• Megan Mansel

    Megan Mansell jest byłą dyrektor okręgową ds. edukacji zajmującą się integracją populacji specjalnych i obsługuje uczniów z głębokim upośledzeniem, obniżoną odpornością, nieposiadających dokumentów, autystycznych i z zaburzeniami zachowania; ma również doświadczenie w zastosowaniach środków ochrony indywidualnej w środowiskach niebezpiecznych. Ma doświadczenie w pisaniu i monitorowaniu wdrażania protokołów dla dostępu sektora publicznego z obniżoną odpornością w ramach pełnej zgodności z ADA/OSHA/IDEA. Można się z nią skontaktować pod adresem MeganKristenMansell@Gmail.com.


Ochrona oczu nie była błędnym kierunkiem

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL
Weź pod uwagę wszystkich ludzi, których widziałeś zakładających maski lub maski oddechowe w ciągu ostatnich trzech lat, przekonanych o zasługach swoich cnót. Ilu jeszcze zachorowało... Czytaj więcej.

Maski były nieetyczne z założenia

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL
Czy ci, którzy narzucają dzieciom coraz bardziej restrykcyjne aparaty, w ogóle zatrzymali się, aby rozważyć rzeczywistość tego, czego dzieci doświadczają minuta po minucie… Czytaj więcej.
Bądź na bieżąco z Brownstone Institute