• Kevin Dowd

    Kevin Dowd jest ekonomistą, który interesuje się systemami monetarnymi i makroekonomią, pomiarem ryzyka finansowego i zarządzaniem nim, ujawnianiem ryzyka, analizą polityki oraz modelowaniem emerytur i śmiertelności. Jest profesorem finansów i ekonomii w Durham University Business School.


Bądź na bieżąco z Brownstone Institute