• Dziekan Broyles

    Dean Broyles, Esq., jest prawnikiem konstytucyjnym, który pełni funkcję prezesa i głównego doradcy Narodowego Centrum Prawa i Polityki (NCLP), organizacji prawnej non-profit (www.nclplaw.org) broniącej wolności religijnej, rodziny, życia i związanych z nim swobód obywatelskich. Dean służył jako główny doradca w Cross Culture Christian Center przeciwko Newsom, federalnej sprawie dotyczącej praw obywatelskich, która skutecznie kwestionowała niekonstytucyjne restrykcje rządowe dotyczące miejsc kultu w Kalifornii.


Bądź na bieżąco z Brownstone Institute