Brownstone » Artykuły Instytutu Brownstone » Czy mimo wszystko Spengler miał rację? 
Upadek Zachodu

Czy mimo wszystko Spengler miał rację? 

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL

Kiedy Oswald Spengler pisał Untergang des Abendlandes (Upadek Zachodu) na początku lat 20th wieku (1918), nie mógł przewidzieć, że mniej więcej sto lat później trajektoria powolnego upadku kultury zachodniej przybierze zupełnie inny kształt niż ten, który dostrzegał, i że nastąpi to stosunkowo szybko. 

Według Spenglera, piszącego w czasie Wielkiej Wojny, nie należy postrzegać Europy ani Zachodu w kategoriach „ptolemejskich” jako centrum historii, a innych kultur jako orbitujących wokół niego. Tak jak Kopernik zrobił w astronomii, usuwając centralną pozycję Ziemi, tak samo trzeba było zrobić z kulturą zachodnią.

Co więcej, twierdził, każda kultura ma swoje własne „przeznaczenie” i wszystkie wykazują fazy rozwojowe życia i śmierci, tak jak żywe istoty. Nie uważał też kultury europejskiej za coś wyjątkowego; w rzeczywistości znajdowała się już wtedy w schyłkowej fazie „cywilizacji”, zamiast wcześniejszej, energicznej twórczej fazy „kultury”, która osiągnęła swoje apogeum w okresie Oświecenia i jak wszystkie inne kultury ostatecznie zginęła. 

Co ciekawe, Spengler zauważył, że w twórczej fazie „kulturowej” „duchowość” zajmowała czołowe miejsce, podczas gdy czas rozkładu charakteryzował się wykorzenieniem i znużeniem ludźmi oraz dominacją organizacji maszynowej – ta ostatnia cecha odbijała się echem przez Maxa Webera, który słynnie napisał o uwięzieniu ludzkości wŻelazna klatka„mechanizacji. 

Nietrudno dostrzec we współczesnej kulturze świata (i nie tylko zachodniej) podobne cechy wyobcowania kulturowego i dominację kultury maszynowej, coraz częściej przejawiającą się w waloryzacji AI. Ale zamiast uwypuklonych przez Spenglera sił kulturowych, nieco ponad sto lat po opublikowaniu jego epokowego dzieła okazałoby się, że stosunkowo niewielka grupa jednostek, motywowana głównie względami finansowymi i ekonomicznymi, związanymi z możliwością utraty uchwycenie władzy, odegrałoby kluczową rolę w przyspieszeniu katastrofalnego, kontrolowanego upadku zachodniego społeczeństwa, ale także reszty świata. Gdyby ich próba zakończyła się sukcesem, globalny upadek byłby nieunikniony.

Dzieje się tak dlatego, że choć mechanizmy uruchamiane przez tę potężną i pozbawioną skrupułów grupę wymierzone były głównie w społeczeństwa zachodnie – ze względu na ich kulturowe i polityczne przywiązanie do demokratycznych, zorientowanych na jednostkę wartości, które trzeba było za wszelką cenę wykorzenić – globalne wzajemne powiązania gospodarek żywił zasadę efektu domina dezintegracji. 

Uderza ironia, że ​​zamiast ogromnych sił kulturowych (dostrzeżonych przez Spenglera) inicjujących przesunięcia tektoniczne na taką skalę, że ostatecznie doprowadziłyby one do zauważalnej kulturowej implozji, to, czego jesteśmy dziś świadkami, jest raczej wynikiem spisku napędzanego pychą wykluły się w umysłach małej tak zwanej „elity”, którą dokładniej należałoby nazwać koterią małostkowych pasożytów – „małymi umysłami”, ponieważ ewidentnie brakuje im umysłowej zdolności do wyobrażenia sobie czegoś, co by korzyści, zamiast niekorzystnej sytuacji (nie mówiąc już o zniszczeniu), większości ludzi w sposób obejmujący. 

Z pewnością ta maleńka, ale nieproporcjonalnie bogata banda złodziei ma dostęp do praktycznie niezrozumiałej władzy instytucjonalnej, technologicznej, medialnej i militarnej, co wyjaśnia, dlaczego od prawie czterech lat udaje im się trzymać świat w żelaznym uścisku na kilku poziomach. Te ostatnie obejmują medyczne, ekonomiczne, a być może wkrótce (o ile nie uda się temu przeszkodzić) finansowe i urbanistyczno-przestrzenne (w postaci 15-minutowych miast). 

Istnieje również możliwość kolejnego nagłego wypadku medycznego i towarzyszących mu blokad, biorąc pod uwagę prognozę Billa Gatesa, źle zamaskowaną jako ćwiczenie szkoleniowe, kolejnej „pandemii” – określonej (z cudowną precyzją) jako wybuch epidemii, który byłby spowodowany przez wirusa pochodzące z Brazylii i mające cechy enterowirusowego zespołu oddechowego, a choroba które dotyczyłyby głównie dzieci. 

Jak to wszystko jest możliwe? W niedawnej przechwałce Klaus Schwab, groteskowy chłopiec z plakatu Światowego Forum Ekonomicznego i jeden z głównych inicjatorów spisku mającego na celu przejęcie władzy nad światem, dość zwięźle wyjaśnił, jak to się stało. Infiltrując wiele rządów na całym świecie, wskazał z niewątpliwą satysfakcją i bezczelnością kogoś, kto wie, ile warstw bezpieczeństwa jest chroniony. Przychodzi mi na myśl wyrażenie „pijany mocą” wraz ze słynnym (i w obecnych okolicznościach mrożącym krew w żyłach) dziełem Lorda Actona uwagę, w liście do biskupa Mandella, że ​​„Władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje absolutnie”. 

Chociaż Schwab i Bill Gates również przedstawiają obraz wszechmocy, jest on jednak w najlepszym razie niejednoznaczny. Któż może nie wykryć podatności członków grupy globalistów, którzy uznali to za konieczne otoczyć się z 5,000 ciężko uzbrojonych żołnierzy podczas dorocznego spotkania WEF w szwajcarskim Davos na początku 2023 roku? Ludzie, którzy czują się lub są naprawdę niezwyciężeni – nie mówiąc już o niewinności – nie czuliby się zmuszeni do zatrudniania personelu wojskowego do ochrony. A przeciwko komu? Nie trudno się domyślić.

Ale absolwenci Schwaba zdobyli nie tylko rządy Młodzi globalni liderzy program. Sama suma pieniędzy, która musiała zostać przeznaczona na przekupywanie urzędników państwowych, władz medycznych, czasopism i lekarzy, władz prawnych, takich jak sędziowie, władze oświatowe, w tym rektorów szkół, szkół wyższych i uniwersytetów, oraz firmy medialne – być może najbardziej znaczący strategiczny schwytanie wszystkich – żebrak wiary. 

Wynik tego wirtualnego czyszczenia jest widoczny dla wszystkich. Zaledwie kilka tygodni temu, w ciągu 24 godzin Lancet (który był kiedyś prestiżowym czasopismem medycznym) usunięte ważne badanie, które ujawniło wysoki odsetek zgonów – dokładnie 74 procent z 325 przeanalizowanych sekcji zwłok – wśród biorców „szczepionek” Covid-19, co autorzy przeglądu uznali za znaczący czynnik przyczyniający się do ich śmierci.

To nic innego jak wyjątkowe zjawisko. Najwyraźniej nawet świat nauki – niegdyś bastion autentycznego poszukiwania prawdy – został zinfiltrowany przez podejrzanych agentów podstępnej siły, która dokonała orwellowskiego odwrócenia znaczenia w zakresie nauki, języka i prawdy. Przypomnijmy, że w swojej dystopijnej powieści pt. 1984, Orwell przedstawił totalitarne państwo, w którym język został przeprojektowany, aby zneutralizować jego zdolność do krytycznego myślenia. Język ten, zwany nowomową, znajduje swój odpowiednik w kontekście Covid-19, gdzie używanie przez ludzi języka do krytykowania tak zwanych „autorytetów” było poddane do nieustępliwej cenzury ze strony wielu agencji w służbie neofaszystowskiej kabały technokratycznej. 

Tłumienie krytycznych głosów było prawdopodobnie najbardziej widoczne i skuteczne w mediach głównego nurtu; wszelkie alternatywne informacje, które są sprzeczne z oficjalną narracją, zostały bezwzględnie usunięte lub oznaczone jako fałszywe przez tak zwanych „weryfikatorów faktów”. Jeszcze skuteczniejszą strategią było pomijanie wydarzeń lub wiadomości sprzecznych z kanonicznym dyskursem; taka cisza jest skuteczna, ponieważ wiele osób nie korzysta z alternatywnych mediów. Mam wrażenie, że powoli się to jednak zmienia; świadczy o tym sam wzrost czytelnictwa artykułów Brownstone.

Ironia powinna być jednak jasna: podczas gdy Spengler przypisywał upadek Zachodu deterministycznie cyklowi życia kultur w ogóle, stosunkowo niewielka grupa niedoszłych dyktatorów robiła wszystko, co w jej mocy, aby doprowadzić (zwłaszcza) zachodnie społeczeństwa do na kolanach, torując w ten sposób drogę dla ich neofaszystowskiego, centralnie kontrolowanego, totalitarnego państwa światowego.

Jak przekonująco wykazała Naomi Wolf w swojej książce, Ciała innych (2022), sposób, w jaki wprowadzano blokady podczas Covid (ograniczenie liczby osób, które mogły się gromadzić w dowolnym miejscu, noszenie masek, dystans społeczny itp.), wykazywali niewątpliwą intencję podważenia podstawy ludzkiej kultury, a mianowicie ludzkiej bliskość i kontakt fizyczny. Jak zauważyła, celowali w naszą „ludzkość”. 

Tak więc jedyną rzeczą, która łączy obecną, rozmyślnie zorganizowaną napaść na kulturę z postawioną sto lat temu przez Spenglera diagnozą upadku zachodniej kultury, jest właśnie to: kontrolowany upadek kultury. Tylko że dla Spenglera był to nieunikniony proces, który rozwijał się na przestrzeni wieków (cofając się do europejskiego renesansu), podczas gdy obecnie jesteśmy świadkami pychy, megalomańskiej próby storpedowania zarówno zachodnich, jak i innych kultur w celu zachowania finansową, a co za tym idzie, polityczną kontrolę nad sprawami światowymi. Od nas – tych, którzy przejrzeli wszystkie techniki oszustwa – zależy, czy raz na zawsze ich powstrzymamy.Opublikowane pod a Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Licencja międzynarodowa
W przypadku przedruków ustaw link kanoniczny z powrotem na oryginał Instytut Brownstone Artykuł i autor.

Autor

  • Berta Oliviera

    Bert Olivier pracuje na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wolnego Państwa. Bert prowadzi badania w psychoanalizie, poststrukturalizmie, filozofii ekologicznej i filozofii technologii, literaturze, kinie, architekturze i estetyce. Jego obecny projekt to „Zrozumienie tematu w odniesieniu do hegemonii neoliberalizmu”.

    Zobacz wszystkie posty

Wpłać dziś

Twoje wsparcie finansowe dla Brownstone Institute idzie na wsparcie pisarzy, prawników, naukowców, ekonomistów i innych odważnych ludzi, którzy zostali usunięci zawodowo i wysiedleni podczas przewrotu naszych czasów. Możesz pomóc w wydobyciu prawdy poprzez ich bieżącą pracę.

Subskrybuj Brownstone, aby uzyskać więcej wiadomości

Bądź na bieżąco z Brownstone Institute