Brownstone » Artykuły Instytutu Brownstone » Droga WHO do totalitaryzmu
Droga WHO do totalitaryzmu

Droga WHO do totalitaryzmu

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL

Kilka artykułów na temat proponowanych poprawek do międzynarodowych przepisów zdrowotnych WHO ukazało się w Brownstone, np. ten znakomity wprowadzenie. W związku z tym nie ma potrzeby powtarzania tych informacji w podobnym formacie. Zamiast tego chciałbym zadać sobie pytanie, jakie konsekwencje miałby dla ludzi na całym świecie, gdyby tej organizacji udało się przekonać przedstawicieli krajów członkowskich do zaakceptowania proponowanych poprawek. Dokładniej, jakie są prawdopodobne konsekwencje pod względem koncepcji i praktyki totalitaryzm

Aby to zrozumieć, trzeba oczywiście uporać się ze sposobem rządzenia zwanym rządem totalitarnym, ale wątpię, czy większość ludzi ma wystarczające pojęcie o pełnoprawnych rządach totalitarnych, mimo że ostatnio doświadczyła tego w pewnym stopniu w czasie „pandemii” ' warunki. Gdyby jednak poprawki zaproponowane przez WHO zostały przyjęte w maju, obywatele świata zostaliby poddani nieskażonemu totalitaryzmowi, dlatego warto w tym miejscu zbadać pełne implikacje tego „anonimowego” sposobu rządzenia.

Dzieje się tak w nadziei, że jeśli przedstawiciele społeczeństwa – a przecież nimi powinni być – w organach ustawodawczych na całym świecie przeczytali ten artykuł, a także inne artykuły na ten sam temat, zastanowiliby się dwa razy, zanim poparcie wniosku lub ustawy, która w efekcie przyznałaby WHO prawo do uzurpowania sobie suwerenności państw członkowskich. Ostatnie wydarzenia w stanie Luizjana w USA, które sprowadzają się do odrzucenia autorytetu WHO, powinny być inspiracją dla innych stanów i krajów do pójścia za jej przykładem. To jest sposób na pokonać kłamliwy „traktat pandemiczny” WHO.      

Na jej stronie internetowej pt Badania Wolności, dr Meryl Nass opisała koncepcję WHO dotyczącą „gotowości na wypadek pandemii” jako „oszustwo/błąkanie/konia trojańskiego”, którego celem jest (między innymi) przekazanie WHO i innym branżom miliardów dolarów podatników w celu bronić cenzury w imię „zdrowia publicznego” i być może najważniejsze, do przeniesienia suwerenności w zakresie podejmowania decyzji dotyczących „zdrowia publicznego” na całym świecie na dyrektora generalnego WHO (co oznacza, że ​​z prawnego punktu widzenia kraje członkowskie utraciłyby suwerenność). 

Ponadto podkreśla fakt, że WHO zamierza wykorzystać koncepcję „Jednego zdrowia”, aby objąć swoją własną „władzę” wszystkie żywe istoty, ekosystemy, a także zmiany klimatyczne; ponadto do pozyskiwania większej liczby patogenów w celu ich szerokiego rozpowszechnienia, zwiększając w ten sposób ryzyko pandemii, zatajając jednocześnie jej pochodzenie, a w przypadku wystąpienia takiej pandemii, uzasadniając opracowanie większej liczby (obowiązkowych) „szczepionek” i wprowadzenie obowiązku wydawania paszportów szczepionkowych ( i blokad) na całym świecie, zwiększając w ten sposób kontrola (termin kluczowy tutaj) nad populacjami. Jeżeli próba przejęcia władzy na świecie zakończy się sukcesem, WHO będzie miała władzę narzucenia dowolnego programu „medycznego”, jaki uzna za niezbędny dla „zdrowia świata”, niezależnie od jego skuteczności i skutków ubocznych (w tym śmierci). 

W poprzednim akapicie napisałem kursywą słowo „kontrola” jako termin kluczowy. Należy do tego dodać określenie „totalna”, czyli „kontrola totalna”. Taka jest istota rządów totalitarnych i dlatego powinno być łatwo zauważyć, że WHO (wraz z WEF i ONZ) dąży do całkowitej lub całkowitej kontroli nad życiem wszystkich ludzi.

Nikt nie analizował i nie rozwijał totalitaryzmu z tej perspektywy dokładniej niż urodzona w Niemczech, amerykańska filozofka Hannah Arendt i jej monumentalne studium tego zjawiska – Początki totalitaryzmu (1951 i w powiększonym formacie 1958) nadal stanowi wiarygodne źródło zrozumienia jego historycznych przejawów. Tych ostatnich, na których skupia się Arendt, jest 20thstulecia nazizmu i stalinizmu, ale nietrudno dostrzec jego zarysy w tym, przez co żyjemy od 2020 r. – choć można przedstawić mocny argument, że rok 2001 wyznaczył swój rozpoznawalny początek, kiedy (po 9 września) Patriot Act został uchwalony, prawdopodobnie kładąc autorytatywny podstawy rządów totalitarnych, jak wyraźnie postrzegają Henryk Giroux.   

Arendt (s. 274 wydania Harvest, Harcourt Początki totalitaryzmu, 1976) jako istotę rządu totalitarnego wyróżnia „terror totalny” i rozwija w następujący sposób: 

Naciskając ludzi na siebie, totalny terror niszczy przestrzeń między nimi; w porównaniu z sytuacją w jej żelaznej opasce, nawet pustynią tyranii [którą odróżnia od totalitaryzmu; BO], o ile jest to nadal pewnego rodzaju przestrzeń, jawi się jako gwarancja wolności. Rząd totalitarny nie tylko ogranicza wolności lub znosi podstawowe wolności; ani też, przynajmniej według naszej ograniczonej wiedzy, nie udaje mu się wykorzenić umiłowania wolności z serc ludzkich. Niszczy podstawową przesłankę wszelkiej wolności, którą jest po prostu zdolność ruchu, która nie może istnieć bez przestrzeni.   

Lektura tej sugestywnej charakterystyki totalitaryzmu w kategoriach „totalnego terroru” pozwala na nowo uświadomić sobie, jak diabelnie sprytni byli sprawcy tak zwanego stanu nadzwyczajnego „pandemicznego”, który nie był oczywiście prawdziwą pandemią, ponieważ Rząd niemiecki przyznał niedawno. Była to cienka krawędź klina, która miała wnieść do naszego życia „totalny terror” poprzez ograniczenie dostępu do swobodne poruszanie się w przestrzeni. „Blokady” to podstawowe narzędzie służące wdrażaniu ograniczeń swobodnego przemieszczania się w przestrzeni.

Na pierwszy rzut oka może się to nie wydawać takie samo lub podobne do przetrzymywania więźniów w obozach koncentracyjnych pod rządami nazistów, ale prawdopodobnie psychologiczne skutki zamknięcia są podobne do tych, których doświadczają więźniowie tych cieszących się złą sławą obozów w lata czterdzieste XX wieku. W końcu, jeśli nie wolno ci wychodzić z domu, z wyjątkiem pójścia do sklepu, aby kupić żywność i inne niezbędne artykuły, zanim pospiesznie wrócisz do domu – gdzie sumiennie dezynfekujesz wszystkie zakupione przedmioty (konkretne przypomnienie, że wyprawa w kosmos jest „potencjalnie śmiertelny”) – imperatyw jest ten sam: „Nie wolno ci wychodzić z tej zagrody, chyba że pod określonymi warunkami”. Zrozumiałe jest, że narzucenie tak ścisłych granic przestrzennych wywołuje wszechobecne poczucie strachu, które ostatecznie przekształca się w przerażenie.   

Nic dziwnego, że pseudowładze promowały – jeśli nie „nakazywały” – „pracę (i naukę) w domu”, pozostawiając miliony ludzi zamkniętych w domach przed ekranami komputerów (Ściana jaskini Platona). Natomiast zakaz zgromadzeń publicznych, z kilkoma ustępstwami dotyczącymi liczby uczestników niektórych zgromadzeń, był równie skuteczny w zakresie nasilenia terroru. Biorąc pod uwagę skuteczność kampanii, większość ludzi nie odważyłaby się przekroczyć tych ograniczeń przestrzennych, aby zaszczepić w społeczeństwie strach przed rzekomo śmiercionośnym „nowym koronawirusem”, zaostrzając przy tym „totalny terror”. Obrazy pacjentów w szpitalach, podłączeni do respiratorów i czasem atrakcyjnie, desperacko patrzący w kamerę, tylko pogłębiali to uczucie grozy. 

Wraz z pojawieniem się szeroko rozreklamowanych pseudo„szczepionek” na Covida inny aspekt generowania terroru wśród społeczeństwa objawił się pod postacią bezlitosnej cenzury wszelkich odmiennych poglądów i opinii na temat ich „skuteczności i bezpieczeństwa”, a także w sprawie porównywalnej skuteczności wczesnego leczenia Covida za pomocą sprawdzone środki takie jak hydroksychlorochina i iwermektyna. Wyraźnym celem tego było zdyskredytowanie przeciwników, którzy wyrażali wątpliwości co do oficjalnej waloryzacji tych rzekomo cudownych lekarstw na tę chorobę, i odizolowanie ich od głównego nurtu jako „teoretyków spiskowych”. 

Spostrzeżenie Arendt na temat niezbędnej funkcji przestrzeni dla ruchu ludzkiego rzuca także plany WEF dotyczące stworzenia „15-minutowych miast” na całym świecie w nowym, niepokojącym świetle. Zostały one opisane jako „obozy koncentracyjne na świeżym powietrzu”, co ostatecznie stałoby się rzeczywistością poprzez wprowadzenie zakazu poruszania się poza wyznaczonymi obszarami, po początkowym okresie sprzedawania tego pomysłu jako sposobu na walkę ze zmianą klimatu poprzez poruszanie się pieszo i na rowerze zamiast korzystania z samochodów emitujących emisję dwutlenku węgla. „Zaniepokojenie” WEF i WHO zmiany klimatyczne jako domniemane zagrożenie dla zdrowia na świecie stanowi dalsze uzasadnienie planowanych zmian w więzieniach w celu słabo zamaskowanego przetrzymywania milionów ludzi.  

Na tym jednak nie kończy się aktualność myślenia Arendt o totalitaryzmie dla teraźniejszości. Równie istotna jak sposób, w jaki kultywuje terror, jest jej identyfikacja samotność i izolacja jako warunek całkowitej dominacji. Izolację – w sferze politycznej – opisuje jako „przedtotalitarną”. Jest to typowe dla despotyczny rządy dyktatorów (które są przedtotalitarne), których zadaniem jest uniemożliwianie obywatelom sprawowania części władzy poprzez wspólne działanie.

Samotność jest odpowiednikiem izolacji w sferze społecznej; nie są one identyczne i jedno może istnieć bez drugiego. Można być izolowanym lub trzymanym z dala od innych, nie będąc samotnym; to drugie pojawia się tylko wtedy, gdy czujemy się opuszczeni przez wszystkich innych ludzi. Terror, jak mądrze zauważa Arendt, może „absolutnie panować” tylko nad ludźmi, którzy zostali „odizolowani od siebie” (Arendt 1975, s. 289-290). Jest zatem oczywiste, że aby osiągnąć triumf rządów totalitarnych, zwolennicy ich powstania stworzyliby warunki, w których jednostki czułyby się coraz bardziej odizolowane i samotne. 

Nie ma sensu przypominać komukolwiek o systematycznym wpajaniu obu tych warunków w trakcie „pandemii” poprzez to, co zostało omówione powyżej, w szczególności izolacje, ograniczanie kontaktów społecznych na wszystkich poziomach oraz poprzez cenzurę, która – jak zauważono powyżej – miał wyraźnie na celu izolowanie osób mających odmienne zdanie. A ci, którzy byli w ten sposób izolowani, byli często – jeśli nie zwykle – porzucani przez rodzinę i przyjaciół, czego konsekwencją była samotność, która czasami mogła towarzyszyć. Innymi słowy, tyrańskie narzucenie przepisów Covid miało (prawdopodobnie zamierzony) cel przygotowania gruntu pod rządy totalitarne poprzez stworzenie warunków do powszechnej izolacji i samotności.

Czym rząd totalitarny różni się od tyranii i autorytaryzmu, gdzie wciąż można dostrzec odpowiednio postacie despoty i wpływy jakiegoś abstrakcyjnego ideału? Arendt pisze, że (s. 271-272):

Jeśli praworządność jest istotą nietyrańskiego rządu, a bezprawie jest istotą tyranii, to terror jest istotą totalitarnej dominacji.

Terror jest realizacją prawa ruchu; jego głównym celem jest umożliwienie siłom natury lub historii swobodnego przepływu przez ludzkość, nieskrępowanego żadnym spontanicznym działaniem ludzkim. Jako taki terror ma na celu „stabilizację” ludzi w celu wyzwolenia sił natury lub historii. To właśnie ten ruch wyróżnia wrogów ludzkości, przeciwko którym prowadzony jest terror, i żadne swobodne działanie, czy to sprzeciwu, czy sympatii, nie może przeszkodzić w eliminacji „obiektywnego wroga” Historii lub Natury, klasy lub wyścig. Wina i niewinność stają się pojęciami bezsensownymi; „winny” jest ten, kto stoi na drodze naturalnego lub historycznego procesu, który wydał wyrok na „niższe rasy”, na jednostki „niezdolne do życia”, na „umierające klasy i upadające narody”. Terror wykonuje te wyroki, a przed jego sądem wszyscy zainteresowani są subiektywnie niewinni: zamordowani, ponieważ nie zrobili nic przeciwko systemowi, a mordercy, ponieważ tak naprawdę nie mordują, ale wykonują wyrok śmierci wydany przez jakiś wyższy trybunał. Sami władcy nie rości sobie pretensji do bycia sprawiedliwymi i mądrymi, lecz jedynie do wykonywania praw historycznych lub naturalnych; nie stosują praw [pozytywnych], ale wykonują ruch zgodnie z jego nieodłącznym prawem. Terror jest legalnością, jeśli prawo jest prawem ruchu jakiejś nadludzkiej siły, Natury lub Historii.            

Odniesienie do natury i historii jako sił nadludzkich odnosi się do tego, co według Arendt (s. 269) stanowiło podstawy wiary, odpowiednio, narodowego socjalizmu i komunizmu, w prawa natury i historii jako niezależnych, praktycznie pierwotnych sił samych w sobie . Stąd usprawiedliwienie terroru stosowanego wobec tych, którzy wydają się stać na drodze rozwoju tych bezosobowych sił. Uważna lektura powyższego fragmentu ukazuje obraz rządów totalitarnych jako czegoś opierającego się na neutralizacji ludzi jako istot ludzkich w społeczeństwie jako potencjalnych agentów lub uczestników jego organizacji lub kierunku, w którym się rozwija. „Władcy” nie są władcami w tradycyjnym sensie; są tam jedynie po to, aby zapewnić, że nadludzka siła, o której mowa, będzie mogła swobodnie rozwijać się tak, jak „powinna”. 

Nie trzeba geniuszu, aby dostrzec w przenikliwej charakterystyce dominacji totalitarnej dokonanej przez Arendt – którą odnosi ona do nazizmu i stalinizmu jako jego historycznych wcieleń – rodzaj szablonu, który można zastosować do wyłaniającego się totalitarnego charakteru tego, co po raz pierwszy objawiło się w 2020 r. jako jatrokracja, podstępnie globalnego zagrożenia zdrowia – zjawiska dobrze znanego dziś każdemu z nas. Od tego czasu wyłoniły się inne cechy tego ruchu totalitarnego, a wszystkie one łączą się w to, co można opisać w kategoriach ideologicznych jako „transhumanizm". 

To także pasuje do poglądu Arendt na temat totalitaryzmu – a nie do transhumanista charakteru tego najnowszego wcielenia próby zaprzężenia ludzkości jako całości w nadludzką moc, ale jej ideologiczny status. Tak jak reżim nazistowski uzasadniał swoje działania odwoływaniem się do natury (na przykład pod przykrywką osławionej wyższości „rasy aryjskiej”), tak grupa technokratycznych globalistów kierująca (nie do końca) „Wielkim Resetem” odwołuje się do pomysł wyjścia „poza ludzkość” do rzekomego wyższego (nienaturalnego) „gatunku”, urzeczywistniającego a fuzja ludzi i maszyn – wyczekiwany także, jak się wydaje, przez artystę „osobliwości” zwanego stelark. Podkreśliłam „ideę”, ponieważ – jak zauważa Arendt (s. 279-280): 

Ideologia jest dosłownie tym, na co wskazuje jej nazwa: jest logiką idei. Jej przedmiotem jest historia, do której odnosi się „idea”; rezultatem tej aplikacji nie jest zbiór stwierdzeń na temat czegoś innego is, ale rozwój procesu, który podlega ciągłym zmianom. Ideologia traktuje bieg wydarzeń tak, jakby podlegał temu samemu „prawu”, co logiczny wykład jej „idei”.

Biorąc pod uwagę wyjaśnioną powyżej naturę ideologii, powinno być oczywiste, jak odnosi się to do transhumanistycznej ideologii neofaszystowskiej kliki: idea leżąca u podstaw procesu historycznego rzekomo zawsze była rodzajem transhumanistycznej teleologii – rzekomo (wcześniej ukrytej) telos lub celem całej historii było stale osiągnięcie stanu przewyższającego zwykłe Homo i Gyna sapiens sapiens (podwójnie mądry ludzki mężczyzna i kobieta) i urzeczywistnianie „transczłowieka”. Czy jest w ogóle zaskakujące, że tak twierdzili? nabył moce boskie

To dodatkowo wyjaśnia brak skrupułów, z jakim transhumanistyczni globaliści mogą tolerować funkcjonujące i wyniszczające skutki „totalnego terroru”, zidentyfikowanego przez Arendt. „Terror totalny” oznacza tutaj wszechobecne lub totalizujące skutki, na przykład instalowania obejmujących systemy bezosobowego nadzoru, w dużej mierze kontrolowanego przez sztuczną inteligencję, i komunikowania ludziom – przynajmniej początkowo – że dzieje się tak dla ich własnego bezpieczeństwa. Konsekwencje psychologiczne sprowadzają się jednak do podprogowej świadomości zamknięcia „wolnej przestrzeni”, którą zastępuje poczucie przestrzennego zamknięcia i „braku wyjścia”.

Na tym tle refleksja nad grożącą możliwością, że WHO może odnieść sukces w nakłonieniu zgodnych krajów do zaakceptowania proponowanych poprawek do swoich przepisów zdrowotnych, daje lepszy wgląd w konkretne skutki, jakie by to miało. A te nie są, delikatnie mówiąc, ładne. W skrócie oznacza to, że ta niewybierana organizacja miałaby uprawnienia do ogłaszania blokad i „nagłych przypadków medycznych (lub zdrowotnych), a także obowiązkowych „szczepień” według kaprysu dyrektora generalnego WHO, ograniczając swobodę podróżowania w przestrzeni kosmicznej swobodnie do żelaznego zamknięcia przestrzennego za jednym zamachem. To właśnie oznaczałby „totalny terror”. Mam gorącą nadzieję, że można jeszcze zrobić coś, aby zapobiec temu nieuchronnemu koszmarowi.       Opublikowane pod a Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Licencja międzynarodowa
W przypadku przedruków ustaw link kanoniczny z powrotem na oryginał Instytut Brownstone Artykuł i autor.

Autor

  • Berta Oliviera

    Bert Olivier pracuje na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wolnego Państwa. Bert prowadzi badania w psychoanalizie, poststrukturalizmie, filozofii ekologicznej i filozofii technologii, literaturze, kinie, architekturze i estetyce. Jego obecny projekt to „Zrozumienie tematu w odniesieniu do hegemonii neoliberalizmu”.

    Zobacz wszystkie posty

Wpłać dziś

Twoje wsparcie finansowe dla Brownstone Institute idzie na wsparcie pisarzy, prawników, naukowców, ekonomistów i innych odważnych ludzi, którzy zostali usunięci zawodowo i wysiedleni podczas przewrotu naszych czasów. Możesz pomóc w wydobyciu prawdy poprzez ich bieżącą pracę.

Subskrybuj Brownstone, aby uzyskać więcej wiadomości

Bądź na bieżąco z Brownstone Institute