Brownstone » Dziennik Brownstone'a » Maski » Cochrane kończy szał maskowania 
maski nieskuteczne

Cochrane kończy szał maskowania 

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL

Maski były i nadal są promowane przez oficjalne organy w moim kraju – Brazylii – przez nasz odpowiednik FDA (ANVISA), a także przez niektórych gubernatorów stanów i burmistrzów miast. Maski były obowiązkowe w samolotach w całym kraju do 1 marca 2023 r., a w transporcie publicznym w niektórych miastach, w tym w São Paulo, największym mieście Ameryki Łacińskiej, nadal są wymagane. Chociaż z mechanistycznego (eksperymenty laboratoryjne) i intuicyjnego punktu widzenia maski są prawdopodobnymi interwencjami, ich skuteczność nie została potwierdzona w badaniach z randomizacją (RCT). 

Na fakt ten słusznie zwrócił uwagę prezes Brazylijskiej Federalnej Rady Lekarskiej w r list do ANVISY, który odważnie powiedział: „Używanie masek jako sygnalizacji cnoty lub jako miary poczucia przynależności społecznej nigdy nie może być narzucone ludziom, którzy nie podzielają takich ideologii lub zachowań, zwłaszcza w przypadku braku dowodów naukowych lub nawet możliwej szkody dla zdrowia pacjenta, tak jak ma to miejsce w przedmiotowej sprawie”.

Wymóg, aby maski przechodziły przez RCT, nie jest zwykłą formalnością; leki i terapie są rzadko zatwierdzane bez jednego lub więcej RCT z jasnymi i statystycznie istotnymi wynikami. Skuteczność masek w ograniczaniu przenoszenia wirusa została przetestowana w kilku RCT przed i po rozpoczęciu pandemii COVID-19. 

Badania te zostały przejrzane i zaktualizowane przez badaczy Cochrane w a 300-stronicowy artykuł opublikowany pod koniec stycznia 2023 r. Dla tych, którzy nie znają tej organizacji, Cochrane jest międzynarodową siecią współpracowników, której misją jest analiza i podsumowanie najlepszych dowodów z badań biomedycznych, bez ingerencji ze strony interesów handlowych i finansowych, i jest wiodącym światowym orędownikiem zdrowia opartego na dowodach opieka. Przeglądy Cochrane są uznawane na całym świecie za punkt odniesienia dla informacji wysokiej jakości. 

Przez 10 lat prowadziłem zajęcia z nauk ścisłych i pseudonauki dla doktorantów na Uniwersytecie w São Paulo (USP). Ilekroć student pytał mnie: „Jakie jest wiarygodne źródło informacji klinicznych i biomedycznych?” Odpowiedziałem bez mrugnięcia okiem: Cochrane. Było to poprawne na długo przed nadejściem pandemii COVID-19 i nadal jest poprawne.

Powrót do przeglądu Cochrane. W artykule przyjrzano się wpływowi różnych niefarmakologicznych interwencji na przenoszenie wirusów oddechowych, w tym masek medycznych/chirurgicznych. Wniosek z analizy 13 RCT, przeprowadzonych w latach 2008-2022, był taki, że zmniejszenie ryzyka zapewniane przez maski, na podstawie testów laboratoryjnych na grypę/SARS-CoV-2, wyniosło 1.01. Przedział ufności, który wskazuje na różnice między badaniami analizowanymi w przeglądzie, wynosił od 0.72 (28-procentowe zmniejszenie ryzyka) do 1.42 (42-procentowy wzrost ryzyka). Innymi słowy, aby maski odniosły jakikolwiek skutek, redukcja ryzyka powinna być niższa niż 1.0. Autorzy doszli zatem do wniosku na podstawie tych danych (najlepszych dostępnych dowodów naukowych), że stwierdzono, że maski nie mają wpływu na przenoszenie wirusa. 

W rzeczywistości nieskuteczność masek została już wskazana w a poprzedni przegląd Cochrane opublikowany w grudniu 2020 r. Nawet wcześniej każdy, kto spojrzał na literaturę naukową w tej dziedzinie, wydedukowałby to samo. 

Zwolennicy masek twierdzą, że nauka o maskach ewoluowała w ciągu ostatnich trzech lat i że maski materiałowe, maski medyczne i maski chirurgiczne nie są już wystarczające. Zamiast tego powinniśmy używać respiratorów opartych na normach P2/N95. To rozumowanie ma jednak pewne wady. Po pierwsze, przytłaczająca większość ludzi używa masek materiałowych lub masek chirurgicznych, które są znacznie tańsze niż maski oddechowe. 

Ponadto w przeglądzie Cochrane oceniono również 5 RCT, w których porównano maski oddechowe P2/N95 z maskami medycznymi/chirurgicznymi. Łączna redukcja ryzyka wyniosła 1.10, przy przedziale ufności od 0.90 do 1.34, co oznacza, że ​​maski chirurgiczne/medyczne działały lepiej niż maski oddechowe P2/N95, ale wynik nie był istotny statystycznie. 

Ponadto w grudniu 2022 r. RCT porównujące działanie masek medycznych i respiratorów N95 przeciwko transmisji COVID-19 została opublikowana. To badanie, przeprowadzone w 29 placówkach opieki zdrowotnej w Kanadzie, Izraelu, Pakistanie i Egipcie, było największym RCT na respiratorach N95, jakie kiedykolwiek przeprowadzono. W rezultacie nie było znaczącej różnicy między grupami, które używały N95, a tymi, które używały masek medycznych. Innymi słowy, N95 nie jest lepszy niż maski medyczne. A skoro już wiemy, że maseczki medyczne nie zapobiegają przenoszeniu wirusa…. 

Dane ze świata rzeczywistego (zwane również dowodami ekologicznymi) to inny rodzaj analizy, który jest mniej rygorystyczny niż RCT, ale nadal dostarcza informacji i jest dostępny. Na przykład pokazałem w artykuł opublikowany w kwietniu 2022 r że Hiszpania i Włochy miały odpowiednio 95 procent i 91 procent (odsetek osób, które twierdzą, że zawsze noszą maskę wychodząc z domu), czyli najwyższe wskaźniki przestrzegania masek w całej Europie zimą 2020-2021 . 

Wśród 35 krajów europejskich analizowanych w tym okresie Hiszpania i Włochy zajęły odpowiednio 18. i 20. miejsce pod względem liczby przypadków COVID-19. Teoretycznie, gdyby maski zapobiegały przenoszeniu wirusa, populacje hiszpańskie i włoskie powinny mieć najniższe wskaźniki przypadków COVID-19, ale dane tak nie pokazują. 

Jako inny przykład, Japonia, która znana jest z wysokiego poziomu używania masek przed pandemią, odnotowała 15-krotny wzrost przypadków COVID-19 między 1 stycznia a 31 grudnia 2022 r. (z 1.73 mln do 29.23 mln przypadków), a nawet chociaż wskaźnik używania masek nigdy nie spadł w tym kraju poniżej 85 procent

Wysoki poziom maskowania w Japonii w pierwszym roku pandemii był wymieniany jako przyczyna niskich zachorowań na COVID-19. Ale pozorny sukces Japonii w walce z COVID-19 był krótkotrwały i nie miał nic wspólnego z maskowaniem, co odkryliby „eksperci”, gdyby poczekali trochę dłużej. Chociaż dowodów ekologicznych nie można wykorzystać do wnioskowania o przyczynowości, wskazuje to, że na poziomie populacji maski również zawiodły.

Jest jeszcze jedna uwaga, na którą zwracają uwagę niektórzy „eksperci”. maski są dla wirusów układu oddechowego, tak jak prezerwatywy dla chorób przenoszonych drogą płciową (choroby przenoszone drogą płciową). Jednak prezerwatywy i maski nie są porównywalne, głównie dlatego, że te dwa środki ochrony indywidualnej zapewniają zupełnie inny poziom ochrony. Nie jest możliwe bezpośrednie przetestowanie wpływu prezerwatyw na zapobieganie chorobom przenoszonym drogą płciową ze względów etycznych (zwłaszcza w przypadku nieuleczalnych chorób, takich jak AIDS). 

Zamiast tego przeprowadzono RCT porównujące skuteczność prezerwatyw lateksowych lub innych rodzajów prezerwatyw w zapobieganiu ciąży. Średnia skuteczność tradycyjnych prezerwatyw lateksowych z 11 oddzielnych badań wynosiła 97.8 procent (50-krotna redukcja ryzyka). Z drugiej strony RCT najkorzystniejsze dla stosowania masek (Bangladeshi cRCT) wykazało zmniejszenie ryzyka jedynie o 11.6 procent (1.13-krotny). Argument, że maski są odpowiednikiem prezerwatyw, jest zatem nieprzekonujący.

Czy istnieją naukowe dowody na to, że maski skutecznie zapobiegają przenoszeniu wirusa oddechowego? Tak jest. Ale wszystkie są badaniami obserwacyjnymi (lub ich recenzjami) o niskiej jakości w porównaniu z RCT. Rząd i media wykorzystały te niższej jakości badania do nałożenia masek na ludność. 

Ten punkt jest tak ważny, że powtórzę: nakazy maskowania zostały uchwalone na podstawie badań niskiej jakości, kosztem bardziej wiarygodnych badań z randomizacją, które w całości wykazały, że nie zmniejszają transmisji wirusa w rygorystycznych, dobrze kontrolowane próby. Z reguły im lepsza jakość badania (np. badania obserwacyjne w porównaniu z badaniami z randomizacją), tym mniejsza skuteczność masek. Próby te nie powinny być traktowane jako dowód związku przyczynowego iz pewnością nie powinny wpływać na politykę zdrowia publicznego. 

Z drugiej strony skuteczne interwencje, takie jak prezerwatywy zapobiegające ciąży i chorobom przenoszonym drogą płciową oraz szczepionki i antybiotyki stosowane w profilaktyce i leczeniu chorób zakaźnych, generalnie zapewniają solidne, rozstrzygające wyniki. Weźmy na przykład dwie metaanalizy Cochrane, w których zbadano stosowanie antybiotyków. W jednym z nich, antybiotyki były testowane pod kątem ciężkiego zapalenia płuc u dzieci, a skuteczność wynosiła 80-90 procent. Kolejna metaanaliza dokonali przeglądu stosowania antybiotyków przeciwko tyfusowi wiejskiemu ze wskaźnikiem skuteczności wynoszącym 95-100 procent. 

Widzieliśmy również, że prezerwatywy mają 98-procentowy wskaźnik skuteczności. 

Natomiast metaanaliza Cochrane dotycząca masek wykazała zerowy wpływ na transmisję wirusa grypy lub SARS-CoV-2! Dlatego antybiotyki i prezerwatywy są skutecznymi interwencjami, a maski nie.

Biorąc pod uwagę powyższe narażenie, dlaczego niektóre autorytety medyczne nadal promują noszenie masek? Kilka hipotez: (1) bariera fizyczna intuicyjnie daje poczucie bezpieczeństwa – nawet ja, która wiem, że maseczki nie chronią, czuję się bezpieczniej mając taką; (2) Mechanistyczne dowody (eksperymenty laboratoryjne) pokazują, że maski rzeczywiście filtrują cząstki wirusowe (chociaż maski chirurgiczne lub maski materiałowe, noszone przez większość ludzi, zapewniają jedynie Skuteczność filtracji od 10 do 12 procent); (3) niewystarczająca znajomość dowodów naukowych. 

Pomimo dowodów dostarczanych przez opublikowane RCT i przeglądy systematyczne, niektóre autorytety nadal twierdzą, że należy przeprowadzić więcej badań klinicznych, ale nie teraz… ponieważ prowadzenie RCT w czasie pandemii byłoby nieetyczne.

Zgodnie z tym nurtem ideologicznym zasada ostrożności sugeruje, że używamy maseczek, nawet nie wiedząc, czy działają, czy nie. Należy jednak pamiętać, że podczas pandemii COVID-19 przeprowadzono dwa RCT masek. 

Ponadto wszystkie przeprowadzone do tej pory badania z randomizacją konsekwentnie wykazały, że maski są nieskuteczne w zmniejszaniu przenoszenia wirusa; dlatego włączenie grupy kontrolnej (bez masek), nawet w czasie pandemii, najprawdopodobniej nie stanowiłoby zagrożenia dla uczestników badania.

Maski były promowane jako kluczowe narzędzie do ograniczenia lub nawet powstrzymania rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 podczas pandemii COVID-19. Noszenie masek w miejscach publicznych jest wymagane przez prawo w wielu krajach. 

Jednak nawet przed pandemią najlepsze dostępne dowody – randomizowane kontrolowane badania – wykazały już, że maski są nieskuteczne w powstrzymywaniu przenoszenia wirusów z dróg oddechowych. Dodatkowe RCT przeprowadzone podczas pandemii potwierdzają ten wniosek. Dlatego najlepsze dostępne dowody nie potwierdzają nawet zalecenia noszenia masek, nie mówiąc już o ich obowiązkowości. Opublikowane pod a Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Licencja międzynarodowa
W przypadku przedruków ustaw link kanoniczny z powrotem na oryginał Instytut Brownstone Artykuł i autor.

Autor

Wpłać dziś

Twoje wsparcie finansowe dla Brownstone Institute idzie na wsparcie pisarzy, prawników, naukowców, ekonomistów i innych odważnych ludzi, którzy zostali usunięci zawodowo i wysiedleni podczas przewrotu naszych czasów. Możesz pomóc w wydobyciu prawdy poprzez ich bieżącą pracę.

Subskrybuj Brownstone, aby uzyskać więcej wiadomości

Bądź na bieżąco z Brownstone Institute