• Breta Weinsteina

    Dr Bret Weinstein jest członkiem Brownstone, który spędził dwie dekady na rozwoju dziedziny biologii ewolucyjnej. Opracował nowe ramy darwinowskie oparte na kompromisach w projektowaniu i wraz z żoną Heather Heying był współautorem książki A Hunter-Gatherer's Guide to the 21st Century. Bret pracuje obecnie nad odkryciem ewolucyjnego znaczenia wielkoskalowych wzorców w historii ludzkości i szuka teoretycznie stabilnej ścieżki rozwoju ludzkości.


Bądź na bieżąco z Brownstone Institute