• Hansa Koppiesa

    Hans Koppies ukończył Akademię Wychowania Fizycznego (ALO). Następnie studiował nauki pedagogiczne na Uniwersytecie VU w Amsterdamie, specjalizując się w ortopedagogice: Rodziny z trudnościami psychospołecznymi. Pracował jako pedagog naprawczy w różnych instytucjach zajmujących się opieką nad młodzieżą i edukacją specjalną. Pisze o dorastaniu i wychowaniu dzieci, rodzicielstwie i poradnictwie w artykułach i esejach w gazetach i czasopismach.


Bądź na bieżąco z Brownstone Institute