Brownstone » Artykuły Instytutu Brownstone » Zdrowie dzieci: w liczbach
Zdrowie dzieci: w liczbach

Zdrowie dzieci: w liczbach

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL

W zeszłym miesiącu a młody student w Eton College zmarł w wieku 17 lat podczas grania w gry na boiskach College. Niestety, to smutne wydarzenie nie jest pojedynczy przypadek. W tym samym tygodniu inny młody piłkarz upadł w 3 oddzielnych światowych meczach piłkarskich. Jak powiedział zdumiony komentator: „W ciągu ostatnich kilku lat światowy futbol był niestety świadkiem wielu niepokojących scen na boisku”.

Jeśli do roku 2040 mamy wykształcić zdrowe pokolenia, pilnie potrzebne są badania. Omówione w tym artykule trendy i obserwacje dotyczące dzieci (0-14 lat) potwierdzają, że stan zdrowia młodej populacji ulega pogorszeniu. Niestety, do chwili obecnej Gwałtowny spadek w układzie odpornościowym dzieci nie przyciąga uwagi ekspertów i organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne. 

Aby uratować zdrowie dzieci, należy tę sytuację potraktować jako sytuację nadzwyczajną. Polityka dotycząca słabo zbadanych leków lub szczepionek stwarzających poważne ryzyko szkodliwych skutków ubocznych może zostać wstrzymana do czasu wykazania bezpieczeństwa i skuteczności w drodze analizy przeprowadzonej przez niezależne strony. 

Dla zdrowego, zrównoważonego i kwitnącego gospodarczo kraju najlepszy zwrot z inwestycji przyniosą programy mające na celu wspieranie zdrowia kobiet w czasie ciąży i zdrowia dzieci.

Zwiększona śmiertelność u dzieci w wieku 0–14 lat

Najnowsze dane dotyczące tendencji w zakresie nadmiernej śmiertelności na EurostatThe UKi US dla dzieci w wieku 0-14 lat, analizowane przez Phinance Technologies, nie mogą być już dłużej zaniedbywane. 

Firma Phinance Technologies szacuje nadmierną śmiertelność według obliczanie współczynników zgonów w odniesieniu do danej wartości wyjściowej, a nie poprzez zmiany w liczbie zgonów. Poprawia to znacząco dokładność zmian śmiertelności. Metoda 2C, zastosowana na danych liczbowych przedstawionych w tym artykule, szacuje współczynniki nadmiernych zgonów poprzez obliczenia w stosunku do wartości bazowej, która stanowi kontynuację poprzedniego trendu w zakresie nadmiernych zgonów. Celem analizy jest znaczne zwiększenie dokładności w zakresie nadmiernej śmiertelności.

Kilka krajów analizowanych w ciągu ostatnich czterech lat odnotowało wzrost nadmiernej umieralności we wszystkich grupach wiekowych. Są wśród nich Holandia, USA, Wielka Brytania i Bułgaria. W latach 0–14 staną one w obliczu niezwykłego wzrostu nadmiernej umieralności dzieci w wieku 2021–2023 lat. Z drugiej strony w krajach takich jak Szwecja, Dania i Belgia obserwuje się znacznie mniejszą lub żadną nadmierną śmiertelność dzieci w wieku 0–14 lat.

In Styczeń 2024 Eurostat Statystyki dotyczące nadmiernej umieralności wykazały najwyższy wskaźnik nadmiernej umieralności w Holandii, a następnie w Danii. Dziesięć krajów, w tym Bułgaria, nie odnotowało nadmiernej liczby zgonów. Nadmierne umieralności w danych Eurostatu przedstawiono jako różnicę procentową w stosunku do średnich miesięcznych zgonów w latach 2016–2019 (metoda 1).

Wyniki dotyczące nadmiernej śmiertelności w Holandii, Wielkiej Brytanii i USA 

Analizę danych dotyczących nadmiernych zgonów analizowanych przez firmę Phinance Technologies przedstawiono na rysunkach (1-5).

Rysunek 1A Nadmiar zgonów w grupie wiekowej 0-14 lat Holandia (metoda 2C)
Rysunek 1B Nadmiar zgonów w grupie wiekowej 10-14 lat Holandia (metoda 2C)

Największą tendencję dotyczącą większej liczby zgonów niż oczekiwano stwierdzono w najmłodszej grupie wiekowej 0–14 lat (ryc. 1A).

Wykres 1B pokazuje, że Holandia stoi przed problemem zdrowia publicznego, zwłaszcza w grupie wiekowej 10–14 lat, przy czym począwszy od 2020 r. liczba nadmiernych zgonów wzrośnie bardziej niż oczekiwano, aż do oszałamiającego poziomu 60% w 2023 r. W grupie wiekowej 0–14 lat Po 2021 latach w latach 2022 i 2020 odnotowano mniej zgonów niż w 2023 r., natomiast w roku 15 odnotowano o 1% więcej zgonów niż oczekiwano (wykres XNUMXA).

Niezależnie od metody analizy (1, 2A lub 2C) w każdym z nich wykorzystano wszystkie metody obliczeniowe danych dla grupy 10–14 lat i wykazano tendencję w zakresie większej liczby zgonów niż oczekiwano w latach rozpoczynających się w latach 2020–2023.

UK

Rysunek 2A: Nadmiar zgonów w grupie wiekowej 1-14 lat, Wielka Brytania (metoda 2C)
Rysunek 2B: Nadmiar zgonów w grupie wiekowej 0 w Wielkiej Brytanii (metoda 2C)

W UKliczba zgonów w wieku 22–1 lat w 14 r. wzrośnie o oszałamiająco 2023% (wykres 2A). W 2020 r. było o 9% mniej zgonów. W 2021 r. było o 7% mniej zgonów niż oczekiwano. W 2022 r. było o 16% więcej zgonów, a w 2023 r. o 22% więcej zgonów niż oczekiwano. Dane Urzędu Statystyk Narodowych pokazują, że we wszystkich grupach wiekowych liczba zgonów jest o około 10% większa niż oczekiwano.

Wielka Brytania jest jedynym krajem, który od 0 r. odnotuje wzrost liczby zgonów noworodków w wieku 1–2021 lat, niż oczekiwano, przy czym w roku 24 r. będzie o 2023% więcej zgonów niż oczekiwano (wykres 2B). 

Najwyższy wzrost w śmierć dziecka w latach 2021–2023 zaobserwowano w najbardziej potrzebującym kwintylu Wielkiej Brytanii oraz wśród populacji czarnej, azjatyckiej i innych.

USA

Rysunek 3: Nadmiar zgonów w grupie wiekowej 0-24 lata USA (metoda 2C)

W USA w latach 0-24 obserwuje się wzrost większej liczby zgonów niż oczekiwano w grupie wiekowej 2020-2023 lata (wykres 3). W porównaniu do pozostałych grup wiekowych w 2023 r. najwięcej zgonów, niż oczekiwano, odnotowano w grupie wiekowej 0-24 lata. Niestety szczegółowa analiza lat 2020–2023 dla osób w wieku 10–14 lat nie jest dostępna dla Stanów Zjednoczonych. 

Analiza VAERS aktualizacja z 23-2-2024 wykazało, że w przypadku dzieci w wieku od 6 miesięcy do 17 lat 192 zgłosiło śmierć, 90,288 11,160 zgłosiło obrażenia, a XNUMX XNUMX dzieci nie wyzdrowiało po urazach. 

Analiza danych VAERS dotyczących wszystkich zgonów spowodowanych szczepionkami w latach 1988–2021 wykazała, że ​​zgony spowodowane szczepionką Covid w ciągu jednego roku są równoważne wszystkie inne szczepionki.

Niedawno wymuszone ujawnienie ukrytych danych CDC pokazało, że we wszystkich grupach wiekowych setki tysięcy Amerykanów zwróciła się o pomoc medyczną po szczepieniu na Covid-19. Dane wykazały 37,231 214,906 zgłoszonych zgonów, 1,630,913 2.5 zgłoszonych hospitalizacji i XNUMX XNUMX XNUMX zgłoszeń zdarzeń niepożądanych. a XNUMX miliona osób zgłosiło, że opuszcza zajęcia szkolne lub inne normalne zajęcia.

Tajemnica

Dlaczego w niektórych krajach wśród dzieci w wieku 0–14 lat obserwuje się więcej zgonów niż oczekiwano, podczas gdy w innych krajach mniej zgonów niż oczekiwano, wciąż pozostaje tajemnicą. 

W 2023 r. „bogate” kraje Zachodu posiadające wykwalifikowany i kosztowny system opieki zdrowotnej (Holandia) odnotowały więcej zgonów niż oczekiwano, podczas gdy inne (Belgia) zgłosiły mniej zgonów dzieci w wieku 0–14 lat niż oczekiwano (wykres 4).

Afbeelding met lijn, Perceel, tekst, Lettertype Automatisch gegenereerde beschrijving
Rysunek 4: Skumulowany tygodniowy nadmiar zgonów w roku 2023 Belgia (Metoda 2C)

W latach 0–14–2021 w Bułgarii odnotowano więcej zgonów dzieci w wieku 2022–2023 lat niż oczekiwano. Największy wzrost liczby zgonów niż oczekiwano we wszystkich grupach wiekowych zaobserwowano w 2021 r. (dane nie pokazane).

W UE Bułgaria to kraj o najtańszym systemie opieki zdrowotnej i najniższej średniej długości życia. W populacji osób starszych odsetek zaszczepionych przeciwko Covid-19 jest niski. Jednak w przeciwieństwie do wszystkich innych grup wiekowych, w kraju odnotowano więcej zgonów dzieci w najmłodszym wieku 0–14 lat, niż oczekiwano (wykres 5). 

W przypadku dzieci poniżej 18 miesiąca życia szczepienia są obowiązkowe w Bułgarii. Ciężkie zakażenia Covid-19 w grupie wiekowej 0-14 lat są rzadkie. Przyczyna większej liczby zgonów, niż oczekiwano, jest nieznana.

Afbeelding met lijn, tekst, Perceel, Lettertype Automatisch gegenereerde beschrijving
Rysunek 5: Skumulowany tygodniowy nadmiar zgonów w roku 2023 Bułgaria (Metoda 2C)

Różnica między krajami w zakresie większej liczby zgonów dzieci niż oczekiwano wymaga dalszych badań. Z etycznego punktu widzenia oczekuje się, że wszystkie kraje zgłaszają wszystkie przypadki zgonów na platformach danych UE, które są oficjalnie wykorzystywane do celów statystycznych dotyczących nadmiernej śmiertelności i analiz porównawczych między krajami. Aby ulepszyć przyszłe polityki w zakresie zdrowia publicznego, bardzo ważne jest wykorzystywanie dokładnych i wiarygodnych liczb i metod (szacowania zmian w śmiertelności) w celu wyciągnięcia wniosków.

Na podstawie aktualnych danych istnieje poważne ostrzeżenie dotyczące wyniszczającej degradacji układu odpornościowego dzieci. Odsetek dzieci z obniżoną odpornością w populacji światowej rośnie. W krajach, w których umiera więcej dzieci, niż oczekiwano, władze odpowiedzialne za zdrowie publiczne mają obowiązek pilnego zbadania możliwych przyczyn.

Więcej dzieci z obniżoną odpornością

Największym zagrożeniem dla zdrowia publicznego jest nie wirus ale osłabiony układ odpornościowy, jak wyjaśniono w publikacji z października 2021 r. Niestety, dzisiaj można tego doświadczyć. 

Nikt nie może zaprzeczyć, że jest młody kobiety i dzieci najbardziej ucierpiały w czasie pandemii. 

W ciągu ostatnich czterech lat kobiety i dzieci były narażone na większy stres, strach, samotność i niepokój, zwiększone stosowanie leków (leków przeciwdepresyjnych, leków psychotropowych, NLPZ, antybiotyków, leków immunosupresyjnych, leków przeciwnowotworowych), ubóstwo i szczepienia.

Są to kobiety w ciąży, dzieci i młodzież bardziej podatny do zatrucia.

Ciąża

To pierwszy taki przypadek w historii Western kraje zalecały trzy szczepionki dla kobiet w ciąży: szczepionkę mRNA Covid-19, szczepionkę DTaP (skojarzoną szczepionkę przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi) oraz szczepionkę przeciw grypie. W grudniu 2021 r. Wielka Brytania priorytetowe kobietom w ciąży na szczepienie przeciwko Covid-19 lub zastrzyki przypominające. A blog w GovUK twierdzi, że można zaszczepić się na każdym etapie ciąży. Szczepionki przechodzą rygorystyczne kontrole bezpieczeństwa i skuteczności. 27 marcath Rada Doradcza ds. Zdrowia w Holandii zdecydowała, że ​​szczepionka na Covid-2024 dla kobiet w ciąży już nie polecane

Długoterminowe skutki nie są znane. Wyniki z Badania kliniczne Szczepionki na Covid-19 u kobiet w ciąży z nanocząsteczkami lipidowymi i mRNA modyfikowanym pseudourydyną były od dawna ukrywane przed opinią publiczną. Niedawno przeprowadzono badania wielu stron Dokumenty Pfizera uwolnione przed sądem, przeanalizowane przez dr Naomi Wolf i jej zespół wykazały ryzyko wystąpienia szkód dla organizmu ludzkiego i układu rozrodczego. A list badawczy opublikowane w American Journal of Obstetrics & Gynecology sugeruje przezłożyskowe przeniesienie mRNA Covid-19 po szczepieniu na płód i dziecko. Dwa badania naukowe sugerują, że szczepienie w pierwszym trymestrze ciąży powoduje większy odsetek problemów rozwojowych w porównaniu ze szczepieniem w trzecim trymestrze ciąży. Ponadto, mRNA Szczepionki mógł mieć ujemny skutki, zwiększając ryzyko niepowiązanych infekcji.

Ostatnio względy bezpieczeństwa położyły kres stosowaniu szczepionki przeciwko wirusowi RSV dla matek „The Puzzle of Monogamous Marriage” . Zaobserwowali 151 więcej porodów przedwczesnych i 10 zgonów noworodków więcej w grupie zaszczepionej. Rada Zdrowia w Holandii właśnie zaleciła ochronę wszystkich dzieci przed wirusem RSV w ramach krajowego programu szczepień. Szczepienie kobiety w ciąży jest jednym ze sposobów ochrony dzieci.

Stwierdza się, że szczepienia DTaP podczas ciąży są bezpieczne i skuteczne dla płodu i matki, choć tak nie jest na żywo osłabiony szczepionki. Jednakże badanie bezkomórkowej szczepionki przeciwko krztuścowi u myszy osłabiło tę skuteczność odporność komórkowa do Bordetella pertussis zakażenie u potomstwa. 

Więcej niż % Wzrost 4,000 przypadków poronień stwierdzono, gdy w latach 2009-2010 w ciąży podawano zarówno szczepionkę przeciwko grypie pandemicznej (A-H1N1), jak i przeciwko grypie sezonowej. A przegląd systematyczny w sprawie bezpieczeństwa szczepień przeciwko grypie w czasie ciąży stwierdzono, że „dowody z bardzo małą pewnością sugerują, że szczepienie przeciwko grypie sezonowej w czasie ciąży nie jest powiązane z niekorzystnymi skutkami porodu lub poważnymi zdarzeniami niepożądanymi ze strony matki, niezwiązanymi z położnictwem”. Niskie potencjalne korzyści (10–60%) obecnych szczepionek przeciw grypie potwierdzono w: Dlaczego szczepionki przeciw grypie tak często zawodzą in nauka: "Ten program szczepień opierał się na założeniach". 

Ponadto, w Holandia 3 na 4 kobiety w ciąży zażywają leki, nie wiedząc, czy dawki leków stosowanych w ciąży muszą być inne. W kwietniu 2024 roku uruchomiona została platforma informacyjna dotycząca stosowania leków w czasie ciąży. Interakcje leków i szczepień na matkę, płód i dziecko w perspektywie krótko- i długoterminowej, as omówione w artykule „Upadek kobiet i pracy” nie zostały szeroko zbadane. Stwierdzono negatywną interakcję leku i szczepionek mRNA przeciwko Covidowi na mikrobiom jelit człowieka.

Dzieci

Optymalną sytuacją jest brak równowagi mikrobiomu jelitowego człowieka (dysbioza jelitowa). oportunistyczne bakterie chorobotwórcze namnażać się i stwarzać ryzyko przekazania maksymalnego tolerowanego poziomu toksyny do płodu i dziecka. Uszkodzenia mogą być różne: choroba zakaźna, inwazyjna bakteriemia, choroby przewlekłe, problemy naczyniowo-sercowe, nowotwór, wczesne starzenie się lub nagła śmierć.

Trudno ocenić, czy doszło do pomieszania korelacji między nowymi szczepionkami na Covid-19 a większą niż oczekiwano liczbą zgonów wśród dzieci w wieku 0–14 lat. Spersonalizowane dane dotyczące historii medycznej dzieci byłyby korzystne dla lepszego zrozumienia ostatecznych przyczyn śmiertelnych powikłań w warunkach obniżonej odporności. 

Niedawny artykuł z CDC twierdzi, że nie ma związku pomiędzy szczepionką a nagłą śmiercią młodych ludzi. Jednak dużo większy koreański badanie wykazało 19.8% ciężkiego zapalenia mięśnia sercowego związanego ze szczepionką we wszystkich przypadkach zapalenia mięśnia sercowego związanego ze szczepionką. Autorzy doszli do wniosku, że nagłą śmierć sercową należy ściśle monitorować jako potencjalnie śmiertelne powikłanie szczepienia przeciwko Covid-19.

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie lekarza w Arabii Saudyjskiej wykazano występowanie powikłań sercowych od miesiąca do roku po szczepieniu mRNA u 27% osób, które wzięły udział. W Japońskie badaniazaobserwowano zwiększoną śmiertelność z powodu nowotworów dostosowaną do wieku po podaniu trzeciej dawki szczepionki mRNA z nanocząsteczkami lipidowymi podczas pandemii Covid-19. Badanie populacyjne wśród duńskiej młodzieży w wieku 12–17 lat wykazało, że po szczepieniu mRNA firmy Pfizer-BioNTech Covid wystąpiło zapalenie mięśnia osierdzia częściej w porównaniu do raportów amerykańskich. 

Niestety, w „The Puzzle of Monogamous Marriage” z 29 zaszczepionymi dziećmi (5-11 lat), znacznie zmniejszona Stwierdzono odpowiedź immunologiczną na bakterie chorobotwórcze, takie jak Staphylococcus aureus 28 dni po drugiej dawce leku Pfizer. 

Były publikacje, które to potwierdzają wsparcie zalecenie, aby zarówno dzieci z chorobami podstawowymi, jak i dzieci zdrowe otrzymały szczepionkę mRNA Covid. Jednak są też publikacje z których wynika, że ​​korzyści z programu szczepień dzieci na Covid-19 mogą nie przewyższać ryzyka.

W zeszłym tygodniu wiodący ekspert WHO ds. szczepionek składał zeznania w procesie sądowym w Finlandii. Odradzała paszporty szczepionek Covid jako szczepionki nie przerwał transmisji i dawało fałszywe poczucie bezpieczeństwa, o czym było wiadomo już w czerwcu 2021 r. 

Podczas gdy na początku 0 r. dzieci w wieku 14–2021 lat wykazały długoterminową i silną naturalną odporność i wiadomo było, że poważne zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zdarzają się bardzo rzadko, w wielu krajach dzieci były pośrednio zmuszane do szczepień, aby mogły uczęszczać do szkół i sport, podróże lub wyjścia.

Wprowadzenie szczepionki mRNA na Covid-19 oznaczało jeden, dwa lub trzy dodatkowe zastrzyki u małych dzieci oprócz normalnego programu szczepień dla dzieci. Liczba zaszczepionych dzieci w poszczególnych krajach jest różna. Badania dotyczące tego, czy, kiedy i jak najlepiej wprowadzić nowe szczepionki w ramach tego standardowego programu, nie były dostępne lub były słabo zbadane.

Ponadto: przegląd systematyczny obserwacyjnych badań szczepień u dzieci wykazało, że przyjmowanie DTP może wiązać się ze wzrostem śmiertelności ogólnej. Również recenzowany artykuł nt Gwinea Bissau stwierdzili, że po wprowadzeniu DTP we wszystkich badaniach zaobserwowano zwiększoną śmiertelność ogólną. 

Artykuł, 'Czas wakcynologii na zmianę paradygmatu?, otwarta i przejrzysta refleksja nad tym, co istniejące paradygmat szczepionki, zauważyli, że szczepionki nieżywe zwiększają podatność dziewcząt na niepowiązane infekcje.

In Holandia oraz UK, krztusiec zapalenie płuc wzrosła znacznie powyżej poziomu z poprzednich lat, zwłaszcza w grupie wiekowej 5–14 lat. W lutym-marcu 2024 r. u 4 dzieci zdiagnozowano krztusiec zmarł w Holandii. W poprzednich latach było to od jednego do dwojga dzieci rocznie.

W przypadku dzieci w wieku 0–4 lat w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosła liczba przypadków ostrego zapalenia ucha środkowego, ostrych infekcji górnych dróg oddechowych, żółtaczki i problemów żołądkowo-jelitowych. Ogólnie rzecz biorąc, w wielu krajach wzrasta liczba zachorowań u dzieci. Może to być krztusiec, zapalenie wątroby, adenowirus, RÓŻNE, odra, Ptak Grypalub choroba X. Wśród chorób przewlekłych najbardziej wzrośnie: stany lękowe, depresja, ból przewlekły, nowotwory i cukrzyca.

Niestety, podobnie jak w przypadku Covid-19, dane prezentowane na dashboardach wypełniane są głównie przez dane od niedokładnych Testy PCR. Niedawna sprawa przed sądem w Portugalii zdecydowała, że ​​wyniki testu PCR bez wizyty u lekarza nie są wystarczające do postawienia diagnozy.

Są to osoby z zaburzeniami odporności bardziej wrażliwy do złożonej infekcji i stanu zapalnego (choroba przewlekła). Chociaż całkowity czas przeżycia pacjentów wzrósł, zapalenie płuc jest najczęstszą inwazyjną infekcją u pacjentów z obniżoną odpornością i nadal wiąże się z wysokim wskaźnikiem śmiertelności i zachorowalności. Możliwe mechanizmy ponieważ oportunistyczne bakterie chorobotwórcze przejmują kontrolę nad upośledzonym układem odpornościowym, można wytłumaczyć dramatyczną degradacją ludzkiego układu odpornościowego.

Szczepienie dzieci z obniżoną odpornością nie jest pozbawione ryzyka

U osób z obniżoną odpornością odpowiedź immunologiczna może nie być tak silna jak u osób zdrowych. Podczas pandemii osobom z obniżoną odpornością zalecano wielokrotne dawki przypominające, w wyniku czego mogło dojść do: wyższe ryzyko w przypadku przełomowych infekcji, w przypadku których zakażą się Covid-19 pomimo szczepień przypominających. 

Ostatnie badania wykazały, że wielokrotne dawki szczepionki mRNA Covid-19 mogą skutkować wyższym poziomem przeciwciał IgG4 lub upośledzoną aktywacją limfocytów T CD4+ i CD8+. Osłabiony układ odpornościowy staje się bardziej podatny na infekcje i stany zapalne.

Niestety brakuje wiarygodnych informacji pochodzących z długoterminowych badań oceniających bezpieczeństwo i skuteczność wielokrotnych dawek przypominających w populacjach ryzyka. Nawet u zdrowych osób powtarzane szczepienia z nanocząstką lipidową N1 metylopseudourydyna mRNA mogło skutkować upośledzeniem układu odpornościowego i większym ryzykiem raka lub chorób zakaźnych.

Ogólne długoterminowe skutki programów szczepień dziecięcych u niedożywionych dzieci z obniżoną odpornością słabo badane. Nawet w przypadku braku infekcji niedożywienie jest na ogół: prozapalne choroba.

Od czasu wprowadzenia bezkomórkowej szczepionki przeciwko krztuścowi powszechnie wiadomo, że pomimo szerokiego zasięgu szczepień liczba przypadków krztuśca zgłaszanych w krajach o wysokich dochodach spadła wzrosła, z charakterystycznym szczytem co 2-5 lat. 

Warto zastanowić się nad stwierdzeniem, że krztusiec rośnie wskutek spadku zasięgu szczepionek. Po trzecim do piątego wstrzyknięciu szczepionki DTaP obserwowano upośledzenie układu odpornościowego. 

Ponadto wiele badań wykazało, że bezkomórkowa szczepionka przeciwko krztuścowi nie powstrzymuje przenoszenia. Szczepione dzieci lub zaszczepionych zdrowych dorosłych może przenosić dużą liczbę Bordetella pertussis kolonie. Nadal, eksperci i Politycy opowiadają się za obowiązkowymi szczepieniami DTaP, aby zapobiec przenoszeniu choroby. Szczepionka kampanie reklamowe w celu zwiększenia szczepień dziecięcych powróciły.

Kraje mogą stosować szczepionki DTaP o różnym składzie, metodach detoksykacji i dawkach, a także mogą różnić się schematami programów szczepień dziecięcych, co może wpływać na immunogenność i skutki uboczne. Na przykład: detoksykowana toksyna krztuścowa szczepionka jest stosowana od ponad piętnastu lat w Danii i Szwecji w zapobieganiu krztuścowi, co powoduje niską śmiertelność dzieci. Obydwa kraje na początku pandemii zachowywały ostrożność, jeśli chodzi o szczepienie zdrowych dzieci szczepionkami mRNA na Covid-19, i odnotowały niewielką lub żadną nadmierną liczbę zgonów w młodej grupie wiekowej. 

Kolejność wstrzyknięć różnych szczepionek lub szczepionek podanych jednego dnia może mieć inny wpływ na dzieci zdrowe niż na dzieci chore. Czynniki lokalne i demograficzne może wpływać na wzorce bezpieczeństwa i skuteczności, a także na podejmowanie decyzji i szczegółowe zrozumienie, w jaki sposób interwencje wpływają na homeostazę organizmu.

Ryzykiem upośledzenia układu odpornościowego i dysbiozy jelitowej jest zaostrzenie rozwoju bakterii oportunistycznych patogennych wytwarzających toksyny, takich jak Bordetella pertussis i Streptococcus pneumoniae. Szczególnie dzieci są najbardziej narażone na poważne choroby i nagłą śmierć. 

W drogach oddechowych pacjentów i niemowląt z potwierdzonym krztuścem wykryto kilka patogennych wirusów, w tym adenowirusa, rinowirusa i grypy. Toksyna krztuśca może tłumić wczesna wrodzona odpowiedź gospodarza potrzebna do kontrolowania infekcji wirusowej. Nienaruszone i zrównoważona mikroflora jelitowa hamuje kolonizację Bordetella pertussis w płucach. 

Można się wiele nauczyć od A tradycyjny sposób życia przy mniejszej liczbie chemicznych interwencji terapeutycznych. Dzieci Amiszów wydają się być mniej podatne na infekcje i alergie.

Należy opracować lepsze strategie lub terapie, aby złagodzić choroby u dzieci.

Zatrzymaj manię, pozwól dzieciom się bawić

Bez zmiany polityki nie należy spodziewać się gwałtownego spadku liczby zachorowań wśród dzieci w wieku 0–14 lat ani zmniejszenia liczby zgonów. 

Nadszedł czas na refleksję dla wszystkich, którzy śledzą lub rozpowszechniają serwisy informacyjne i ogłoszeniaalbo inaczej będziemy cierpieć mania i epoka upolityczniona nauka napędzani tymi samymi błędami, które już są dramatyczne skrzywdzony my. 

Japonia ma nauczył się i odwrócił do ratowania zdrowia dzieci, ochrony autonomii ciała i tworzenia kwitnącej gospodarki.

Strategia ciągłego dodawania interwencji chemicznych nie jest pozbawiona ryzyka. Nie zawsze wiadomo, czy u dziecka występuje obniżona odporność, co grozi niewłaściwą interwencją w niewłaściwym czasie, która może przerodzić się w ciężką chorobę lub zakończyć się śmiercią. Niuanse, dialog i wspólne podejmowanie decyzji mogą być sposobem na przywrócenie zaufania. 

Decyzją ludzkości jest wspieranie kobiet w ciąży i dzieci w przystępnej cenie, wysokiej jakości, tradycyjnej i pożywnej żywności oraz umożliwienie dzieciom zabawy.Opublikowane pod a Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Licencja międzynarodowa
W przypadku przedruków ustaw link kanoniczny z powrotem na oryginał Instytut Brownstone Artykuł i autor.

Autor

  • Carla Peeters

    Carla Peeters jest założycielką i dyrektor zarządzającą COBALA Good Care Feels Better. Jest tymczasowym dyrektorem generalnym i konsultantem strategicznym ds. poprawy zdrowia i wydajności w miejscu pracy. Jej wkład koncentruje się na tworzeniu zdrowych organizacji, prowadząc do lepszej jakości opieki i opłacalnych terapii, łączących w medycynie spersonalizowane odżywianie i styl życia. Uzyskała stopień doktora w dziedzinie immunologii na Wydziale Lekarskim w Utrechcie, studiowała nauki molekularne na Uniwersytecie w Wageningen i studia badawcze, a następnie ukończyła czteroletni kurs w Wyższej Edukacji Naukowej Przyrodniczej ze specjalizacją w medycznej diagnostyce laboratoryjnej i badaniach. Studiowała programy dla kadry kierowniczej w London Business School, INSEAD i Nyenrode Business School.

    Zobacz wszystkie posty

Wpłać dziś

Twoje wsparcie finansowe dla Brownstone Institute idzie na wsparcie pisarzy, prawników, naukowców, ekonomistów i innych odważnych ludzi, którzy zostali usunięci zawodowo i wysiedleni podczas przewrotu naszych czasów. Możesz pomóc w wydobyciu prawdy poprzez ich bieżącą pracę.

Subskrybuj Brownstone, aby uzyskać więcej wiadomości

Bądź na bieżąco z Brownstone Institute