• Gerard V. Bradley jest profesorem prawa na Uniwersytecie Notre Dame, gdzie wykłada etykę prawną i prawo konstytucyjne. W Notre Dame kieruje (wraz z Johnem Finnisem) Natural Law Institute i współredaguje The American Journal of Jurisprudence, międzynarodowe forum filozofii prawa. Bradley był gościem w Hoover Institution na Uniwersytecie Stanforda i starszym członkiem Instytutu Witherspoon w Princeton w stanie New Jersey. Przez wiele lat był prezesem Fellowship of Catholic Scholars.


Bądź na bieżąco z Brownstone Institute