Brownstone » Artykuły dla Michaela Esfelda

Michaela Esfelda

Michael Esfeld jest profesorem zwyczajnym filozofii nauki na Uniwersytecie w Lozannie, członkiem Leopoldina – National Academy of Germany oraz członkiem rady powierniczej Liberalnego Instytutu Szwajcarii.

republikański

Iluzja republikanizmu

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL

Społeczeństwo otwarte jest również zależne od pozytywnej narracji o wolności i samostanowieniu. Jednak jako społeczeństwo otwarte musi być otwarte na to, jak – a więc jakimi wartościami – uzasadniać tę narrację. Oznacza to, że musi uwzględniać pluralizm narracji, które zgadzają się we wnioskach o wdrażanie w społeczeństwie moralnego obowiązku każdej osoby do poszanowania prawa każdej innej osoby do samostanowienia.


UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL
Bądź na bieżąco z Brownstone