• Christiaan WJM Alting von Geusau

    Christiaan Alting von Geusau ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Leiden (Holandia) i Uniwersytecie w Heidelbergu (Niemcy). Uzyskał z wyróżnieniem doktorat z filozofii prawa na Uniwersytecie Wiedeńskim (Austria), pisząc rozprawę pt. Katolicki Uniwersytet w Austrii, gdzie pełni również funkcję profesora prawa i edukacji. Jest profesorem honorowym na Universidad San Ignacio de Loyola w Limie w Peru i jest przewodniczącym Międzynarodowej Sieci Legislatorów Katolickich (ICLN). Opinie wyrażone w tym eseju niekoniecznie są opiniami organizacji, które reprezentuje, i dlatego zostały napisane pod osobistym tytułem.


Bądź na bieżąco z Brownstone Institute