• JR Bruning

    JR Bruning jest socjologiem konsultantem (B.Bus.Agribusiness; MA Sociology) z siedzibą w Nowej Zelandii. Jej praca bada kulturę zarządzania, politykę oraz tworzenie wiedzy naukowej i technicznej. Jej praca magisterska dotyczyła sposobów, w jakie polityka naukowa tworzy bariery w finansowaniu, utrudniając naukowcom starania o zbadanie czynników wywołujących szkody. Bruning jest powiernikiem Lekarzy i Naukowców ds. Globalnej Odpowiedzialności (PSGR.org.nz). Artykuły i teksty można znaleźć na TalkingRisk.NZ i na JRBruning.Substack.com oraz na Talking Risk on Rumble.


Rewolucja pod płaszczykiem normalności

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL
W przypadku powiązania z walutą cyfrową banku centralnego dostęp do zasobów (za pośrednictwem waluty cyfrowej i/lub tokenów) może być określony w czasie i mieć ograniczony cel. Zezwolenie... Czytaj więcej.
Bądź na bieżąco z Brownstone Institute