• Megan Mansel

    Megan Mansell jest byłym dyrektorem edukacji okręgowej ds. integracji populacji specjalnych, służąc uczniom, którzy są głęboko niepełnosprawni, z obniżoną odpornością, nieudokumentowaną, autystyczną i upośledzoną behawioralnie; ma również doświadczenie w zastosowaniach środków ochrony osobistej w środowiskach niebezpiecznych. Ma doświadczenie w pisaniu i monitorowaniu implementacji protokołów dostępu sektora publicznego z obniżoną odpornością przy pełnej zgodności z ADA/OSHA/IDEA. Można do niej dotrzeć w [email chroniony].


Ochrona oczu nie była błędnym kierunkiem

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL
Weź pod uwagę wszystkich ludzi, których widziałeś zakładających maski lub maski oddechowe w ciągu ostatnich trzech lat, przekonanych o zasługach swoich cnót. Ilu jeszcze zachorowało... Czytaj więcej.

Maski były nieetyczne z założenia

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL
Czy ci, którzy narzucają dzieciom coraz bardziej restrykcyjne aparaty, w ogóle zatrzymali się, aby rozważyć rzeczywistość tego, czego dzieci doświadczają minuta po minucie… Czytaj więcej.
Bądź na bieżąco z Brownstone