• Shirly Bar-Lev

    Shirly Bar-Lev uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie Bar-Ilan. Jest kierownikiem Centrum Informatyki Medycznej Dror (Imri) Aloni w Ruppin Academic Center. Jej zainteresowania badawcze obejmują: wdrażanie technologii medycznych, zarządzanie wiedzą, politykę organizacyjną, dawanie prezentów oraz relacje zaufania w organizacji. Jest członkiem walnego zgromadzenia PECC.


Bądź na bieżąco z Brownstone Institute