Tarę McCormack

  • Tarę McCormack

    Tara McCormack jest wykładowcą polityki międzynarodowej na Uniwersytecie w Leicester i koncentruje się na bezpieczeństwie, polityce zagranicznej, legitymizacji i autorytecie. Jej ostatnią monografią była „Wielka Brytania War Powers: upadek i wzrost władzy wykonawczej” (Palgrave).


Bądź na bieżąco z Brownstone Institute