów sprzeciwu w dyskursie naukowym. Jest także dziennikarką zajmującą się zdrowiem, redaktorką izraelskiego magazynu Real-Time oraz członkiem zgromadzenia ogólnego PECC.


Bądź na bieżąco z Brownstone Institute