Todda Portera

  • Todda Portera

    Dr Todd Porter jest pediatrą środowiskowym, który pracował w dużym szpitalu z siatką bezpieczeństwa, opiekując się głównie kolorowymi dziećmi o niskich dochodach. Był naocznym świadkiem nieproporcjonalnych szkód, jakie reakcja zdrowia publicznego Covid-19 wyrządziła dzieciom. MD, MSPH.


W imię powstrzymania Covida…

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL
Zdrowie to znacznie więcej niż Covid i lepiej je mierzyć na poziomie jednostki, a nie populacji, i przez świadczeniodawcę podstawowej opieki zdrowotnej (PCP), a nie przez... Czytaj więcej.
Bądź na bieżąco z Brownstone Institute