• Davida Souto Alcalde'a

    *David Souto Alcalde jest pisarzem i adiunktem Studiów Hiszpańskich w Trinity College. Specjalizuje się w historii republikanizmu, kulturze wczesnonowożytnej oraz relacjach między polityką a literaturą.


Bądź na bieżąco z Brownstone Institute