• Dawid Gortler

    Dr David Gortler, stypendysta Brownstone Fellow 2023, jest farmakologiem, farmaceutą, naukowcem i byłym członkiem zespołu kierowniczego wyższego szczebla FDA, który służył jako starszy doradca komisarza FDA w sprawach: spraw regulacyjnych FDA, bezpieczeństwa leków i FDA polityka naukowa. Jest byłym profesorem dydaktycznym farmakologii i biotechnologii na Uniwersytecie Yale i Uniwersytecie Georgetown, z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w pedagogice akademickiej i badaniach laboratoryjnych, w ramach prawie dwudziestoletniego doświadczenia w opracowywaniu leków. Pełni również funkcję naukowca w Centrum Etyki i Polityki Publicznej


Paxlovid Pandemonium FDA

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL
Dowody niepowodzenia nie tylko zostały celowo zignorowane; Metodologie testów prospektywnych zostały zmienione w połowie badania, aby sprzyjać pozytywnemu wynikowi, gdy stało się oczywiste… Czytaj więcej.
Bądź na bieżąco z Brownstone