• Denisa Rancourta

    Denis Rancourt przez 23 lata był profesorem fizyki i głównym naukowcem na Uniwersytecie w Ottawie. Obecnie pisze o medycynie, COVID-19, zdrowiu indywidualnym, zmianie klimatu, geopolityce, prawach obywatelskich, teorii politycznej i socjologii. Denis napisał ponad 100 recenzowanych artykułów w czasopismach naukowych w technicznych dziedzinach nauki i technologii.


Bądź na bieżąco z Brownstone Institute